Psykiske forhold

Report
Mitt liv, mine valg
Et sjeldent kurs for mennesker
med en sjelden sykdom
Lærings- og mestringskurs for
mennesker med progressiv
muskelsykdom
Psykiske forhold
Ved progressiv muskelsykdom
Forskning på funksjonshemmede og
depresjon
• Viser at mange har god mestring og høy
livskvalitet og ikke opplever depresjon
• Viser også at risikoen for å utvikle
depresjon øker når en har en kronisk
sykdom
Muskelsykdom og
psykiske forhold
Hvordan påvirker muskelsykdommen
deg psykisk i hverdagen?
Diskuter i grupper
Oppsummering sorg/depresjon
Muskelsykdom og depresjon
• Å få diagnose som muskelsyk innebærer en
forandring.
• Miste både seg selv og fremtiden av syne en
stund
• Sorg, bekymring og engstelse er naturlige
reaksjoner
Når en har hatt
muskelsykdommen en stund
• Progresjon av sykdommen
• Ved progresjon/nye funksjonstap –
re/nyorganisere tanker og følelser
• Trapp som går nedover
• Forkortet livsløp ved noen sykdommer
• Følelsen av utilstrekkelighet
• Samfunnets forventninger
En stund…
• Depressive perioder kan være vanskelig å
unngå
• Det må være rom for tristhet og nedstemthet
når livet er vanskelig
• Viktig med kunnskap om tidlige tegn på
depresjon
Psykososiale forhold
• Symptomer på depressivt stemningsleie betyr
vanligvis ikke det samme som depressiv lidelse
• Depressive symptomer kan ramme alle ifm
reaksjoner på hendelser som innebærer sorg,
stress, utmattelse og tap av ting som man har
satt pris på
Hovedsymptomer på depresjon
• Senket stemningsleie
• Mangel på interesse og glede over de fleste
aktiviteter
• Tretthet og nedsatt energi
Andre symptomer
•
•
•
•
•
Redusert oppmerksomhet og konsentrasjon
Redusert selvfølelse og selvtillit
Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
Negative og pessimistiske tanker
Tretthet, initiativløshet og vanskelighet for å ta
beslutninger
Alvorlig depresjon
• Når de depressive symptomene blir alvorlige,
kan selve depresjonen utgjøre en form for
funksjonshemning.
• Verdens Helseorganisasjon regner med at
innen 2020 vil depresjon være den nest
viktigste årsak til funksjonsnedsettelse på
verdensbasis (WHO, 2001)
Hvordan skille sorg fra
depresjon?
Både den som sørger og den som er deprimert
føler seg fortvilet og nedstemt, og livet synes
tomt og uten mening for dem begge
Diskuter i grupper
Sorg
•
•
•
•
Sorg må sørges
Sorg er en naturlig del av livet
Sorgen får livet til å rakne for en stund
Knyttet mot å føle kjærlighet til noen/noe
Hvordan skille sorg fra depresjon?
• Depresjon spenner beina under selvfølelsen
• Ved depresjon mister man evne til å kjenne
både sorg og glede
• Depresjon må behandles
Hvorfor forebygge?
• Funksjonshemning kan øke risiko for
depresjon
• Depresjon kan øke funksjonshemning
• Kartlegging av årsaksforhold vil ha stor
betydning for forebygging og målrettede tiltak
Hvordan forebygge
depresjon?
Diskuter i grupper
Hvordan forebygge depresjon
Hvordan forebygge
• Lære om sorgprosesser, ha kunnskap om
tidlige tegn på depresjon
• Ta tegn på alvor og handle tidlig
• Gjøre meningsfulle aktiviteter
• De små hverdagslige aktivitetene er vel så
viktige…
• Arbeide med endring av tanker, tankesett

similar documents