Hindoe hindoeïsme

Report
hindoeïsme
Dit is het symbool van
de god van de hindoes
De hindoes hebben verschillende voor hun
god.
Zoals: al, ene, almachtige, oneindige en
brahma
Dit is de God shiva
Dit zijn de goden
van de
hindoes:1.Matsya
2.Koerma,
3.Varaha
4.Narasimha,
5.Vamana
Offers
Hindoes offeren
Pas zijn er 16 mensen dood gegaan bij
het offeren. Ze offeren aan de god omdat
ze dan denken dat ze niet in de hel
komen.
Feesten van de hindoes holi hindoes nieuw
jaar-divali hindoes lichtjes feest in het na
jaar ramnavmi de geboorte dag van rama in
april. Davila is op 12 november het woord
gevierd voor de nieuwe maand. Nawratam
Hier zie je de tijbalk van de hindoes
hindoeÏsme is ontstaan door
iemand die regels ging
verzinnen voor een nieuw
geloof dat was in 3000 voor
cristus 500 jaar laterbegon
het echte geloof
Hoeveel mensen er staan dat
bepaald hoeveel
hindoes er wonen
De meesten hindoes
Wonen in india
http://archief.samsam.net/wereldgodsdiens
ten/religion.asp?religion=hindoe
Gemaakt door Jurgen en
Sidney.

similar documents