Deli_Krisztina - Társadalomtudományi Szekció

Report
Lengyelország és Magyarország
foglalkoztatáspolitikájának és
munkanélküliségi helyzetének
összehasonlítása
XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi Szekció
2011. április 15.
Deli Krisztina
A kutatás kérdései

A rendszerváltástól napjainkig milyen
változások figyelhetők meg?

Milyen intézkedések kerültek bevezetésre a
munkanélküliség csökkentése érdekében?

A bevezetett intézkedések melyik országban
hatékonyabbak (hol értek el pozitívabb
eredményeket)?
Hipotézisek

A rendszerváltást követő időszakban
hasonló fejlődési út figyelhető meg
(privatizáció, szerkezeti átalakulás, EU
csatlakozási folyamat, csatlakozási feltételek);

a későbbiekben azonban felerősödtek a
különbségek, és a lengyel gazdasági- és
foglalkoztatáspolitika összességében
hatékonyabb.
Munkanélküliségi ráta alakulása (%)
21
Lengyelország
18
Magyarország
15
12
9
6
3
Forrás: http://laborsta.ilo.org/STP/guest (ILO)
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Foglalkoztatás
Rendszerváltást követően mindkét
országban csökkent a foglalkoztatottság
 1999-ig magasabb a foglalkoztatottak
aránya Lengyelországban
 A foglalkoztatás nő Magyarországon 19972000 között
 1997-től drasztikusan csökken a lengyel
foglalkoztatottság
 2007-től ismét a lengyel foglalkoztatottság
mutat magasabb értéket

Foglalkoztatottak megoszlása (%)
Mo. 2007
5
Mo. 2002
6
22
73
25
69
18
Mo. 1990
30
52
Lo. 2007
15
21
64
Lo. 2002
17
19
64
25
Lo. 1990
0%
20%
Mezőgazdaság
25
40%
50
60%
Feldolgozóipar
Forrás: http://laborsta.ilo.org/STP/guest (ILO)
80%
Szolgáltatások
100%
Eltérések okai I.

Külföldi működő tőke mértéke

Európai Uniós lehetőségek kihasználása

Külföldi munkavállalás

Fejlesztési Tervek, Joint Assessment-ek közti
különbségek (más-más intézkedések)
Eltérések okai II.

Részmunkaidős állások aránya

Egészségi állapot

Támogatott területek eltérőek
Hipotézis beigazolódása
Részben igazolódott be az első hipotézis:
◦ a rendszerváltást követő időszakban
hasonló folyamatok zajlottak;
◦ ezt követően az uniós csatlakozásig (a
hipotézissel ellentétben)
Magyarországon javult, Lengyelországban
romlott a foglalkoztatási helyzet.
 2004 után a lengyel munkanélküliségcsökkentési és foglalkoztatás-növelési
intézkedések voltak hatékonyabbak.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

similar documents