Orman Nedir?

Report
Orman Nedir?
Orman;ağaçlarla birlikte diğer
bitkiler,hayvanlar,mikroorganizmalar gibi canlı
varlıklarla toprak,hava,su,ışık ve sıcaklık gibi fiziksel
çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı
ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir.
Ormanın baskın elemanı ağaçlardır.
• Doğal ve orman plantasyonu olarak dünya
ormanlarının kapladıkları alan yerkürenin yaklaşık
yüzde 31 i kadar tutan 4 milyar hektar olarak
hesaplanmaktadır. Kişi başına yaklaşık 0.6 ha orman
düşmektedir. Ormanlar yeryüzünde eşitsiz olarak
dağılmışlardır: FAO ya göre (2010) önde gelen 5 ülke
• Rusya Federasyonu,Brezilya,Kanada, ABD ve Çin
dünya ormanlarının yüzde 53 ünden fazlasına sahip
bulunurken 2 milyardan fazla toplam nüfusa sahip
64 ülke de yüzölçümlerinin yüzde 10 undan az
orman içermektedir.
• FAO nun Dünya Ormanlarının durumu hakkında iki
yılda bir yaptığı yayını 1980-1995 arasında küresel
ölçekte 180 milyon, 1990-2000 arasında ise 94
milyon ve yılda ortalama 13 milyon hektarlık
ormanın yitirildiğine işaret etmektedir. 2000-2005
arasında ise orman yitiminin oransal azalması ilk kez
umutları arttırmıştır.
• Bu dönemde 57 ülkede orman alanında artış 83
ülkede de azalış gözlemlenmiştir.
YOK OLAN ORMANLARIN ZARARI KRİZDEN FAZLA
Dünya üzerinde kaybolan ormanların küresel
ekonomiye verdiği zararın içinde bulunduğumuz
dönemde yaşanan bankacılık krizinden daha da
büyük olduğu vurgulandı.
LONDRA- Avrupa Birliğince yaptırılan bir araştırmaya
göre, doğadaki ormanların yok olması yılda 2 trilyon
ile 5 trilyon dolar arasında kayba yol açıyor.Bu sayıya
ormanlar sayesinde elde edilen temiz su ve
ormanların tükettiği karbondioksit gibi değerlerde
hesap edilerek varıldı.
• ORMANLARDAN YARARLANMA:
• Yeryüzü karalarının halen yüzde 30 kadarını
kapladığı sanılan ormanlar insanın yaşamında tarih
boyunca önemli bir rol oynamıştır; hala da
oynamaktadırlar.
• Ormanlar, yerleşmelere korunak hayvanların
beslenmesine kaynak oluşturur; yaban yaşamının
habitatsıdır yeryüzündeki tüm türlerin üçte ikisi
ormanlardadır
• Ormanlardan elde edilen kütük aynı amaçla
geliştirilen sentetik malzemelere rağmen sonsuz
sayıda kullanıma sahiptir.
• Yakıt olarak, inşaat malzemesi olarak, maden direği,
elektrik direği olarak; mobilya, oyma eşya, kağıt ve
paketleme malzemesi yapımında olduğu kadar
selofan ve rayonun temel malzemesi olarak da
kullanılmakta birçok kimyasal maddeye kaynak ve
çok çeşitli maddelerin imalinde de hammadde
olmaktadır.
• Ormanlar aşırı yağışlarda su akışını ve selleri
yavaşlatmalarıyla yeraltı su tablosunu arttırmada ve
toprak toprak erozyonunu azaltmada rol oynarlar.
• Ormanların bunlardan hiç de daha az önemli
olmayan bir başka fonksiyonu da birinci derecede
önemli manzara ve rekreasyon alanları olmaları ve
bu fonksiyonlarının gittikçe daha da
yaygınlaşmasıdır. Görüldüğü gibi ormanlar
gerçekten de çok amaçlı kullanılabilen kaynakların
en önemlilerindendir.
• ORMANLAŞTIRMA
• Dünyada orman tahribi bütün hızıyla sürerken
birçok yerde de ormanlaştırma ya da ağaç tarımı
faaliyetleri yoluyla genel olarak ormanla kaplı alan
belirli bir düzeyde tutturulmaya ve ağaç talebi
böylece karşılanmaya çalışılmaktadır.
• Ormanlaştırma çabaları, özellikle tarım alanları ve
yakacak sağlamak yerleşme için yer açmak üzere
geçmişte ormanları büyük ölçüde yok edilmiş olan
Avrupa da başlamıştır
• Gerek ormanların canlandırılması gerekse tarım ve
başka kullanışlara uygun olmayan alanlarda orman
oluşturulmasıyla sürdürülen bu faaliyet sonucunda
birçok ülke yirminci yüzyılın başındakinden daha çok
ormana sahiptir artık.
• Örneğin; İngiltere de yirminci yüzyıl başında ülke
yüzölçümünde yüzde 5 olan orman alanı oranı 1966
da yüzde 7.5 olmuş 2010 da da yüzde 12 ye
yükselmiştir.
• ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
• Ormanların sürdürülebilir işletmesi birçok mal ve
hizmetin de buralara getirilmesini içerir.
• Tüm ormanlar doğaları gereği çok amaçlıysa da
hepsinin birinci derecede ağır basan bir işletme
amacı vardır bu amaç da ya üretim ( odun ve odun
olmayan orman ürünleri) ya koruma (esas toprak ve
su) ya da saklamadır (biyolojik farklılık kültürel miras
alanı v.b gibi)
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her
iki yılda bir yayınladığı DÜNYA ORMANLARININ
DURUMU adlı yayınında 1960ların başlarında
dünya ormanlarının yüzde 23 ü olan 975 milyon
hektarlık orman alanı için işletme planları
hazırlandığını tahmin ediyordu. Bu planlara göre bir
çok alan ‘’ yoğun işletmeye tabi tutuluyordu.
Günümüzde dünya ormanlarının yüzde 25 den azı
gerçek anlamda işletilmekte ve bunların çoğu da
Rusya da bulunmaktadır.
• YEŞİL GÖRMEYEN GÖZLER RENK ZEVKİNDEN
YOKSUNDUR.BURASINI ÖYLE BİR AĞAÇLANDIRIN Kİ
KÖR BİR İNSAN DAHİ YEŞİLLİKLER ARASINDA
OLDUĞUNU ANLASIN.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ORMANIMDA BİR DALI KESENİN BAŞINI KESERİM
FATİH SULTAN MEHMET
• Kaynakça: Tümertekin Erol, Özgüç Nazmiye
Ekonomik coğrafya
http://www.tema.org.tr/
•
•
•
TUĞBA BOĞAZ
30107068016
COĞRAFYA İ.Ö

similar documents