powerpoint

Report
Social Kapital – rig på relationer
Hvad er virksomhedens sociale
kapital?
FIUs Udviklingsenhed
Social kapital – en ressource for både
ansatte og virksomhed
Undersøgelser viser
• Ansatte i virksomheder med høj social kapital
er mere tilfredse med jobbet
• Virksomheder med høj social kapital har bedre
produktivitet og kvalitet
Social kapital i en virksomhed
De sociale
relationer
Samarbejdsevne
Retfærdighed
Kerneopgave
Tillid
Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som
sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i
fællesskab
Kerneopgaven –
det er den, det handler om
Fælles opgaveløsning
styrker relationer
Social
kapital
styrkes
Relationer skaber
bedre opgaveløsning
Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne befordrer processen
4
Tillid
- hvad er det på en arbejdsplads?
Tillid generelt er:
Accept af egen sårbarhed i forventning om
at den anden ikke udnytter sårbarheden
Rousseau, D. M. et al, 1998
Ledelse → medarbejderne
• Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at
medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne
Ansatte → Ledelse
• Medarbejderne har tillid til ledelsen udøves for at varetage det
fælles bedste
5
Retfærdighed
- Hvad er det på en arbejdsplads?
Forskellige former for retfærdighed
• Fordeling af goderne
• Processen: Hvordan fordels goderne?
• Mellem personer: Hvordan behandler vi
hinanden?
• Information: Får vi de informationer vi har
behov for?
Har vi de arbejdsredskaber, vi har brug for?
6
Samarbejdsevne – hvad handler
det om?
• Det strukturelle: muligheder for samarbejde
• Kompetencer: hvem må/kan hvad?
• Strategisk: fælles mål
7
Balancen Tillid - kontrol
Tillid




Formål der giver
mening
Synlig og
gennemskuelig
feedback
Dialog og støtte
ved fejl
Problemløsning
ved fejl
Kontrol

Tillid


Kontrol


Meningsløs kontrol
Skævvredet kontrol
Gabestokken
Bebrejdende kontrol
Overdreven kontrol
Kerneopgaven – under forandring
Bestyrelse/
politikere
Faggruppe
1
Faggruppe
2
Faggruppe
3
Kerneopgave
Virksomhedens
kapaciteter
Faggruppe
6
Faggruppe
5
Teknologi og
viden
Faggruppe
4
Kunder/
borgere
9
Relationel koordinering
Opbygning af faglige og sociale relationer præget af
• Fælles sprog og viden
Faggruppe
• Fælles mål
1
• Gensidig respekt
Kommunikation og samarbejde
• Timing og hyppighed
• Præcision
• Problemløsning
Faggruppe
6
Faggruppe
2
Kerneopgaven
Faggruppe
3
Faggruppe
5
Faggruppe
4.
Jody Hoffer Gittel
10
10
Kerneopgaven – hvad er det?
Bisca
Alfa Laval Kolding
Produktion
Produktion
Lager og
distrib.
Salg og
marketing
Lager og
distrib.
Producere og sælge
småkager og kiks
Udvikling
Økonomi
Udvikling
Økonomi
?
11
Producere og sælge
væskehåndteringsudstyr
Salg og
marketing
?
Social kapital i balance
Øverste ledelse
Forbindende
Afdelinger
Grupper
eller fag
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Brobyggende
12
Samlende
Social kapital ude af balance
Øverste ledelse
Forbindende
Subgrupper
Afdelinger
Grupper
eller fag
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Brobyggende
13
Social kapital ude af balance
Øverste ledelse
Forbindende
Centralistisk
organisation
Afdelinger
Grupper
eller fag
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Brobyggende
Samlende
Inspireret af Tage Søndergård Kristensen
14
Social kapital ude af balance
Øverste ledelse
Forbindende
Løsere
netværk
Afdelinger
Grupper
eller fag
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Brobyggende
Samlende
Inspireret af Tage Søndergård Kristensen
15
Gruppearbejde
I diskuterer følgende spørgsmål i 20 minutter:
• Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer styrker den sociale
kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne
• Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer svækker den
sociale kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne?
• Hvad gør I får at skabe fælles mål for arbejdet?
• Hvad gør I for at skabe gensidig respekt mellem faggrupper,
afdelinger, ledelse og ansatte?
I de sidste 10 minutter forbereder i tilbagemelding til plenum:
Hvad styrker, hvad svækker social kapital?

similar documents