afsnit - Skrivemetro

Report
Afsnit
Hvordan skaber man et godt afsnit
En del af
FGs Skrivemetro
Struktur: Afsnit
(forbindelsessætning til den forudgående delkonklusion)
Kernesætning
Uddybning
Elevøvelse:
Skriv et afsnit
om blomster
Delkonklusion
Afsnit
Sammenhængen i uddybningsdelen af
afsnittet skabes med forbinderord.
- Ikke en speciel ordklasse, men det klister,
der viser, hvordan sætningerne skal
forstås i forhold til hinanden.
Forbinderord
Eksempel:
”Som det også er tilfældet i dag, skulle et hit
helst lægge sig et passende sted imellem det
velkendte og det nye. Ethvert nyt nummer måtte
indeholde noget, der adskilte det fra de øvrige
numre, men det måtte ikke virke fremmedgørende
i forhold til lytterne, der gerne skulle kunne høre
nummerets essens umiddelbart ud fra eksempelvis
en enkelt scenefremførelse. Der er derfor en
række mere eller mindre faste former (eller
formler, om man vil) for opbygningen af et Tin Pan
Alley-hit.”
Struktur:
Forbinderord
Elevøvelse:
Hvilke forbinderord signalerer følgende
sammenhæng mellem sætninger









Og
Modargumenter og modsigelse
Alternativer
Tidslig rækkefølge
Rækkefølge / punktopstilling
Udbygning af argumentation
Eksemplificering og forklaring
Foregribelse af modargumenter
Konklusion
Forbinderord
Elevøvelse fortsat:
Tjek hvilke forbinderord, du har brugt i din
tekst om blomster.
Er der en logisk sammenhæng i
uddybningen?
 Hvordan kan den skabes, hvis ikke den er
der?

Forbinderord
Forbinderord bruges også som klister
mellem afsnit i forbindersætningen!
Eksempel:
”[…]og som endelig også efterhånden blev distribueret
via pladeoptagelser, radio og fjernsyn.
I første omgang var det imidlertid ikke her, et nummers popularitet blev målt. Det blev målt i antallet af
solgte nodeblade, og […]”
Forbinderord i forbindersætningen
Forskellige teksttyper kræver forskellige
forbinderord:
Sproglig handling
Hvem/hvad
refereres der til?
Forbinderord
Fortælle
En handlende
(person)
Tidslig
Beskrive
Objekt
Og / +
Instruere
Objekt
Tidslig
Argumentere/under
søge
En handlende
(person)
Udbygning af
argumentation
[…]
Forbinderord

similar documents