Presentasjon

Report
PhD on Track – testmetodikk når
målgruppen involveres
Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket i Oslo
Ingrid Cutler, Universitetsbiblioteket i Bergen
Agenda
• Kompetansebehov
• Metodikken
• Brukerinvolvering
• Veien videre
Kompetansebehov om målgruppen
Sammensatt:
•
•
•
•
•
•
Fag
Alder
Nasjonalitet
Forskningsprosjekter
Utdanning
Ferdigheter
Kompetansebehov om kontekst
• Kvantitet contra kvalitet
• Kompleks digital verden
• Ny teknologi krever ny «literacy»
Kompetansebehov om teknologi
• WordPress
• Design av Informasjon Systemer (IS)
• Brukertesting
Metodikken
Brukerinvolvering
• Fokusgruppeintervju av ph.d kandidater og veiledere (2011)
• Testing wireframes (bilder av maler) (2012)
• Usabilitytesting (2012/13)
– Bergen: 6 (Usability + +)
– Oslo: 5 (Usability + +)
– Ålborg: 4 (Fokusgruppe)
• Testing i undervising (2013/14)
• Personas og ekspertevaluering
Gjennomføring
Hva vi testet:
• Navigasjon “Finn …”
• Fikk også tilbakemedlinger på innhold
• Fokusgruppe: Mer kvalitative tilbakemedlinger
Sammensetning av testgruppen:
• Alder, kjønn, nasjonalitet, fag, nye/erfarne
Resultater
Navigasjon:
– Begreper i venstremeny/overskrifter: Scrolling
– Synlige menylinjer/tilbake til topp: Mister oversikt
ved scrolling
– Fjernet meny med relatert innhold –intern lenking
brukt istedenfor
– Søk lite brukt: Viktig med god navigasjon
Resultater
Innhold:
– Endring av forside: Hva nettstedet tilbyr –
hvem det er for
– Begrepsbruk: Stammespråk
– Mindre tekst på forsider/ klare ingresser
– Mer dybde/ eksempler/ mer fagspesifikt
– Lenking ut – eksterne databaser/
ressurssider / andre kilder
Resultater
• Toppmenyene (nivå 1 og 2) fungerer: Logisk
oppsett, kategoriene ga mening
• Et kurssted! Ikke oppslagsverk.
• Positive til innhold/ behov for denne typen
tjeneste (for nye kandidater)
• Positiv til utforming
• Relevant! “Dette var nyttig” – finnes ikke andre
steder, samlet oversikt, temavalg
• Positive til at produktet til bruk i undervisning
(Aalborg)
Effekten av brukerinvolveringen
• Avdekket problemstillinger/utfordringer - endringer
• Justeringer i forhold til Mediesentret (HiB)
• Økt fokus på brukerperspektivet
• Bekreftelse på hva som var riktig
• Fokus på å rendyrke målgruppen: PhDer i startfasen
• Fokus på å hjelpe PhDer å velge strategier (ikke
oppslagsverk)
Veien videre
• W3C's Web Accessibility Initiative (WAI)
• Tilbakemeldinger fra bruk i undervisning
• Flere utviklingssykluser nødvendig, da våre
brukere endrer seg
Konklusjon
Brukertesting justerte form og målsetning
Brukertesting har gitt oss kompetanse på:
• Hva våre brukere ønsker
• Hva det innebærer å være formidler
Hva kunne vi ha gjort annerledes?
• Forstå tidligere at dette var også et stort ITprosjekt.
Spørsmål?

similar documents