111125Gerd Bangsbo

Report
TNL
Lederuddannelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ledelse - personaleledelse
•
•
•
•
•
•
•
DE 4 R
5 D modellen
Risikovillighed – tillid – kontrol
Anerkendende tilgang
Lederen er sit eget værktøj
Den vigtige samtale
Spørgsmål
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Hvad er ledelse
• Vise vejen frem
• Inspirere andre til at følge med
• Skabe resultater sammen
• Derfor skal du som leder kunne skabe mod og
engagement hos andre og den nødvendige
energi til at bevæge dig fremad mod fælles mål !
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Balance mellem
•
•
•
•
Frihed og grænsesætning
Inviter og beslutte
Styre og holde sig tilbage
Benhård forretning og bløde menneskelige
værdier
• Nærhed og distance
• osv
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kunne skabe - give andre
• Følelse af mål og retning
• Synliggørelse af delmål
• Fejre det der nås – succes er
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Hvad er arbejdsglæde
• Relationer
• Resultater
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
KONTEKSTEN
R
Å
D
E
R
U
M
RELATIONER
INTERNE OG
EKSTERNE
RETNING
R
A
M
M
E
R
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kontrol
Risiko
villighed
Mistillid
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Tillid
Anerkendende
Udforskende
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Anerkendende tilgang anerkendende
ledelse bygger på nyttige tanker
•
Alle er engagerede og ønsker at bidrage til den fælles sag.
•
Enhver er kompetent i forhold til noget.
•
Utilfredshed rummer forestillinger om noget bedre.
•
Der er altid noget, der fungerer.
•
Det, vi fokuserer på, bliver en større del af vores virkelighed.
•
Vi har til enhver tid mere eller mindre forskellige opfattelser af
virkeligheden. De giver alle mening.
•
Forskelle er nødvendige og værdifulde for os som et
arbejdsfællesskab
•
Det er vigtigere at kunne bidrage end at kunne li´.
•
Vi kan ikke fjerne problemer, men vi kan realisere ønsker.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
©H
Anerkendende ledelse: At invitere til fælles bevægelse ud ad en
ny vej
Problemer
Eneansvar
Skyld
Sikre
Stress
Forhindre
Tilfredshed
Vurdering
Fælles
ønskværdig
fremtid
Medskabelse
Vision, mission,
strategi, mål,
virksomhedens kerneydelse
Mistillid
Os og dem
Offer
Forsvar
Nye muligheder
Manglende information
Kontrollere
Frustration
Modstand mod
forandring
Modstand
mod læring
Krænkelser
Nyttige erfaringer
Organisationen som et arbejdsfællesskab
Dialog med omverdenen
Hvad skal vi udrette
sammen?
Kerneydelse, mission,
vision, strategi
Kompetencer
Relationer
Opgaver
Bidrag
Mindre
arbejdsfællesskaber
Ideer
Udvikling
Organisering
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Tandplejen
Hvad er
nyttigt?
Hvad giver
mening?
Hvordan vil vi gøre det?
Moralske rettigheder og
forpligtelser, faglighed,
politikker, værdier, kultur
Arbejde med 5 D
Discovery:
Opdagelse af det
der allerede findes
”Hvad giver liv og energi ?
” Hvornår lykkes vi med XX”
Destiny:
Fælles og individuelt
Engagement og konkrete
Handlinger
Definition:
Tema/
temaer
”Hvad tildeler vi os hver især
Og til sammen til ?
Design:
Dagligdagens praksis
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
.
”Hvilke ændringer skal
der til for at vi opnår drømmen?
Hvad kan vi gøre her og nu ?
Dream:
Drømmen om fremtiden
”Hvad kunne være?
Hvad drømmer vi om?
Hvordan kunne vi være som
klinik
Beskriv abstrakt og konkret
Opgave efter 5 D
3 i hver gruppe
• Definition: Når jeg er en god personaleleder
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5D
• Discovery
• Beskriv når du er en god personaleder
- Opdagelse af det
- der allerede findes
- ”Hvad giver liv og energi ?
- Hvornår lykkes jeg som god personaleleder
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5D
• Dream
• Hvad kunne du drømme om når du ser dig selv
som den mest super, engagerede, kloge, vise osv
personaleleder
•
•
•
•
•
Drømmen om fremtiden
”Hvad kunne være?
Hvad drømmer jeg om?
Hvordan kunne jeg være i dagligdagen på klinikken
Beskriv abstrakt og konkret
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5D
• Design
• Hvad vil du gøre for at opnå drømmene
• Beskriv en række tiltag du mener at kunne gøre i
kommende fremtid
o ”Hvilke ændringer skal
der til for at vi opnår drømmen?
o Hvad kan vi gøre her og nu
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5D
• Destiny
•
• Ja, hvad bestemmer du at gøre og hvornår og
sammen med hvem
o Fælles og individuelt
o Engagement og konkrete handlinger
o Hvornår og hvordan
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kendskab til excellencemodellen, radar og
tankegangen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
RADAR – Logikken (dk)
Systematisk analyse, planlægning, implementering og opfølgning
Udvikle og planlægge fremgangsmåder
Plan and Approaches
Krav til
resultater
Implementering
og udbredelse
Results
DEPLOY
Approaches
Evaluere og justere
fremgangsmåder og
udbredelse
ASSESS AND REFINE
Approaches and Deployment
Fra Excellence Modellen, 2010 udgaven, kilde: www.efqm.org
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
De 3 domæner
Det personlige
domæne
Refleksionens
domæne
Produktionens domæne
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed og
vores fortid, nutid og fremtid
• Vær opmærksom på dine ord, de bliver dine
tanker.
• Vær opmærksom på dine tanker, de bliver
dine handlinger
• Vær opmærksom på dine handlinger, de bliver
dine vaner
• Vær opmærksom på dine vaner, de bliver din
fremtid
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
.
At tænke, lytte og spørge selektivt i et socialkonstruktionistisk perspektiv
Hvad lægger vi
mærke til? Hvad ser
og husker vi?
Små og
store succeser,
nyttige erfaringer,
forskellige oplevelser,
metaforer, vigtige relationer,
nysgerrighed, undren, forskellige
perspektiver og positioner, positive
fremtidsbilleder, personlige værdier, moralske
forpligtelser, kloge greb, osv.
Hvad hører vi?
Hvordan taler vi?
Hvad lytter vi til?
Hvad taler vi om?
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Tandplejen
Lederen selv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad er din ledelse ideologi
Din ledermission og ledervision
Dine mål
Ledelsesgrundlaget i din kommune
Tillid
Hvilke idoler, helte ikoner har du
Story telling
Det er handling der giver forvandling
Glimtet i øjet
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
• Ledelse handler om at skabe en symfoni af
styrker, som gør systemets svagheder
irrelevante
•
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Peter Drucker

similar documents