Uusi määräys, alusten hengenpelastuslaitteet

Report
Trafi valvonta
KOTIMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJAALUSYRITTÄJIEN TURVALLISUUSPÄIVÄ
Dan Stenbäck
Vastuullinen liikenne.
Yhteinen asia.
Dan Stenbäck
Ylitarkastaja
Liikennevälineiden valvonta
-yksikkö
Eteläinen valvontaryhmä
[email protected]
+358 29 534 6462
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki • PL 320, FI-00101 Helsinki
www.trafi.fi
Liikenteen turvallisuusvirasto
Alusten hengenpelastuslaitteet

Vanhat määräykset

ALUSTEN HENGENPELASTUSLAITTEET 1997 (TL 18/1997)

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alukset,
joiden bruttovetoisuus on vähintään 500

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alukset,
joiden pituus on yli 30 metriä ja joiden bruttovetoisuus on alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alukset,
joiden pituus on yli 15 metriä ja enintään 30 metriä

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alukset,
joiden pituus on enintään 15 metriä
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
3
Alusten hengenpelastuslaitteet

Uudet määräykset

TRAFI/7200/03.04.01.00/2011

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alus, jonka
bruttovetoisuus on vähintään 500

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alus, jonka
bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alus, jonka
pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150

Kotimaanliikenteen liikennealue I:n, II:n ja III:n matkustaja-alus, jonka
pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
4
Alusten hengenpelastuslaitteet










Määräyksen soveltamisalaan kuuluvat alukset
Tätä määräystä sovelletaan:
1) muuhun kuin non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan
kotimaanliikenteessä liikennöivään matkustaja-alukseen;
2) kansainvälisessä liikenteessä liikennöivään lastialukseen, jonka
bruttovetoisuus on alle 500;
3) kotimaanliikenteessä liikennöivään lastialukseen;
4) proomuun;
5) kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 24 metriä (luokka III) ja
joka on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta 1999;
6) kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 metriä mutta alle 24
metriä (luokat I ja II). Kotimaanliikenteen liikennealueella I määräystä
sovelletaan vain sellaiseen kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 12
metriä;
7) ammattiveneeseen; sekä
8) lossiin ja railolossiin.
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
5
Alusten hengenpelastuslaitteet
MUUTOKSET LUOKITTELUSSA
 24 metrin raja ja vähintään 150 bruttovetoisuutta
mutta alle 500 sekä 24 metriä ja alle 150
bruttovetoisuutta
 aikaisemmin alle 15 metriä, 15-30 metriä, yli 30
metriä ja alle 500 bruttovetoisuuttaa
 Non-SOLAS aluksilla Non-SOLAS direktiivin
(2009/45/EY) mukainen varustus

18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
6
Alusten hengenpelastuslaitteet



KOTIMAA LIIKENNEALUE III muutoksia
Vähintään 500 brt sekä 150 - alle 500 brt
Vähintään 24 metriä ja alle 150 brt










Valmiusvene
Pelastuslaittoja 125% jos uusi tai 110% olemassa olevaan aluksen
suurimmasta sallitusta henkilömäärästä. Jos järjestely aluksella
ettei lauttoja voida siirtää puolelta toiselle niin 150%!!
Pelastusliivejä 105%
”Infantliivejä” (alle vuoden ikäisille) 2.5%
”Isoille ihmisille” tarkoitettuja pelastusliivejä
Pelastuspukuja jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle
6 pelastusrengasta
12 laskuvarjoraketteja
Hälytysmerkinantolaite
Nuoranheittolaite
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
7
Alusten hengenpelastuslaitteet


KOTIMAA LIIKENNEALUE III muutoksia
Alle 24 metriä ja alle 150 brt

15 – alle 24 metriä

Pelastuslautat 110%

Pelastusliivejä 105%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

4 pelastusrengasta

12 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
8
Alusten hengenpelastuslaitteet

KOTIMAA LIIKENNEALUE III muutoksia
 Enintään 15 metriä

Pelastuslautat 110%

Pelastusliivejä 105%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

4 pelastusrengasta

12 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
9
Alusten hengenpelastuslaitteet
KOTIMAA LIIKENNEALUE II muutoksia
 Vähintään 500 brt sekä 150 - alle 500 brt











Valmiusvene
Pelastuslauttoja 125% (110%)
Pelastusliivejä 105%
”Infantliivejä” (alle vuoden ikäisille) 2.5%
”Isoille ihmisille” tarkoitettuja pelastusliivejä
Pelastuspukuja jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle
6 pelastusrengasta
6 laskuvarjoraketteja
Hälytysmerkinantolaite
Yleinen kuulutusjärjestelmä
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
10
Alusten hengenpelastuslaitteet
KOTIMAA LIIKENNEALUE II muutoksia
 Vähintään 24 metriä ja alle 150 brt









Pelastuslaittoja 110%
Pelastusliivejä 105%
”Infantliivejä” (alle vuoden ikäisille) 2.5%
”Isoille ihmisille” tarkoitettuja pelastusliivejä
Pelastuspukuja jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle
6 laskuvarjoraketteja
Hälytysmerkinantolaite
Yleinen kuulutusjärjestelmä
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
11
Alusten hengenpelastuslaitteet


KOTIMAA LIIKENNEALUE II muutoksia
Alle 24 metriä ja alle 150 brt

15 – alle 24 metriä

Pelastuslautat 110%

Pelastusliivejä 105%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

4 pelastusrengasta

6 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
12
Alusten hengenpelastuslaitteet

KOTIMAA LIIKENNEALUE II muutoksia
 Enintään 15 metriä

Pelastuslautat 110%

Pelastusliivejä 105%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

4 pelastusrengasta

6 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
13
Alusten hengenpelastuslaitteet
KOTIMAA LIIKENNEALUE I muutoksia
 Vähintään 500 brt sekä 150 - alle 500 brt








Valmiusvene
Pelastuslauttoja 110%
Pelastusliivejä 105%
”Infantliivejä” (alle vuoden ikäisille) 2.5%
”Isoille ihmisille” tarkoitettuja pelastusliivejä
Pelastuspukuja jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle
6 pelastusrengasta




4 pelastusrengasta jos alle 500 mutta vähintään 150
6 laskuvarjoraketteja
Hälytysmerkinantolaite
Yleinen kuulutusjärjestelmä
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
14
Alusten hengenpelastuslaitteet
KOTIMAA LIIKENNEALUE I muutoksia
 Vähintään 24 metriä ja alle 150 brt











Valmiusvene
Pelastuslaittoja 110%
Pelastusliivejä 105%
”Infantliivejä” (alle vuoden ikäisille) 2.5%
”Isoille ihmisille” tarkoitettuja pelastusliivejä
Pelastuspukuja jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle
4 pelastusrengasta
6 laskuvarjoraketteja
Hälytysmerkinantolaite
Yleinen kuulutusjärjestelmä
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
15
Alusten hengenpelastuslaitteet


KOTIMAA LIIKENNEALUE I muutoksia
Alle 24 metriä ja alle 150 brt

15 – alle 24 metriä

Pelastuslautat 110%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

3 pelastusrengasta

6 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
16
Alusten hengenpelastuslaitteet

KOTIMAA LIIKENNEALUE I muutoksia
 Enintään 15 metriä

Pelastuslautat 110%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

3 pelastusrengasta

6 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
17
Alusten hengenpelastuslaitteet

KOTIMAA LIIKENNEALUE I muutoksia
 Enintään 8 metriä

Pelastuslautat 110%

Pelastusliivejä 100%

”infant” liivejä 2.5%

”Isojen” ihmisten liivit

Pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle

3 pelastusrengasta

6 laskuvarjorakettia

Aluksella oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan
joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
18
Alusten hengenpelastuslaitteet

Määräykset astui voimaan 1.1.2013.

Uudet alukset täyttävät määräykset heti

Olemassa olevilla siirtymäaika ensimmäiseen
uusintakatsastukseen 1.1.2015 jälkeen, poikkeuksena
kuitenkin

15-24 metriset tarvitsevat pelastuslautat 1.1.2017 jälkeen

pelastusliivit varustettava pelastusliivivalolla 1.1.2017 jälkeen
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
19

http://www.finlex.fi/fi/viranomais
et/normi/501001/40382
18.01.2013
Liikenteen turvallisuusvirasto
20

similar documents