Regler og lovmæssigheder i matematik

Report
Regler og lovmæssigheder i
matematik





Om at vise eller bevise
Regler for brøkregning
Regler for regning med potenser og rødder
Regler for 10-er potenser
Regler for parenteser
 Opgaver (lektier)
 Opgaver med 10-er potenser
1. Addition og subtraktion:
Man lægger to brøker sammen eller trækker to brøker fra hinanden ved at
finde en fællesnævner og derefter lægge tællerne sammen/trække tællerne
fra hinanden og beholde nævneren (fællesnævneren). Forkort brøken til sidst.
2. Multiplikation:
Man ganger to brøker med hinanden ved at gange tæller med tæller og
nævner med nævner. Forkort brøken til sidst.
3. Division:
Man dividerer en brøk med en brøk ved at gange med den omvendte brøk.
Dvs. man bytter om på tæller og nævner i den brøk man skal dividere med og
derefter ganger de to brøker med hinanden (tæller gange tæller og nævner
gange nævner
4. Lave et blandet tal om til en uægte brøk:
Man ganger nævneren med det hele tal og lægger tælleren til. Resultatet er
tæller i den uægte brøk. Nævneren beholdes
Parentes-regler
1. En plus-parentes (en parentes med plus foran) kan hæves uden videre
2. En minus-parentes (parentes med minus foran) hæves ved at ændre tegnene inde
i parentesen til det modsatte
3. Et tal kan ganges ind i en parentes ved at gange alle led i parentesen med tallet
4. Et tal kan sættes uden for en parentes ved at dividere det op i hvert led i
parentesen
5. To parenteser kan ganges med hinanden ved at gange hvert led i den ene med
hvert led i den anden
6. Specielle parentes-regler:
- To tals sum gange de samme to tals differens = 1. tal i anden – 2. tal i anden
- Kvadratet på en toleddet størrelse er 1. tal i anden + 2. tal i anden +/- det
dobbelte produkt af leddene.
Opgave: Reducer udtrykket
(Brug de specielle parentesregler)
x2 + 36 – 12x
x2 – 36
Opgave 2: Prøv selv at konstruere en lignende reduktionsopgave.
Opgave 3: Bevis Pythagoras sætning vha. de specielle parentesregler
Regning med potenser og rødder:
eksponent
an
fx.
52 (5 er grundtal og 2 er eksponent)
grundtal
Til sammen er det en potens
Regneregler med potenser:
1) an * am = an+m fx: 32 * 34 = 32+4 = 36 fordi (3*3) * (3*3*3*3) = 36
2) an : am = an-m fx: 56 : 53 = 56-3 = 53 fordi
5*5*5*5*5*5
= 53
5*5*5
3) (a* b)n = an * bn
4) (a/b)n = an/bn
Bemærk!! HUSK!!
a0 = 1 (alle tal i nulte = 1)
a-n = 1/ an
Opgave:
Undersøg/afprøv fx med lommeregner om
der findes tilsvarende regler for rødder
Opgave 2
Hvert stålkabel i en bestemt hængebro bliver
Opgave 1
udsat for en kraft svarende til 5 * 106 kg.
Et vandmolekyle vejer 1,700 * 10-24 g.
I 1 liter vand er der 5,882 * 1026 molekyler. Der er i alt 2.000 kabler.
Skriv 2.000 med eksponentiel notation og
Hvad vejer 1 liter vand?
udregn derefter den samlede kraft i alle kabler.
Opgave 3:
Omskriv 43 km til millimeter. Skriv
facit med eksponentiel notation
(også kaldet den videnskabelige
skrivemåde)
Opgave 4
I en brochure om
Storebæltsbroen kan du læse,
at der er brugt 25.000 kabler,
hver med en længde på 15.000
m.
Beregn den samlede længde i
meter. Anvend eksponentiel
notation
Opgave 5
Jordens diameter ved Ækvator er 12756km. Beregn
omkredsen af Jorden ved at anvende:
1) 
2) 3,14
3) 22/7.
Hvor stor er forskellen i km? Hvor stor er forskellen i %
Omregning mellem rødder og potenser:
=
=

similar documents