Jordpakking

Report
Jordpakking
Hvordan påvirker vår drift pakkingen av jorda
1
Jordpakking
• I en god jordstruktur har vi en riktig sammensetning av
jord og porevolum for luft og vann.
o Ved jordpakking blir porevolumet mindre
o De er de største porene som først blir redusert
 Disse har stor betydning for drenering, lufttilførsel og
rotutvikling
• Jordpakking og drenering henger nøye sammen.
o Våt jord blir lettere utsatt for jordpakking og pakka jord
får dårligere drenering
o Dette kan fort bli en ond sirkel
2
Faktorer som påvirker jordpakking
• Maskinvekt
o Tyngdekraften trekker maskinene nedover i jorda
o Jorda møter dette med å komprimeres til den bærer
vekta.
 Resultat blir hjulspor
o Tyngden fra maskinene forplanter seg nedover i jorda.
 I pløyelaget er det marktrykket som har betydning
 Tyngden vil forplante seg videre nedover i jorda uavhengig av
hjulutrustning
 Se figur
• Kjørehastighet
o I praksis vil økt kjørehastighet øke jordpakkingen
 Dette skyldes at traktor og utstyr humper mer og overfører
slag til underlaget.
3
Jordpakking ved ulik dekk og vekt
4
Faktorer som påvirker jordpakking
• Jordfuktighet
o Våt jord er mer utsatt for jordpakking en tørr jord
o Dette skyldes at vann fungerer som glidemiddel mellom
jordpartiklene
o Jordpakkingen går også ned i dypere lag jo våtere jorda er
o Dette skyldes at trykket forplanter seg lettere gjennom
jorda når porene er fylt med vann enn med luft.
5
Jordpakking ved ulik fuktighet
• Våt jord blir
•
lettere pakket en
tørr jord.
Dette skyldes at
vann fungerer
som glidemiddel
6
Valg av hjulutrustning
• Hjulutrustning har stor betydning for jordpakkingen
• På traktorer
o Velg breie hjul eller tvillinghjul
• På maskiner
o Velge mellom, store hjul breie hjul eller flere hjul
7
Valg av hjulutrustning
• Dekk type
o Radial og diagonal dekk
• Dekktypene har sine fordeler og ulemper
• Radialdekk har stabil kjørebane og får liten varmegang
under kjøring på veg
• Diagonaldekk er mer skånsom mot grasdekket
• Vanskelig å finne håndfaste argumenter for den ene
eller den andre dekktypen
• Generell anbefaling:
o Ved kjøring vesentlig på grasmark, jorde og skog – Velg
diagonaldekk
o Ved mye kjøring på veg – Velg radialdekk.
8
Lufttrykk i dekkene
• Lufttrykk har betydning for hvor stor last hjulet kan
bære.
• Lasteevnen til hjulet avhenger også av hjuldimensjon.
o Stor dekk kan bære samme last med mindre dekktrykk
• Marktrykket påvirkes av lufttrykket i dekket og
•
•
•
•
stivheten, se tegning.
Ved kjøring med lave hastigheter kan vi ha lavere
dekktrykk
Rett dekktrykk vil avhenge av vekta det skal bære
Du trenger kompressor og trykkmåler
Det kan også måles
o Tillates en sammenpressing på 20 % av dekkets
seksjonshøyde (se plansje)
9
Enkel regel for rett dekktrykk
10
Jordpakking ved ulik dekktrykk
11
Lagelighet – det sentrale ord……
12

similar documents