Angeli Noémi: Prozódikus fonológia

Report
Prozódikus fonológia
2014.11.16.
● a fonológiai tartományok elmélete
● prozodikus tartomány - melyben az adott szabály
működésbe lép, szegmentumok szintje felett
● összekapcsolódás a szintaxissal:
hierarchikus szerveződés
p-szerkezet
leképezési szabályok
Fonológiai hierarchia szintjei
1. syllable - szótag
2. foot - ütem
hangsúlyos/hangsúlytalan
3. phonological word - fonológiai szó
-az a tartomány, melyben bizonyos, nyelvtől függő
fonológiai szabályok működnek pl.: mgh harmónia
4. (clitic group - simulószavak)
megjelenése nem kötelező
-klitikum: olyan hangsúlytalan morféma, mely a
toldalékoktól abban különbözik, hogy nem szigorúan
meghatározott kategóriájú szavakhoz kapcsolódik
-fonológiailag
kötöttebbek
de
szintaktikailag
szabadabbak mint a toldalékok vagy a képzők
hangsúlytalanok, kísért szóval alkotnak fonológiai
egységet
-pl: magyar állítmányhoz tapadó -e kérdőszó v. is
angol birtokjel: John’s
5. phonological phrase - fonológiai frázis
-főhangsúlyos szótaggal kezdődő szótagfüzér, amely
egy bizonyos intonációs kontúrt, beszéddallamot hordoz
-ebbe a frázisba tartoznak bele:
a végbement fonológiai szabályok
ezt kiváltó korábbi fonológiai szóban lévő jelenségek
6. intonational phrase - intonációs frázis
-hanglejtés és hangsúlyozás szempontjából egy egység
-kötött hangsúlyú nyelvnél hangsúlyos szóval indít és
végig homogén hanglejtésű marad
7. utterance - megnyilatkozás
a frázisokat tartalmazó konkrét szóbeli megnyilatkozás
tartománya
Fonológiai folyamatok
azonos szegmentális feltételek mellett adott fonológiai
folyamat végbemegy bizonyos szintaktikai helyzetekben
(l. (a) példák), míg másokban nem (vö. (b) példák):
francia liaison:
a. un [savant]A [anglais]N 'a learned Englishman'
b. un [savant]N [anglais]A 'an English scientist'
a. Les giraffes et les éléphants sont ses [meilleurs]A
[amis]N
'Giraffes and elephants are his best friends'
b. Claude a des [perrochets]N [intolérables]A
'Claude has some intolerable parrots'
csak bizonyos szintaktikai helyzetekben megy végbe az
adott folyamat
megoldás:fonológiai frázis tartománya (p-frázis)
Raddoppiamento Sintattico
1) Parlo [b:]ene ‘He spoke
well’
(2) Devi comprare delle
[mappe [ di citta [v:]ecchie
]PP]NP ’You must buy
some
maps of old cities’
(
szintaktikai geminálódás
szókezdő C geminálódása
bizonyos szintaktikai és
fonológiai szerkezetekben:
●ha hangsúlyos szótag
előzi meg
3) Devi comprare delle [
mappe [ di citta ]PP/
vecchie ]NP ’You must buy
some
old maps of cities’
(4) Devi comprare delle [
mappe [ di citta / molto
vecchie ]PP]NP ’You must
buy
some maps of very old
cities’
● hangsúlyos szótag-V
mindig 2 mora nyílt
szótag esetén
● záró szótag:
megakadályozza a
hangsúly szabály
● hiányt a következő szó
első C geminálódása
tölti be
A folyamat végbemegy - ha a megelőző szó egy szint. p
feje és a változás alanyaként szolgáló szó is része a p-nak
PP elhelyezkedése a főnévi frázisban:
Magánhangzó-harmónia
pl. -val/-vel
lessel, egérrel, Ágnessel
fogóval, madárral, Lacival
(*Lacivel)
Ágnessal
egérfogó, madárles
egérfogóval, *egérfogóvel
madárlessel, *madárlessal
fonológiai szerkezet =
morfoszintaktikai szerkezet:
[[Ágnes]sel]
madárlessel:
morfoszintaktikai szerkezet:
[[[madár][les]]sel]
fonológiai szerkezet:
[madár][lessel]
fonológiai és a morfoszintaktikai értelemben vett szóhatár
nem ugyanott
megoldás: fonológiai szó (az a tartomány, ahol végbemegy
az adott fonológiai szabály)
●toldalékolt szavak: 1 fonológiai szó, mert a toldalék
illeszkedik a mgh törvénye alapján a tőhöz
●összetett szavak: fonológiai értelemben nem egy szó,
nincs illeszkedés
●vannak szuffixumok, melyek önálló fonológiai szóként
jelennek meg: -kor, -ig
Források:
● Durand, Jacques - Siptár Péter. 1997. Bevezetés a
fonológiába. Osiris. Budapest.
● prozfon kiosztmány
● 2013/14 előadás: Prozódikus fonológia

similar documents