Ulstrup Skole Strategi for særlige indsatser

Report
Drømmescenarie – om 2 til 3 år
Ulstrup Skole er anerkendt som skolen, hvor elever på alle trin udfordres i undervisningen ved sammensmeltning af traditionelle
fag og nye teknologier og derved opnår nye succesoplevelser.
Fundamentet for succesoplevelser er gode sociale kompetencer. Ulstrup Skole vil aktivt arbejde sammen med forældre og elever
for at skolens ordensregler danner som grundlag for dagligdagen i skolen. ”Ro i klassen” er en naturlig adfærd.
Ulstrup Skole vil løbende søge de bedste erfaringer fra andre skoler og sammenligne egne indsatser og resultater.
Ulstrup Skole vil, at
•
Alle elever får grundlæggende kompetencer i It.
•
Multimediet værkstedet tilbyder alle elever en udfordrende opgave, hvor fokus er at kende til produktion af medier frem til
brug. Eleverne skal skabe en skoleavis og skolevideo, udenlandske skoler indgår som interview-partner til artikler, f.x.
deltager i JyllandsPostens program – ”lav en avis”, musikproduktion, hjemmesider etc.
•
Alle elever har været igennem flere trin af Lego Mindstorm undervisningen. Lego Mindstorms skal bruges som en aktiv
ingrediens i den daglige undervisning. Ulstrup Skole er en aktiv deltager i Lego Mindstorms League. For 8. og 9. klasse indgår
praktikophold i robotafdelinger på de større danske virksomheder i omegnen.
•
Deltagelse i samarbejde og konkurrencer på forskellige fagområder indgår som del af undervisningen.
•
Fremmedsprog skal styrkes og indgå fra mellemtrinet: Udvekslingsophold skal bruges aktivt og alle elever på ”Cambridge
Engelsk” skal som minimum have været på et udvekslingsophold ved udgangen af 9. klasse.
•
De, som gerne vil fordybe sig i matematik, naturfag eller musik/bevægelse tilbydes undervisning med ekstraudfordringer fra
mellemtrinet og i udskolingen.
•
Igennem et aktivt og forpligtigende samarbejde med institutioner og organisationer i Ulstrup gives alle elever mulighed for
at prøve kræfter med idræt, sport og musik.
Drømmescenarie – om 2 til 3 år
Hvad opnår Ulstrup Skole herigennem?
• Alle elever vil blive udfordret og opleve nye og inspirerende
fag.
• Eleverne i mellemtrinet tilbydes en række kompetencer,
der stiller dem bedre i udskolingen og i valget af
ungdomsuddannelser
• Flere elever vil se en spændende tid i 8. og 9. klasse med
mange udfordringer gennem kontakten til erhvervslivet og
udenlandske skoler.
Handling bag ord
Mål
Handling
Ulstrup Skole er anerkendt som skolen, hvor elever på alle trin udfordres i undervisningen ved
sammensmeltning af traditionelle fag og nye teknologier og derved opnår nye succesoplevelser
Strategi-planen
Fundamentet for succesoplevelser er gode sociale kompetencer. Ulstrup Skole vil aktivt arbejde
sammen med forældre og elever for at skolens ordensregler danner som grundlag for dagligdagen
i skolen. ”Ro i klassen” er en naturlig adfærd.
”stabiliser hverdag”, ”Pædagogiske rammer”,
Skole-hjem samarbejde”, ”Evalueringskultur”
Ulstrup Skole vil løbende søge de bedste erfaringer fra andre skoler og sammenligne egne
indsatser og resultater.
”Evalueringskultur”
Alle elever får grundlæggende kompetencer i It.
”IT – Kompetencekurser”
Multimediet værkstedet tilbyder alle elever en udfordrende opgave, hvor fokus er at kende til
produktion af medier frem for brug
”IT-Multimedieværksted”, ”Pædagogiske
rammer”
Lego Mindstorms skal bruges som en aktiv ingrediens i den daglige undervisning.
”IT-Robotværksted”, ”Pædagogiske rammer”
Deltagelse i samarbejde og konkurrencer på forskellige fagområder indgår som del af
undervisningen
”IT-mulitmedieværksted”, IT-Robotværksted”, …
Fremmedsprog skal styrkes og indgå fra mellemtrinet: Udvekslingsophold skal bruges aktivt og alle
elever på ”power tysk”, ”Cambridge Engelsk” skal som minimum have været på et
udvekslingsophold pr. sprog ved udgangen af 9. klasse
”Udvidede tilbud: Tysk og Cambridge Engelsk
De, som gerne vil fordybe sig i matematik, naturfag eller musik/bevægelse tilbydes undervisning
med ekstraudfordringer fra mellemtrinet og i udskolingen
Differentieret undervisning for ”Nørder”,
Matematik
Igennem et aktivt og forpligtigende samarbejde med institutioner og organisationer i Ulstrup gives
alle elever mulighed for at prøve kræfter med idræt, sport og musik
”Samarbejde med andre organisationer”
Hvor skal Ulstrup Skole hen IT mæssigt?
Det eneste der er sikkert er, at udviklingen ikke stopper men bare kører
hurtigere og hurtigere
”Skolen har ikke de store traditioner mht. IT i undervisningen”
Stil høje mål til brugen af IT
Hvor skal skolen sætte ind med IT i undervisningen – starter det i første klasse ?
Kan vi opfylde ønsker for alle børn og forældre?
Hvad forventer forældrene ?
Fra ingen interesse til stor brug af IT i alle fag
Krav fra lærerne om videre uddannelse ?
Massivt krav – behov for superbrugere og ildsjæle
Ansættelseskriterier – stort IT kendskab ?
IT budgetter i fremtiden – altså om 2-3 år
Kan skolen selv finansiere dette ?
Fremtidens media børn
Der skal sættes mål for
•den faglige anvendelse af IT i undervisningen – minimums krav per årgang
•den pædagogiske brug af IT i indlæringssituationen
•en ”god IT kultur” blandt elever og lærere
•de tekniske kompetencer som eleverne skal have for at kunne anvende IT fagligt
•det tekniske fundament (bl.a. spørgsmålet om hvorfor det kun er Microsoft, der
anvendes. Der burde måske også være et klassesæt med MAC’s og andet Appleudstyr)
Det er en rejse vi skal ud på og målet flytter sig hele tiden – nye teknologier og
måder at bruge dem på som vi ikke engang kender dem i dag – grænserne flyttes
hele tiden og det er den virkelighed, som skolen nødvendigvis må følge
Konkrete aktiviteter 2009-10
•Donation af 50 bærbare computere og yderligere indkøb af 40 stk
•Brugen af Lego Mindstorms
•Valgfag i 8 og 9 klasse
•Lego Mindstorms uger i udvalgte flexuger
•Lego Mindstorms integreres i de forskellige fag allerede fra 2. klasse
•Deltagelse i First Lego League (konkurrence imod andre skoler)
•Opsætning af trådløst netværk inden August 2010
International orientering
Hvorfor
•
•
•
•
•
Det sprogpolitiske mål i EU —
og dermed også i Danmark —
er modersmålet + mindst 2
fremmedsprog
Øge sproglig selvtillid
Samfundets generelle
internationalisering
Multi-kulturel forståelse øges
gennem sproglig forståelse
Danmark er en lille spiller i
forhold til de store
sprogområder
Hvad skal der gøres
•
•
•
•
Tidlig brug af 2 fremmedsprog
Samkvem med skoler i andre lande
Give de, som vil sprog bedre muligheder
Styrke de sprogligt svage
Nye sproglige indsatser
•
•
•
•
•
Tysk fra 6. klasse (valgfag)
Cambrigde engelsk 8-9 klasse
Differentieret undervisning i udskolingen
Projekter med skoler i andre lande
Flexuger med internationalt indhold
Nye sproglige indsatser
Støttes af
• International koordinator på
skolen
• Søge EU projekter
• Venne-skoler i Tyskland
• Video-konference
• Sprogophold

similar documents