Nezavisno slo*ene re*enice

Report

Nezavisno složene rečenice su rečenice
koje se sastoje od samostalnih,
nezavisnih surečenica
Samostalna
surečenica

Samostalna
surečenica
Npr.
Počela su grozna ispitivanja i svaki je dan
sve teže.
Sastavna je rečenica nezavisno složena
rečenica u kojoj se sadržaji surečenica
međusobno sastavljaju, a surečenice se
povezuju sastavnim veznicima
 Sastavni veznici: i, pa, te, ni, niti
 Npr.
Gledam film pa ću ga poslije
komentirati.


1.
2.



Zarezi se u sastavim rečenicama pišu samo iznimno:
Kada je veznik “niti” na početku rečenice i između
surečenica
Ako je više rečenica povezano istim veznikom
Npr.
Niti znam kada je utakmica, niti znam kako će završiti.
Npr.
Gledam televizor, i čitam lektiru, i pišem zadaću.
Važno: ispred niječne čestice “ne” ne dolazi veznik
“ni” nego “i”
Rastavna rečenica je nezavisno složena
rečenica u kojoj se sadržaji surečenica
međusobno rastavljaju
 Rastavni veznik: ili
 Zarez se stavlja samo ako se veznik više
puta ponavlja
 Npr.
Ili uči, ili češ dobiti slabu ocjenu.

Suprotna rečenica je nezavisno složena
rečenica
 Zarez se obavezno mora pisati ispred
veznika
 Suprotni veznici: ,a, ,ali, ,nego, ,no, ,već
 Npr.
Učili smo, ali nismo dovoljno naučili.

Isključna rečenica je nezavisno složena
rečenica
 Zarez se obavezno piše
 Isključni veznici: ,samo, ,samo što, ,jedino,
,jedino što, ,tek, ,tek što
 Npr.
Sve sam naučio, samo jednu lekciju
nisam naučio.

Zaključna rečenica je nezavisno složena
rečenica
 Sadržaj druge surečenice proizlazi iz
sadržaja prve surečenice
 Zarez se obavezno piše
 Zaključni veznici: ,dakle, ,stoga, ,zato
 Npr.
Svi smo donjeli novac, dakle moći čemo
imati proslavu.

Nezavisno složena rečenica
 Umjesto veznika se stavlja zarez
 Npr.
Igram košarku, gledam televiziju, čitam
knjigu.


similar documents