Madde Bağımlılığı Tedavisinde Dinin Yeri Konulu Sunum. İNDİR

Report
TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ
Madde Bağımlılığı
Tedavisinde
Dinin Yeri
Bütün insanlar yaratılışta
tertemizdir.
Türlü etkilerle sonradan
bozulurlar.
Yüce Allah tarafından
masum ve tertemiz olarak
yaratılan, varlıkların en
şereflisi kılınan insanı her
türlü maddi-manevi
tehlikelerden korumak
bizim en önemli
görevimizdir.
Ailemiz,
yani eş ve çocuklarımız bize
verilen, göz aydınlığımız
emanetlerdir.
Rabbımız:
َٓ
ُ
ُ
‫ف‬
ُ
ُ
َ
َ
‫ف‬
َ
‫ين ٰا َمنُوا قوا اْنُ ََُ فْ ََاْ ۪۪كُ فْ ْنااا‬
َ ‫َٓيَا اَيُّهَا الَّ ۪ذ‬
ُ‫ََقُو ُدَْاالنَّاسُ ََ فال ِح َجا َاة‬
Ey İman edenler! Kendinizi ve
ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar
olan ateşten koruyun.
(Tahrîm,66/6)
Peygamber Efendimiz (s.a.v)
bu sorumluluğu bize şöyle anlatır:
“Hepiniz birer çobansınız/sorumlusunuz
Ve yönettiklerinizden mes’ulsünüz.
Devlet erkanı; sorumludur ve
yönettiklerinden mes’uldür.
Evin beyi sorumludur ve yönettiklerinden
mes’uldür.
Evin hanımı sorumludur ve yönettiklerinden
mes’uldür.”
(Buhârî, İstikrâz, 20)
İki nîmet vardır ki;
insanların pek çoğu bunların
kıymetini bilmeyerek
aldanmaktadır:
SAĞLIK
ve
BOŞ VAKİT.
(Buhari, Rikak, 1)
İNSAN;
RUH VE BEDENDEN
OLUŞUR.
(Hangisi ihmal edilirse sorun çıkar.)
RUH SAĞLIĞIMIZ DA, EN AZ
BEDEN SAĞLIĞIMIZ KADAR
ÖNEMLİDİR.
Madde bağımlılığı;
Hangi yaşta olursa olsun, bir insanın
esrar, eroin, uyuşturucu hap, tiner,
sigara, alkol, sentetik uyuşturucular
v.b. maddelerin sık kullanımına bağlı
olarak gelişen hastalık durumudur.
Sadece bireyleri değil, aileleri ve
toplumu tehdit eden en ciddi
sorunlardan birisidir.
(Takdir edilir ki Alkol ve madde
bağımlılarının tedavisinden daha
önemlisi, onların bağımlı olmalarına
engel olmak. Bu konuda her sorumlu
birim veya yetkili, kendine düşen
görevi âzamî derecede yerine
getirmelidir.)
MADDE BAĞIMLILIĞINDA
AİLE –GENÇ İLİŞKİSİ
Çocuklar hayata dair kuralları,
değerleri ve davranış modellerini
ailede anne babalarını izleyerek ve
dinleyerek öğrenir. Dolayısıyla anne
baba olmak, iyi bir insan yetiştirme
konusunda sorumluluk almak
demektir.
O halde Öncelikle Anne Babalar;
 Çocuğuna güzel örnek olmalı,
 Ailevî problemler çocuklara yansıtılmamalı,
 Anne baba sigara içmemeli, içiyorsa terk etmeye
çalışmalı ve katiyen çocuklarının yanında içmemeli,
(diğer bağımlılıklar da aynı)
 Özellikle okula giden çocuğa, gereğinden fazla
harçlık verilmemeli,

Manevi yönden güçlendirilmelidir,
(Dini ve ahlaki bilgiler zamanında verilmeli)
 Ailede, ailevi kurallar olmalıdır.
(Anne baba çocuklarına karşı görev ve sorumluluğunu
bilmelidir.)
 Merakını körüklemeden madde bağımlılığı
konusunda çocuklar bilinçlendirilmelidir.
 Arkadaşlarına dikkat edilmelidir.
 Çocuk, rahatsız edilmeden takip edilmelidir.
Madde kullandığını
öğrendiyseniz…
“Bağımlılığın tedavisi olduğuna”
önce siz inanın
ve uzman yardımı alın.
(Öfkeyle ve kaba kuvvetle hareket etmeyin)
Tokat İl Müftülüğü
olarak, Gençlerimizin sigara,
alkol ve uyuşturucuya
alışmamaları için
yürüttüğümüz faaliyetler:
Vaaz ve hutbelerde
anne baba ve çocuk
ilişkisini işliyoruz.
İstikbalimiz olan
Çocuklarımızın kötü
alışkanlıklardan
korunması için anne
babaya düşen görev
vaaz ve hutbelerde
detaylı bir şekilde
örneklerle
anlatılmaktadır.
Camii Çocuk Buluşmaları
Yaz Kurslarında
camiilere gelen
çocuklara
görevlilerimiz
tarafından dini
bilgiler verilmekte,
ahlâkî, millî ve
manevî değerler
sevdirilmekte, zararlı
alışkanlıklardan
korunmanın önemi
anlatılmaktadır.
Gençlik Buluşmaları
Başkanlığımızın
«Cami Gençlik
Buluşması»
projesi kapsamında,
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
bilgisi dahilinde aileleri veya
öğretmenleri ile camilere gelen
gençlerle görevlilerimiz bizatihi
yakından ilgilenmektedir
Gençlik merkezinde
konferanslar
düzenlenmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülüğümüzün ortak
faaliyetleri:
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile
Müftülüğümüz
işbirliği yaparak okul
salonlarında öğrenci
ve öğrenci velilerine
tarafımızdan zararlı
alışkanlıkların dinî
yönü anlatılmakta,
bu konuda
konferanslar
verilmektedir.
Personelimizle yaptığımız toplantılarında alkol ve
madde bağımlılığına dikkat çekiyoruz.
Görevlilerimizden, görev
yaptıkları bölgelerde
gençlerle yakından
ilgilenip, alkol ve madde
bağımlılarını tespit
ederlerse tedavi
konusunda ikna etmeleri
ve hastaneye
yönlendirmeleri talep
edilmektedir.
Anneleri bilinçlendiriyoruz.
Çoğu orta yaş gurubu
kadınların devam
ettiği Kuran
Kurslarımızda ve
camilerde bayanlara
verilen vaazlarda,
aile birliğimizi
güçlendirmek ve
çocuklarımızı zararlı
alışkanlıklardan
korumak için
annelerin dikkat
etmeleri gereken
hususlar
anlatılmaktadır.
*….. CAMİİ ÖĞRENCİ EVİ*
Projemiz
Müftülüğümüzün başlattığı bu proje
ile evinden ailesinden uzaklaşan, yeni
tanıştığı kişilerin tuzağına düşmeden ,
tecrübe kazanıp, ortamın tehlikelerine
kapılmadan, sosyal ortama alışmalarını
sağlamak, aynı zamanda camii-genç
buluşmasına katkı sağlamak amacıyla
merkez camilerimizden durumu uygun
olanların görevlileri
……camii öğrenci evi açmaları,
kiralarını ödemeleri , rehberlik
yapmaları planlanmıştır.
Valiliğimizin bilgisi dahilinde,
bu proje il müftüleri toplantısında
anlatılmış, diğer illerinde ilgisini çekmiş,
«tokat projesi» olarak tüm Türkiyeye
yayılma durumundadır.
Şu anda Tokat’ımızda
18 Öğrenci evimiz,
70 öğrencimiz vardır.
•Yatılı Erkek ve Yatılı Kız Kuran Kurslarımızda
öğrencilerimize zararlı alışkanlıklarla ilgili seminerler
düzenleniyor.
•Bütün Kuran Kurslarımızın müfredatında olan ahlak
derslerinde de zararlı alışkanlıklar işlenmektedir.
•Cezaevlerinde cezaevi vaizlerimiz tarafından bu konular
anlatılmaktadır.
•Üniversite Öğrenci Yurtlarında «İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları»
açılmaktadır. Bu kurslarda görevlilerimiz tarafından ahlak
derslerinde zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığının
tehlikeleri anlatılmaktadır.
İlçe Müftülüklerimiz
• İlçe
Müftülerimiz
ve
vaizlerimiz
tarafından, Milli Eğitime bağlı yurt ve
pansiyonlarda periyodik olarak değerler
eğitimi seminerleri düzenlenmektedir.
• Yatılı ve Örgün kuran kurslarında da hem
gençler hem de anneler eğitilerek
bağımlılık yapan maddelerin kişinin
sağlığına ve topluma olan zararları
konusunda bilinç oluşturulmaktadır.
Turhal İlçe Müftülüğü;
• Turhal İlçesinde ‘İnsana Hizmet
Derneği’ne ait Madde Bağımlılığı
rehabilitasyon Merkezinde yürütülen
madde bağımlılarını rehabilite
çalışmalarına destek verilmektedir.
• Söz Konusu derneğin yapmış olduğu
çalışmalarda Turhal Müftülüğünün iki
personeli aktif olarak görev
yapmaktadır.
Madde bağımlılarının rehabilite ve tedavisinde
Müftülüğümüz:
• İl Müftülüğünden ve 4 büyük ilçe
müftülüğümüzden 8 görevlimizin madde
bağımlılığına yönelik rehabilite
çalışmalarında aktif görev almaları için Tokat
Ruh ve Sinir Hastanesi uzman hekimlerinden
teknik bilgi almaları sağlanacak.
•Madde ve alkol bağımlılığının bir hastalık olduğu ve
tedavisinin imkan dahilinde olduğu, Tokat’ta ta AMATEM’in
bulunmasının güzel bir imkan olduğu camilerimizde uygun bir
şekilde işlendi.
•Camilerimizde yapılan ilanlarda, ailelerde alkol ve madde
bağımlısı varsa gizlilik esasına uymak kaydıyla Müftülüğe
bildirilmesi istendi.
•Alkol ve Madde bağımlılarının tedaviyi kabul etmeleri
halinde direk Hastaneye veya Müftülüğümüze müracaat
etmeleri istendi. Müftülüğümüze müracaat edenler, gizlilik
kuralına uyularak görevlilerimizin refakatinde hastaneye
başvurmaları sağlanacak.
•Tedaviyi kabul eden hastalar, tedavi sürecinde
görevlilerimiz tarafından hastanede, yetkililerin bilgi ve
tavsiyeleri
doğrultusunda ziyaret edip moral desteği
verecekler.
•Tedavi sonrası da görevlilerimiz
irtibat kesmeyip
ilgilenmeye devam edecekler.
İlgili birimlerle işbirliği yapılarak spor, bilim, kültür ve
sanat faaliyetleri gibi alternatifler üreterek vakitlerini
sağlıklı uğraşılarla geçirmelerine yardımcı olunacak.
•Tedaviyi kabul edip tedavi olan hastalara en güzel ödül ise
İŞKUR aracılığıyla iş verilmesi ve onların topluma
kazandırılması olacaktır.
Maksadımız:
•
Sadece ve sadece En şerefli varlık
insanın yaratılış gayesi çerçevesinde, ruh
ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde
kainat içerisindeki her şeyin kendisi için
yaratılan insana hizmettir.
•
‘ Sizin en hayırlınız insanlara en fazla
faydalı olanınızdır’.
‫َو َم ْن َا ْح َيا َها فَ ََكَن َ َٓما َا ْح َيا الن َاس َ مجًاعيۜا‬
Her kim;
Bir insanın yaşamasına vesile olursa
bütün insanları yaşatmış gibi olur.
Ve bir insanı öldüren kimse de
bütün insanlığı öldürmüş gibi
günah işlemiştir.
Arz ederim.
Ünal TAN
Tokat Müftü Yrd.

similar documents