Dienstverleningsmatrix - Congres Podiumkunsten

Report
BERENSCHOT | VAN DOOREN ADVIES | CHARISTAR
Wijzer Werven
training & coaching van Culturele instellingen inzake
financieringsmix en fondsenwerving
Congres Podiumkunsten
26 mei 2014
13.30 – 14.00 uur Dameszaal
Job van Dooren en Peter Inklaar
Wijzer Werven
• Programma onderdeel van Daar Geef Je Om
• Culturele ANBI’s leren en begeleiden op het gebied
van financieringsmix en fondsenwerving
• Berenschot, Charistar, Van Dooren Advies
• Aanmelden met een concrete hulpvraag via
www.daargeefjeom.nl
• Goede spreiding in omvang, sectoren en geografisch
2 onderdelen
• Individuele begeleidingsprojecten
–
–
–
–
Max 60 uur per instelling
10% kosten gedragen door de instelling zelf
80/100 instellingen per jaar
Instellingen komen binnen met een concrete
hulpvraag
• Kennisontsluiting
– www.daargeejeom.nl
– Inspiratie bijeenkomst
– ontmoetingen
1. Individuele begeleiding
• Ongeveer 100 aanmeldingen
• Concrete hulpvraag is in bijna alle gevallen:
“Hoe kom ik aan meer inkomsten?”
• Nadere analyse lijdt tot verschillende aanpak
van de ondersteuning
Dienstverleningsmatrix
Kennis
Weten
Positionering
Organisatie
Financiering
Vaardigheid
Kunnen
Gedrag
Doen
Dienstverleningsmatrix
Kennis
Weten
Positionering
6 instellingen
Organisatie
24 instellingen
Financiering
27 instellingen
Vaardigheid
Kunnen
Gedrag
Doen
Dienstverleningsmatrix
Kennis
Weten
Positionering
Organisatie
Vaardigheid
Kunnen
Programma
organisatieontwikkeling
Cultuur K50/V30/G20
Gedrag
Doen
Programma Canvassessies
K0/V50/G50
Coachtraject
7 stappen
G100
Financiering
Workshops Private
Fondsenwerving K70/V30
Verdiepingsworkshops:
bedrijven; particulieren;
fondsen K50/V50
Programma Relatie
Ontwikkelings-plannen
K20/V10/G70
Programma Friendsand fundraising
skills: K20/V70/G10
Programma Storytelling
K0/V50/G50
Programma Crowdfunding
K0/V50/G50
Coaching
uitvoering
G100
Voorbeeld Individuele begeleiding
Probleemstelling:
Wij hebben lokaal veel bezoekers en relaties; hoe
vergroten wij ons geografische bereik
Analyse:
Organisatorische capaciteit (5P’s) en betrokkenheid van
het bedrijfsleven
Aanpak:
Uitbouwen business model en training FFR en ROS
Resultaat:
Een fitte organisatie en concrete
relatieontwikkelingsplannen
Voorbeeld Individuele begeleiding
Probleemstelling:
Wij willen ons voorbereiden op mogelijke sterke
reductie van overheidsfinanciering
Analyse:
Profilering en scenario-planning
Aanpak:
Strategische coaching bij visie/missie ontwikkeling en
product/markt ontwikkeling met business canvas
Resultaat:
Reductie van de afhankelijkheid van de huidige
subsidienten met ten minste 10%
2. Kennisontsluiting
• Doelstelling: opgedane ervaring beschikbaar
maken voor de hele sector
• Primair via www.daargeefjeom.nl
–
–
–
–
Good practices
Cases
Tips & tricks
checklists
• maar ook:
– Aanwezig op congressen
– Organiseren van speciale ontmoetingen
Ontmoetingen
• Vandaag zijn wij er ook voor u
• Waaraan heeft u behoefte?
• Dit is ook een oproep aan u om zelf aan de
slag te gaan

similar documents