Presentasjon NBF v/Stig Morten Nilsen og Kjell Rese

Report
Bruktbil13
Stig Morten Nilsen
NBF Bruktbil11 vs. Bruktbil13
Norges Bilbransjeforbund er organisasjonen for de
seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje
NBF representerer :
Bedrifter i bilbransjen
Ansatte i bedriftene
2011
1.100
18.300
2013
1.230
20.400
Endr.
+ 12 %
+ 11 %
Og vi har plass til de siste merkeforhandlerne også…
www.nbf.no/innmelding
Nytt av året…
NBFs stand med viktig informasjon
Finn.no sitt kjøp av Sentinel Software AS
• Kjøpte seg i juli opp fra 33 % til 87 %
• CarWEB er fortsatt bransjeplattformen
• Ved internasjonalisering vil Norge ha fordeler
• NBF vil ta en tydeligere rolle
• Bransjen vil fortsatt ha "hånden på rattet"
…for samarbeidet fortsetter
Samarbeide om taksering gjenkjøpsbiler
• NAF takserer gjenkjøpsbiler ved leasingavtalens utløp
• Testpiloter gjennomført – gode erfaringer
• Integreres i forhandlers BUS-takst og CarWEB
NAF takst konverteres til NBF Tilstandsrapport
NAF takstvalg i CarWEB
Bestilling av
NAF-takst fra
forkalkyle
Forhold som påvirker oss
Juks med km.stand
Svært utbredt problem i hele Europa
30 % av bilene i Tyskland har feil km
•
•
•
•
Krever nasjonalt register i Norge
Brev sendt Vegdirektøren fra NBF, NAF, BIL
NAF estimerer kostnader 2-5 milliarder
Full støtte fra Forbrukerrådet og FNO
Det settes ytterligere kraft bak kravet i høst/vinter
Bruksfradrag import av biler
Noen justeringer av skalaen foreslått
Varebiler får samme system som personbiler
NBFs høringssvar:
• Bil ikke brukt før 6 mnd gammel og 6.000 km kjørt
• Samme definisjon i EU på mva.
• Ingen omregistreringsavgift (men mva.) for biler under 6
mnd og kjørt mindre enn 6.000 km
Venter på avklaring og iverksettelse (2014)
Refusjon av avgift ved re-eksport
Bakgrunn
• Klage til ESA fra europeisk finansieringsselskap
• NBF har presset på i mange år
Status
• ESA har pålagt Norge å refundere andel avgift. v/leasing
• Finansdepartementet inkluderer alle brukte biler
Høringsnotat kommer etter nyttår, virkning fra 2015
Bruktbil i Europa
Vesentlig endring i Europa
Forhandlerne dreier fokus over på brukte biler
• Vedvarende press på nybilmarginene
• Kan i større grad kontrollere marginene på brukt
• Relevant marked minst dobbelt så stort
Endret fokus gir effekt
• Brto.fortj. brukte biler (mye) høyere enn nye biler
• Andel omsetning på brukte biler øker
Utvikling i England fra 2008 til 2012
Servicemarked
2008
2012
Servicemarked
14 %
Brukte
biler
31%
17 %
Nye biler
55%
Nye biler
48%
Brukte
biler
35%
Kilde: EY.
Samme trend i Tyskland…
2008
2012
Servicemarked
Servicemarked
24 %
24 %
Nye biler
45%
Brukte
biler
32%
Nye biler
42%
Brukte
biler
34%
Kilde: EY.
Måler avkastning på investert kapital
Kilde: ASE Plc.
Utnytter vi mulighetene godt nok?
Markedet i Norge også dobbelt så stort på brukte biler
Lønnsomheten i Norge
• Millioner "investeres" i brukte biler
• Avkastningen i 2012 var 19 %
• Europa ligger nå på 38 %
• Break-even en plass mellom 32 % og 38 %
Bør vi nå vurdere å tenke og måle på en ny måte?
Et aktivt forhold til investeringen
Bruttofortjeneste
Omløpshastighet
Avkastning på
bruktbilkapitalen
Kapitalbinding
Merkeforhandlerne i markedet
NBF medlemmenes fortrinn
Og for de miljøbevisste kundene…
NBFs butikkmateriell
Merkeforhandlerne på Finn.no
Men, hvorfor er det ikke 100 % på
alle disse merverdiene?
Til slutt – det frivillige arbeidet
innenfor bruktbilområdet…
Bransjegruppe Internett (BI)
• Etablert 2007 for å styrke merkeforhandlernes posisjon
• Alle markante aktører deltar, mandat fra NBF og BIL
• Sikrer oss konkurranse på like vilkår, og er et korrektiv
mot alle aktører som utfordrer verdikjeden
• Hovedarbeidet har vært med/mot Finn.no
• Ikke bare internett – har satt bruktbil på dagsorden, og
listen over hva de har fått til er svært lang…
Hvem er de?
Her er noen av gjengangerne….
Takk for innsatsen så langt!
Og de jobber fortsatt…
Hva skjer når bilens garanti bortfaller som følge av
manglende service og vedlikehold og vi sitter med
garantert restverdi?
Det koster oss mye penger – hva kan vi gjøre, Kjell?
Service- og vedlikeholds forpliktelse
Kjell Rese
Bransjegruppe Internett
Bertel O. Steen
• Service- og vedlikeholdsforpliktelsen er implementert i dagens
leasingkontrakt.
• Dagens løsning beskriver hvilke forpliktelser vi pålegger
leietager hvis han ikke følger leverandørens service- og
vedlikeholdsprogram, som igjen fører til at fremtidig garanti
bortfaller.
• Dagens løsning beskriver ikke hvor mye det vil koste kunden
hvis garantien bortfaller. Dette ønsker vi å tydeliggjøre nå.
• I samarbeid med NBF og FINFO ønsker vi å sette en
bransjestandard for hva kostnaden for bortfall av fremtidig
garanti og verdiforringelse vil koste leietager.
•
Vår anbefaling er 6% av bilens nybilpris
– Eksempel
Nybilpris
350.000 kr
– Reduksjon
6%
21.000 kr
Punkt 2.6 i service- og vedlikeholds forpliktelse
Dersom en garanti faller bort på grunn av leietakers manglende
oppfølgning av service- og vedlikeholdsforpliktelser, plikter
leietaker å erstatte bilens verdiforringelse ved at leietaker
betaler leverandør/eier et beløp stort kr. ……….., som
fremkommer slik: ……. % av bilens nybilpris i henhold til kontrakt
mellom leverandør og leasingselskap kr. ……….
• Mål:
100 % lojalitet til leverandørens serviceprogram og
opprettholdelse av nybilgaranti etter endt
leasingperiode.
• Dette er ment som et preventivt tiltak, og vi forventer at alle
som selger leasing setter kunden nøye inn i forpliktelsene som
ligger i leasingkontrakten.
Budskap mottatt?
Kjell Rese

similar documents