network2-8

Report
‫به نام خدا‬
‫شبكه هاي كامپيوتري ‪2‬‬
‫زهره زرین قلمی‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫فصل پنجم‪:‬‬
‫الیه شبکه‬
‫پروتکل های الیه شبکه‬
‫پروتکل اصلی الیه شبکه (الیه اینترنت در‪)TCP/IP‬‬
‫پروتکل ‪ IP‬یا‬
‫پروتکل اینترنت(‪ )Internet Protocol‬است که‬
‫وظیفه تحویل بسته های ‪(IP‬داده گرام) از کامپیوتر مبدا به کامپیوتر مقصد را دارد‪.‬‬
‫اگر چه ‪IP‬به سرویس ها و پروتکل های دیگری نظیر‬
‫‪،ARP‬‬
‫‪RARP‬‬
‫‪ ICMP‬و ‪ ...‬نیز نیاز دارد که بایستی معرفی شوند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ARP‬و‪ RARP‬پروتکل تحلیل آدرس(‪)Address Resolution Protocol‬و پروتکل‬
‫تحلیل آدرس معکوس ( ‪)Reverse Address Resolution Protocol‬‬
‫اینترنت ترکیبی از شبکه های فیزیکی متفاوت است که توسط دستگاه هایی به نام‬
‫مسیریاب به یکدیگر متصل شده اند‪.‬‬
‫یک بسته ‪ IP‬از کامپیوتر مبدا ارسال شده و از چندین شبکه فیزیکی مختلف عبور می‬
‫کند تا به کامپیوتر مقصد برسد‪.‬‬
‫کامپیوترها و مسیریاب ها در سطح شبکه با آدرس ‪ IP‬منحصر به فرد جهانی شان‬
‫مشخص شده اند و هر پروتکل که برای اتصال شبکه ای به اینترنت به کار می رود نیاز‬
‫به داشتن آدرس ‪ IP‬دارد‪.‬‬
‫با وجودی که بسته های ‪IP‬از شبکه های محلی عبور می کنند اما کامپیوتر ها و‬
‫مسیریاب ها در شبکه های محلی با آدرس ‪MAC‬شناخته می شوند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫آدرس‪MAC‬‬
‫آدرس‪ MAC‬یک آدرس محلی و منحصر به فرد است که در حوزه آن شبکه محلی‬
‫شناخته می شود‪.‬‬
‫آدرس های ‪MAC‬و ‪ IP‬دو شناسه منحصر به فرد متفاوت هستند که برای یک‬
‫کامپیوتر تعریف می شوند‬
‫اما هر دو الزم هستند زیرا یک کامپیوتر در یک زمان هم دارای پروتکل ‪(IP‬برای‬
‫دسترسی به اینترنت) و هم اترنت یا توکن رینگ (برای دسترسی به شبکه محلی)‬
‫است‪.‬‬
‫آدرس ‪ ،IP‬آدرس منطقی کامپیوتر و آدرس ‪ MAC‬آدرس فیزیکی کامپیوتر است‬
‫بنابراین تحویل یک بسته به یک کامپیوتر یا مسیریاب در یک شبکه محلی نیاز به دو‬
‫سطح آدرس دهی یعنی آدرس های ‪ MAC‬و ‪ IP‬دارد و یک آدرس ‪ IP‬بایستی به‬
‫صورت مناسب به یک آدرس ‪ MAC‬نگاشت شود و بالعکس‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عملکرد مسیریاب‬
‫هر مسیریاب بسته ‪ IP‬کپسوله شده در فریم شبکه متصل به آن (مثال اترنت) را‬
‫دریافت نموده روی آن پردازش نموده و دوباره آن را به صورت فریم دیگر شبکه‬
‫متصل به آن (مثال توکن رینگ) کپسوله نموده و ارسال می کند‪.‬‬
‫عملکرد مسیریاب برای اتصال دو شبکه اترنت و توکن رینگ‬
‫‪6‬‬
‫روش های نگاشت آدرس‪ IP‬به آدرس‪MAC‬‬
‫‪ -1‬نگاشت ایستا‪ :‬در این روش‪ ،‬یک جدول شامل آدرس های ‪IP‬ایستگاه های درون‬
‫شبکه و همچنین نگاشت آدرس ‪MAC‬آن ها در هر ایستگاه درون شبکه ذخیره شده‬
‫است‪.‬‬
‫این جدول بایستی در فواصل زمانی منظم به روز شده بنابراین موجب سرباری و‬
‫ترافیک شبکه می شود‪.‬‬
‫‪ -2‬نگاشت پویا‪ :‬در این روش‪ ،‬زمانی که هر ایستگاه یکی از دو آدرس ‪ IP‬یا‬
‫‪MAC‬خود را بداند می تواند توسط یک پروتکل ‪ ARP‬یا ‪ RARP‬دیگری را نیز به‬
‫دست آورد‪.‬‬
‫‪ARP‬برای نگاشت یک آدرس ‪ IP‬به آدرس ‪ MAC‬و‪ RARP‬نیز برای نگاشت‬
‫آدرس ‪ MAC‬به یک آدرس‪ IP‬است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ARP‬پروتکل تحلیل آدرس(‪)Address Resolution Protocol‬‬
‫•هر زمان یک ایستگاه نیاز به دانستن آدرس ‪ MAC‬یک ایستگاه دیگر درون شبکه‬
‫داشته باشد‬
‫•ابتدا یک بسته درخواستی ‪ ARP‬را برای کل شبکه پخش همگانی می کند‪.‬‬
‫•در این بسته درخواستی‪ ،‬آدرس ‪ IP‬و آدرس ‪ MAC‬کامپیوتر مبدا و آدرس ‪IP‬‬
‫کامپیوتر مقصد قرار دارد زیرا کامپیوتر مبدا آدرس ‪ MAC‬مقصد را ندارد‪.‬‬
‫•تمامی ایستگاه های درون شبکه که بسته درخواستی ‪ARP‬را دریافت می کنند‪ ،‬آدرس‬
‫‪IP‬مقصد آن را با آدرس ‪ IP‬خودشان مقایسه می کنند در صورتی که کامپیوتری یافت‬
‫شود یک بسته پاسخ ‪ ARP‬برای ایستگاه درخواست کننده ارسال می کند و در این بسته‬
‫آدرس ‪ IP‬و آدرس ‪ MAC‬خود را قرار می دهد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫نمایش مراحل انجام پروتکل ‪ARP‬‬
‫شکل زیر نمایش مراحل انجام پروتکل ‪ ARP‬است که در آن کامپیوتر ‪ A‬نیاز به دانستن آدرس ‪MAC‬‬
‫کامپیوتری دارای آدرس ‪ IP‬با مقدار ‪141.23.56.33‬دارد زیرا ‪A‬می خواهد بسته ‪ IP‬را به الیه پیوند داده‬
‫تحویل دهد تا عمل انتقال را در شبکه محلی انجام دهد و الیه پیوند داده فقط آدرس ‪MAC‬را می شناسد‪.‬‬
‫یک بسته ‪ARP‬مستقیما در یک فریم الیه پیوند داده مثال اترنت کپسوله می شود فیلد ‪ type‬مشخص می کند‬
‫که این فریم از نوع کنترلی و درخواست ‪ ARP‬است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫پروتکل تحلیل آدرس معکوس ( ‪)Reverse Address Resolution Protocol‬‬
‫پروتکل ‪ RARP‬برای به دست آوردن آدرس ‪ IP‬یک ایستگاه است در حالی که آدرس‬
‫‪ MAC‬آن ایستگاه مشخص است‪.‬‬
‫به طور مثال ایستگاه هایی که بدون دیسک هستند و از طریق ‪ Server‬بوت می شوند‬
‫از این دسته هستند‪.‬‬
‫مراحل انجام پروتکل ‪ RARP‬شبیه‪ ARP‬است فقط دربسته درخواستی ‪ RARP‬به‬
‫جای قرار دادن آدرس ‪ IP‬مقصد آدرس ‪ MAC‬قرار می گیرد تا ایستگاهی که آدرس‬
‫‪ MAC‬خود را در بسته درخواستی ببیند در پاسخ به آن یک بسته پاسخ ‪ RARP‬به‬
‫همراه آدرس ‪ IP‬خودش برای ایستگاه درخواست کننده ارسال کند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫پروتکل ‪(Internet Protocol) IP‬‬
‫•وظفیه ایجاد بسته های ‪( IP‬داده گرام) و انتقال آنها از کامپیوتر مبدا به مقصد‬
‫•پروتکلی با سرویس بدون اتصال و غیر قابل اطمینان برای یک شبکه سوئیچینگ بسته ای است‬
‫ولی سرویس آن بهترین سعی برای تحویل بسته ها به مقصد را ارائه می دهد‪.‬‬
‫•یعنی هر بسته ‪ IP‬بصورت مستقل دیده می شود و توسط سوئیچ ها ( مسیریابها) به صورت‬
‫مستقل از دیگر بسته ها مسیریابی می شود‪.‬‬
‫•بنابراین بسته ها ممکن است از مسیرهای مختلفی به دست مقصد برسند و ترتیب دریافت آنها‬
‫حفظ نشود و‬
‫•حتی ممکن است بعضی از بسته ها گم شده و یا خراب شوند و پروتکل ‪ IP‬هیچگونه کنترل خطا‬
‫و یا کنترل جریانی انجام نمی دهد و‬
‫• فقط دارای مکانیزم کشف خطا است و در صورت کشف خرابی در یک بسته آن را دور می‬
‫اندازد‬
‫•ولی پروتکل ‪ IP‬نهایت سعی خود را برای تحویل بسته به مقصد انجام می دهد اگرچه تحویل صد‬
‫در صد آنرا تضمین نمی کند‪.‬‬
‫•اگر سرویس اتصال گرا و نیز قابلیت اطمینان مهم باشد‪ ،‬کنترل به الیه باالتر یعنی الیه انتقال و‬
‫پروتکل موجود در آن یعنی ‪ TCP‬سپرده می شود‪ TCP .‬یک پروتکل قابل اطمینان است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫قالب بسته ‪ IP‬نسخه چهار(‪)IPv4‬‬
‫هر بسته ‪ IP‬دارای طول متغیر و شامل دو قسمت سرفصل و داده است‪ .‬سرفصل شامل اطالعات‬
‫اصلی برای مسیریابی و تحویل بسته به مقصد است‪ .‬برای نمایش سر فصل از قسمت های چهار‬
‫بایتی استفاده می شود‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫مشخصات فیلد های سر فصل ‪IPv4‬‬
‫فیلد ‪:ver‬‬
‫این فیلد ‪ 4‬بیتی شماره نسخه ‪ IP‬را مشخص می کند که برای بسته ‪ IP‬نسخه چهار برابر(‪)0100‬‬
‫باینری است‪.‬‬
‫نسخه جدیدی از بسته ‪ IP‬با شماره شش تهیه شده است که آن را با ‪ IPv6‬یا ‪(IP next‬‬
‫‪ generation) IPng‬نشان می دهند‪.‬‬
‫فیلد طول سر فصل ‪: (Header Length) HLEN‬‬
‫این فیلد نیز ‪ 4‬بیتی است که طول سر فصل را مشخص می کند‪.‬‬
‫به علت وجود فیلد اختیاری)‪ (option‬طول سر فصل متغیر است‪.‬‬
‫عدد درون فیلد طول سر فصل بر حسب چهار بایت را مشخص می کند‪.‬‬
‫طول قسمت اجباری سر فصل ‪ 20‬بایت است پس حد اقل عدد درون این فیلد برابر پنج یا(‪)0101‬‬
‫باینری است(‪ )5*4=20‬اگرچه حداکثر طول سرفصل می تواند ‪ 60‬بایت باشد یعنی مقدار ‪ 15‬یا‬
‫‪1111‬باینری (‪.)15*4=60‬‬
‫‪13‬‬
‫مشخصات فیلد های سر فصل ‪IPv4‬‬
‫فیلد نوع سرویس)‪:(Type of service‬‬
‫این فیلد ‪ 8‬بیتی است و کیفیت سرویس مورد نظر برای پروتکل و سرویس الیه باالتر در بسته ‪ IP‬را‬
‫مشخص می کند‪.‬‬
‫دارای بیت های ‪ (Re liability)R‬قابلیت اطمینان‪،‬‬
‫‪ (Delay)D‬تاخیر و‬
‫‪ (Throughput)T‬گذر دهی و‬
‫همچنین سه بیت اولویت)‪ (Precedence‬و‬
‫دو بیت بدون استفاده است‪.‬‬
‫با یک شدن بیت ها نوع سرویسی که مسیر یاب بایستی برای انتخاب مسیر انجام دهد مشخص می شود‪.‬‬
‫مثال اگر بیت ‪ D‬یک شود یعنی مسیریاب بایستی حتی اال مکان مسیر بعدی بسته را خطوط پرتاخیر نظیر‬
‫ماهواره انتخاب نکند‪.‬‬
‫اگر سه بیت الویت صفر باشد‪ ،‬بسته دارای کمترین اولویت است واگر سه بیت یک باشد‪ ،‬بسته دارای‬
‫باالترین اولویت است‪.‬‬
‫مسیریاب با دریافت بسته هایی با اولویت های متفاوت ابتدا آن ها را در صف قرار داده و سپس بسته هایی‬
‫دارای اولویت بیش تررا زودتر پردازش و مسیریابی می کند‪.‬‬
‫البته اکثر مسیریاب ها فیلد نوع سرویس را نادیده می گیرند و به آن اهمیتی نمی دهند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مشخصات فیلد های سر فصل ‪IPv4‬‬
‫فیلد طول کلی )‪ :(Total lenght‬در این فیلد ‪ 16‬بیتی طول کلی بسته ‪( IP‬طول داده‪+‬طول سر فصل) قرار‬
‫می گیرند‪.‬عدد درون فیلد بر حسب بایت است وحداکثر آن ‪ )64KB( 65635‬می تواند باشد‪.‬‬
‫فیلد شناسایی )‪:(Identification‬این فیلد ‪ 16‬بیتی است ودر بعضی مواقع مسیر یاب ها یا کامپیوترها‬
‫بایستی یک بسته ‪ IP‬را به قطعات کوچک تر تقسیم نمایند بنابراین برای تمامی بسته های قطعه شده یک عدد‬
‫شناسایی در این فیلد قرار میگیرد تا مقصد متوجه شود که تمام آن قطعات مربوط به یک بسته ‪ IP‬بوده است‪.‬‬
‫قطعات تقسیم شده هر کدام دارای یک شماره ترتیبی افزایش هستند‪.‬‬
‫فیلد پرچم)‪ :(flag‬این فیلد سه بیتی دارای دو بیت ‪ )Don’t Fragment(DF‬و‪(More Fragment)MF‬‬
‫و یک بیت بدون استفاده است‪.‬‬
‫اگر فرستنده ‪ DF‬را یک نماید هیچ مسیریابی حق قطعه قطعه کردن بسته را ندارد‪.‬‬
‫بیت ‪ MF‬اگر صفر باشد مشخص می کند که بسته ‪ IP‬دریافتی اخرین قطعه از یک بسته ‪( IP‬با شماره‬
‫شناسایی یکسان) است وگرنه مقدار آن یک است‪.‬‬
‫فیلد افست )‪:(Offset‬این فیلد ‪ 13‬بیتی شماره ترتیبی افزایشی قطعه در یک بسته ‪ IP‬بزرگ تکه تکه شده با‬
‫یک شماره شناسایی یکسان است‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مشخصات فیلد های سر فصل ‪IPv4‬‬
‫فیلد زمان زنده ماندن)‪:(Time to live‬این فیلد ‪ 8‬بیتی برای تعیین حداکثر طول عمریک بسته ‪ IP‬است و‬
‫توسط فرستنده مقدار دهی می شود تا از چرخش نامحدود یک بسته ‪ IP‬سرگردان جلوگیری شود‪.‬‬
‫•با عبور یک بسته از یک مسیریاب (یک پرش یا ‪ )hop‬یک واحد از این فیلد توسط مسیریاب کم می شود‪.‬‬
‫•اگرمسیریابی یک واحد کم نمود و مقدار فیلد صفر شد یعنی عمر بسته به پایان رسیده است و توسط‬
‫مسیریاب حذف می شود(برای مسیر یاب دیگری ارسال نمی شود)‪.‬‬
‫•در بعضی از مواقع مسیریاب به ازاء تاخیر یک ثانیه‪ ،‬یک واحد از این فیلد کم می کند‪.‬‬
‫فیلد پروتکل)‪ :(Protocol‬این فیلد ‪8‬بیتی پروتکل الیه باالتر(انتقال) را که از سرویس بسته ‪ IP‬استفاده می‬
‫کند مشخص می کند‪.‬‬
‫بعضی از پروتکل های الیه باالتر عبارتند از‪ UDP،TCP‬و‪ IGMP‬که هر کدام یک شماره منحصر به‬
‫فرد ‪8‬بیتی دارند‪.‬‬
‫فیلد جمع مقابله ای سر فصل )‪:(Header checksum‬این فیلد ‪ 16‬بیتی فقط مکانیزم کشف خطا برای‬
‫سر فصل است و مکانیزم کشف خطا برای داده در الیه باالتر قرار می گیرد‪.‬‬
‫به علت اینکه مسیر یاب ها ممکن است فیلد های زمان زنده ماندن و افست و پرچم را تغییردهند بنابراین‬
‫بایستی یک بار دیگر جمع مقابله ای توسط مسیر یاب محاسبه شده و در بسته ‪ IP‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫مشخصات فیلد های سر فصل ‪IPv4‬‬
‫فیلد های آدرس مبدا ومقصد‪:‬هر دو فیلد ‪ 32‬بیتی بوده که آدرس ‪ IP‬منحصر به فرد‬
‫وجهانی کامپیوتر مبدا و مقصد رامشخص می کند‪.‬‬
‫فیلد اختیاری )‪ :(Options‬فیلد اختیاری حداکثر ‪ 40‬بایت می تواند باشد و در آن در‬
‫گزینه هایی نظیر‬
‫امنیت بسته‪،‬‬
‫تعیین مسیر توسط بسته به صورت ناقص یا کامل‪،‬‬
‫ثبت مسیر توسط مسیریابها( هر مسیریاب آدرس خود را در فیلد اختیاری بسته قرار‬
‫می دهد و سپس به سمت مسیریاب بعدی ارسال می کند)‪،‬‬
‫ثبت مسیر همراه با مهر زمان(مسیر یاب عالوه برآدرس‪ ،‬زمان دریافت بسته را نیز‬
‫در بسته قرار می دهد)وجود دارد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫قالب بسته ‪ IP‬نسخه ‪ 6‬یا ‪ IPV6‬یا‪)IP next generation( IPv6‬‬
‫برای افزایش رشد و قابلیت انعطاف بسته ‪ IPv4‬تصمیم گرفته شد ‪ IPv6‬با قابلیت های زیر‬
‫ارائه شود تا به مرور جایگزین ‪ IPv4‬در اینترنت شود‪.‬‬
‫‪ .1‬به جای ‪ 32‬بیت آدرس و‪ 232‬آدرس ‪ IP‬مختلف در ‪، IPv4‬در ‪ IPv6‬از آدرس های ‪128‬‬
‫بیتی و‪ 2128‬آدرس ‪ IP‬مختلف استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬قالب سرفصل بسته ‪ IPv6‬ساده تر شده است‪ .‬بنابراین سرعت پردازش مسیر یاب ها روی‬
‫بسته ها افزایش یافته است‪.‬‬
‫‪ IPv6 .3‬قابلیت بر چسب زدن جریان )‪ (Flow labeling‬را دارا است‪ .‬بنابراین کاربرد‬
‫هایی نظیر کاربرد بالدرنگ که نیاز به کیفیت خدمات )‪ (QOS‬پیش گزیده ندارند از‬
‫کاربردهایی نظیر ‪ email‬جدا می شوند‪.‬‬
‫‪ .4‬ایجاد امنیت بیشتر در ‪IPv6‬‬
‫‪ .5‬قابلیت انعطاف بیشتر در مقابل تغییرات در آینده با قرار دادن فیلد گزینه و سرفصل بعدی‬
‫در ‪IPv6‬‬
‫‪18‬‬
‫قالب بسته ‪ IP‬نسخه ‪ 6‬یا ‪ IPV6‬یا‪)IP next generation( IPv6‬‬
‫سرفصل ‪ IPv6‬به صورت شکل زیر است‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫قالب بسته ‪ IP‬نسخه ‪ 6‬یا ‪ IPV6‬یا‪)IP next generation( IPv6‬‬
‫فیلد ‪: ver‬این فیلد ‪4‬بیتی شماره نسخه بسته ‪ IP‬را مشخص می کند که همواره (‪ )0110‬باینری یعنی شش‬
‫است‪ .‬درهنگام جایگزینی ‪ IPv4‬با ‪ IPv6‬که زمانی طول می کشد مسیر یاب ها با بررسی این فیلد تفاوت دو‬
‫بسته را تشخیص می دهند و هر یک را به صورت جداگانه و متناسب پردازش می نمایند‪.‬‬
‫فیلد الویت‪:‬برای بسته ها اولویت قرار می دهد‪ .‬این فیلد ‪ 4‬بیتی است پس ‪ 16‬الویت مختلف از (‪ )0000‬تا‬
‫(‪ )1111‬برای یک بسته ممکن است وجود داشته باشد‪.‬‬
‫فیلد برچسب جریان‪ :‬این فیلد ‪ 24‬بیت است و به صورت آزمایشی است و اجازه ارتباط بین مبدا و مقصد با‬
‫خواص و نیازمندی ویژه را فراهم میکند‪.‬‬
‫فیلد طول ظرفیت‪ :‬این فیلد ‪ 16‬بیتی تعداد بایت های بعد از سر فصل را مشخص می کند‪ .‬سر فصل دقیقا ‪40‬‬
‫بایت است‪.‬‬
‫فیلد سر فصل بعدی‪:‬این فیلد ‪8‬بیتی تعیین می کند که سر فصل های توسعه در ادامه می آیند یا نه؟‬
‫فیلد زمان زنده ماندن‪:‬این فیلد ‪ 8‬بیتی نشان دهنده طول عمر بسته ها و همانند فیلد موجود در ‪ IPv4‬است‪.‬‬
‫آدرس مبدا ومقصد ‪ 128‬بیتی‪:‬آدرس مبدا ومقصد در بسته ‪ IPv6‬را مشخص می کند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ (Internet control message protocol)ICMP‬پروتکل پیغام کنترلی اینترتت‬
‫‪IP‬یک پروتکل بدون اتصال وغیر قابل اطمینان است وهیچ گونه مکانیزم گزارش خطا برای‬
‫ایستگاه فرستنده ندارد‪ ،‬بنابراین در صورت رخداد خطا چه اتفاقی می افتد‪.‬‬
‫‪ ICMP‬برای جبران نقص فوق طراحی شده است‪ .‬بر اساس نوع خطای رخ داده‪ ،‬مسیریاب‬
‫گزارش خطا را در قالب یک پیغام ‪ ICMP‬که درون یک بسته ‪ IP‬کپسوله می شود‪ ،‬برای‬
‫فرستنده ارسال می کند‪.‬‬
‫گزارش های خطا می تواند به صورت زیر باشند‪:‬‬
‫•عدم تشخیص آدرس مقصد توسط مسیریاب‬
‫•حذف بسته به علت منقضی شدن طول عمر یک بسته (فیلد زمان زنده ماندن صفر می شود)‬
‫•وجود یک مقدار نا معتبر در سرفصل بسته ‪IP‬‬
‫•تقاضای کاهش نرخ ارسال بسته ها به علت وقوع ازدحام وترافیک‬
‫•گزارش خطا در صورتی که یک مسیریاب بسته دریافتی را در مسیر صحیح احساس نکند‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ (Internet control message protocol)ICMP‬پروتکل پیغام کنترلی اینترتت‬
‫‪ICMP‬عالوه بر گزارش خطا برای فرستنده‪ ،‬دارای قابلیت ‪ Echo‬یعنی ارسال درخواست‬
‫)‪ (Request‬یک ایستگاه (مسیر یاب یا کامپیوتر) و دریافت پاسخ )‪ (Reply‬از ایستگاه‬
‫دیگر به دو صورت زیر می باشد‪:‬‬
‫‪-1‬درخواست یک ایستگاه از یک ایستگاه دیگر که آیا در شبکه وجود دارد یا نه؟‬
‫‪ -2‬همانند حالت قبل است اما ایستگاه پاسخ دهنده زمان دریافت ارسال بسته را نیز در پیغام‬
‫پاسخ قرار می دهد‪ .‬یک مسیریاب با درخواست از مسیریاب دیگر می تواند جدول مسیر یابی‬
‫خود را تغییر دهد و همچنین کارایی کانال هایش را نیز تخمین بزند‪.‬‬
‫از طرف دیگر اگر چندین کامپیوتر از یک ‪ IP‬مشترک در یک شبکه محلی استفاده نمایند‬
‫با ‪ ICMP‬می توانند از آدرس ‪ IP‬خود با اطالع شوند‪.‬‬
‫‪22‬‬

similar documents