Werkcollege differentiële psychologie

Report
Werkcollege differentiële
psychologie
Praktische afspraken
• Lees document op Toledo, onder
Cursusinformatie
• Wisselen van werkcollege niet mogelijk!!!
– Indien wettig afwezig: individuele taak (briefje
binnenbrengen en afspraak maken bij Ellen
Delvaux, PSI 03.13, spreekuur op vrijdag 13u-14u)
– Indien onwettig afwezig: 0/1 voor het betreffende
werkcollege
Verloop van de werkcolleges
• 3 werkcolleges:
– Correlaties
– Factoranalyse
– Interactionistische visie in de differentiële psychologie
• In elk werkcollege behandelen we een stuk
theorie, maken we een aantal oefeningen en op
het einde krijgen jullie een opdracht. Deze
opdracht telt telkens mee voor 1 punt op het
eindtotaal
Werkcollege differentiële
psychologie
Correlaties
Overzicht werkcollege
1. Interpretatie correlaties
1. Herhaling
2. Oefening
2. Soorten correlaties
1. Herhaling
2. Oefening
3. Opdracht
Interpretatie correlaties
Definitie
De correlatie drukt het verband uit tussen
verschillen op vlak van 1 variabele met
verschillen op vlak van een tweede variabele
Interpretatie correlaties
Positief verband
• Als r > 0 dan positief verband = positieve
correlatie = positieve samenhang
• Hoge/lage score op de ene variabele/voor de
ene persoon/in de ene situatie hangt samen
met hoge/lage score op de andere
variabele/voor de andere persoon/in de
andere situatie
Interpretatie correlaties
Positief verband
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Interpretatie correlaties
Positief verband
Sam
Score op examen (/20) Evaluatie docent (/10)
12
7
Lena
8
4
Oliver
15
8
Vincent
14
9
Bo
9
5
Ilse
5
6
Geert
17
8
Sofie
7
3
Evelien
11
6
Anna
11
8
Interpretatie correlaties
Positief verband
10
9
Evaluatie docent
8
7
6
5
r = 0.76
4
3
2
1
0
0
2
4
6
8
10
12
Score op examen
14
16
18
20
Interpretatie correlaties
Negatief verband
• Als r < 0 dan negatief verband = negatieve
correlatie = negatieve samenhang
• Hoge score op de ene variabele/voor de ene
persoon/in de ene situatie hangt samen met
lage score op de andere variabele/voor de
andere persoon/in de andere situatie, en
omgekeerd
Interpretatie correlaties
Negatief verband
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Interpretatie correlaties
Negatief verband
Gemiddelde calorie-inname per
dag (over periode van 3
maanden)
Gewichtsverlies (in kg)
(na 3 maanden)
Nadine
1590
6.0
Anke
1680
6.0
Tina
1470
6.5
Sofie
2050
2.0
Katja
1800
3.5
Erika
2020
1.0
Mara
1730
5.0
Lotte
1920
2.5
Katrien
1860
3.5
Nele
2110
1.5
Interpretatie correlaties
Negatief verband
7
6
Gewichtsverlies
5
r = -0.96
4
3
2
1
0
1500
1600
1700
1800
1900
Calorie-inname
2000
2100
2200
Interpretatie correlaties
Nulverband
• Als r ≈ 0 dan nulverband = nulcorrelatie = geen
samenhang
• Score op de ene variabele/voor de ene
persoon/in de ene situatie hangt niet samen
met score op de andere variabele/voor de
andere persoon/in de andere situatie
Interpretatie correlaties
Nulverband
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Interpretatie correlaties
Nulverband
Lengte (in cm) Intelligentie (score op
IQ-test)
Roel
182
103
Fien
172
109
Saskia
165
96
Kurt
177
99
Rob
173
114
Andrea
168
108
Kevin
184
93
Natasha
159
95
Bram
169
103
Laura
175
100
Interpretatie correlaties
Nulverband
120
115
r = 0.00
Intelligentie
110
105
100
95
90
85
80
155
160
165
170
175
Lengte (in cm)
180
185
190
Interpretatie correlaties
Eigenschappen: -1 ≤ r ≤ 1
Aaaa
Aaaa
Aaaa
Aaaa
Interpretatie correlaties
Sterkte van het verband
• Vuistregel van Cohen
 |r| < .10: triviaal
 .10 ≤ |r| < .30: klein verband
 .30 ≤ |r| < .50: medium verband
 |r| ≥ .50: sterk verband
Interpretatie correlaties
Eigenschappen: Niet afhankelijk van het
gemiddelde en de standaarddeviatie van de
variabelen
Lengte (in cm)
173
Gewicht (in kg)
65
Lengte (in inch)
68.1
180
80
70.9
176
157
54
61.8
118.8
168
58
66.1
127.6
185
92
72.8
202.4
M
172.6
69.8
M
67.9
153.4
SD
10.9
15.9
SD
4.3
35.1
r
0.94
≠
≠
=
r
Gewicht (in pond)
143
0.94
Interpretatie correlaties
Eigenschappen: Drukt enkel lineair verband uit
6
5
Prestatie
4
r=0
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
Stress
6
7
8
9
10
Interpretatie correlaties
• Correlatie drukt geen causaliteit uit !!!
– Samenhang kan in beide richtingen zijn
– Samenhang kan gevolg zijn van 3e variabele
– Samenhang kan toevallig zijn
Voorbeeld 1: r(Ijsconsumptie, Aantal verdrinkingen)
Voorbeeld 2:
-
Homer: Geen beer te zien. De “berenpatrouille” werkt zo te zien geweldig!
Lisa: Dat is schijnbaar juist geredeneerd, pa.
Homer: Dank je, schat.
Lisa: Volgens jouw redenering kan ik beweren dat deze steen tijgers op afstand
houdt.
Homer: Oh, hoe werk het dan?
Lisa: Het werkt niet.
Homer: Aha.
Lisa: Het is maar een stomme steen. Maar ik zie geen tijgers, jij wel?
Homer: Lisa, ik wil je steen kopen.
OEFENING
1. Soorten correlaties - Gegevenskubus
1. Soorten correlaties - Gegevenskubus
Bv. de mate van
ontgoocheling
die Emmy
ervaart wanneer
ze verliest bij een
spel
Bv. de mate van
kwaadheid die
Vanessa voelt
wanneer ze met
haar kotgenoten
kookt
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
O-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
O-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 1: r(Vriend te laat op afspraak, Verliezen bij
een spel)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
O-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 1: r(Vriend te laat op afspraak, Verliezen bij een spel)
Wouter
Vriend te laat op afspraak
Verliezen bij een spel
Ontspannen
3
2
Ontgoocheld
6
5
Kwaad
8
7
Enthousiast
3
3
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
O-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 2: r(Vriend te laat op afspraak, Samen koken op
kot)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
O-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 2: r(Vriend te laat op afspraak, Samen koken op kot)
Wouter
Vriend te laat op afspraak
Samen koken op kot
Ontspannen
3
8
Ontgoocheld
6
4
Kwaad
8
4
Enthousiast
3
7
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
O-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 3: r(Naar de fakbar gaan, Verliezen bij een
spel)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
O-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardig patroon van reacties
uitlokken in 1 persoon
Bv. 3: r(Naar de fakbar gaan, Verliezen bij een spel)
Wouter
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Ontspannen
1
2
Ontgoocheld
2
5
Kwaad
2
7
Enthousiast
4
3
= Nulcorrelatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
P-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
P-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 1: r(Kwaad, Ontgoocheld)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
P-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 1: r(Kwaad, Ontgoocheld)
Wouter
Kwaad
Ontgoocheld
Vriend te laat op afspraak
6
8
Samen koken op kot
2
1
Verliezen bij een spel
6
7
Naar de fakbar gaan
1
2
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
P-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 2: r(Kwaad, Ontspannen)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
P-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 2: r(Kwaad, Ontspannen)
Wouter
Kwaad
Ontspannen
Vriend te laat op afspraak
6
4
Samen koken op kot
2
7
Verliezen bij een spel
8
3
Naar de fakbar gaan
2
6
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
P-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 3: r(Enthousiast, Ontspannen)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
persoon
P-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties bij 1 persoon gelijklopen over
verschillende situaties heen
Bv. 3: r(Enthousiast, Ontspannen)
Wouter
Enthousiast
Ontspannen
Vriend te laat op afspraak
3
4
Samen koken op kot
6
9
Verliezen bij een spel
3
5
Naar de fakbar gaan
7
2
= Nulcorrelatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
Q-correlatie = mate waarin 2
personen een gelijkaardig patroon
van reacties vertonen in 1 situatie
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
Q-correlatie = mate waarin 2
personen een gelijkaardig patroon
van reacties vertonen in 1 situatie
Bv. 1: r(Vanessa, Wouter)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
Q-correlatie = mate waarin 2 personen een gelijkaardig patroon van reacties
vertonen in 1 situatie
Bv. 1: r(Vanessa, Wouter)
Naar de fakbar gaan
Vanessa
Wouter
Ontspannen
6
8
Ontgoocheld
3
1
Kwaad
2
1
Enthousiast
5
7
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
Q-correlatie = mate waarin 2
personen een gelijkaardig patroon
van reacties vertonen in 1 situatie
Bv. 2: r(Vanessa, Jonas)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
Q-correlatie = mate waarin 2 personen een gelijkaardig patroon van reacties
vertonen in 1 situatie
Bv. 2: r(Vanessa, Jonas)
Naar de fakbar gaan
Vanessa
Jonas
Ontspannen
6
4
Ontgoocheld
3
5
Kwaad
2
6
Enthousiast
5
3
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
Q-correlatie = mate waarin 2
personen een gelijkaardig patroon
van reacties vertonen in 1 situatie
Bv. 3: r(Vanessa, Emmy)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
Q-correlatie = mate waarin 2 personen een gelijkaardig patroon van reacties
vertonen in 1 situatie
Bv. 3: r(Vanessa, Emmy)
Naar de fakbar gaan
Vanessa
Emmy
Ontspannen
6
2
Ontgoocheld
3
3
Kwaad
2
5
Enthousiast
5
8
= Nulcorrelatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
R-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
R-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. 1: r(Ontgoocheld, Kwaad)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
R-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. 1: r(Ontgoocheld, Kwaad)
Naar de fakbar gaan
Ontgoocheld
Kwaad
Vanessa
3
2
Wouter
1
1
Emmy
3
5
Jonas
5
6
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
R-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. 2: r(Ontspannen, Kwaad)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
R-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. 2: r(Ontspannen, Kwaad)
Naar de fakbar gaan
Ontspannen
Kwaad
Vanessa
6
2
Wouter
8
1
Emmy
2
5
Jonas
4
6
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
R-correlatie = mate waarin 2 soorten
reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. 3: r(Ontspannen, Enthousiast)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
situatie/tijdstip
R-correlatie = mate waarin 2 soorten reacties gelijkaardige patronen
vertonen over personen in 1 situatie
Bv. : r(Ontspannen, Enthousiast)
Naar de fakbar gaan
Ontspannen
Enthousiast
Vanessa
6
5
Wouter
8
7
Emmy
2
8
Jonas
4
3
= Nulcorrelatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
S-correlatie = mate waarin 2 personen
gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
S-correlatie = mate waarin 2 personen
gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 1: r(Vanessa, Wouter)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
S-correlatie = mate waarin 2 personen gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 1: r(Vanessa, Wouter)
Kwaad
Vanessa Wouter
Vriend te laat op afspraak
8
6
Samen koken op kot
3
3
Verliezen bij een spel
8
7
Naar de fakbar gaan
2
1
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
S-correlatie = mate waarin 2 personen
gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 2: r(Vanessa, Jonas)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
S-correlatie = mate waarin 2 personen gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 2: r(Vanessa, Jonas)
Kwaad
Vanessa
Jonas
Vriend te laat op afspraak
8
1
Samen koken op kot
3
3
Verliezen bij een spel
8
2
Naar de fakbar gaan
2
5
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
S-correlatie = mate waarin 2 personen
gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 3: r(Emmy, Jonas)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
S-correlatie = mate waarin 2 personen gelijkaardige patronen vertonen in
hun reactie op verschillende situaties
Bv. 3: r(Emmy, Jonas)
Kwaad
Emmy
Jonas
Vriend te laat op afspraak
2
1
Samen koken op kot
7
3
Verliezen bij een spel
6
2
Naar de fakbar gaan
3
5
= Nulcorrelatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
T-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
T-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 1: r(Vriend te laat op afspraak, Verliezen bij
een spel)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
T-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 1: r(Vriend te laat op afspraak, Verliezen bij een spel)
Kwaad
Vriend te laat op afspraak
Verliezen bij een spel
Vanessa
8
8
Wouter
6
7
Emmy
2
6
Jonas
1
2
= Positieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
T-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 2: r(Verliezen bij een spel, Naar de fakbar
gaan)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
T-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 2: r(Verliezen bij een spel, Naar de fakbar gaan)
Kwaad
Verliezen bij een spel
Naar de fakbar gaan
Vanessa
8
2
Wouter
7
1
Emmy
6
3
Jonas
2
5
= Negatieve correlatie
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1
variabele/reactie
2
8
3
47
Wouter
4
98
5
44
88
61
7
43
8
36
3
3
7
98 56
8
2
98 156 346
6
3
15 34 39
35
4
1
4
Enthousiast
32
Kwaad
2
2
12
Ontgoocheld
Jonas
Ontspannen
8
3
43
Vanessa
Emmy
6
3
2
T-correlatie = mate waarin 2 situaties
een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 3: r(Samen koken op kot, Verliezen bij een
spel)
Naar de fakbar gaan
Verliezen bij een spel
Samen koken op kot
Vriend te laat op afspraak
Soorten correlaties
Correlaties tussen gegevens bekomen bij 1
variabele/reactie
T-correlatie = mate waarin 2 situaties een gelijkaardige reactie uitlokken bij
verschillende personen
Bv. 3: r(Samen koken op kot, Verliezen bij een spel)
Kwaad
Samen koken op kot
Verliezen bij een spel
Vanessa
3
8
Wouter
3
7
Emmy
7
6
Jonas
3
2
= Nulcorrelatie
OEFENING
OPDRACHT
Werkcollege 2
• Meebrengen:
– Formularium factoranalyse
• 1 factor/ 2 factoren
• Orthogonale rotatie/oblieke rotatie
– Rekenmachine
– Ruitjespapier

similar documents