Document

Report
Gyurkó György
A tervezés vetületei és modellezési technikái (UML)
 Használati eset vetület (nézet)
 Funkcionális követelmények leírása
 Statikus modellek (szerkezeti modellezés)
 Osztályok definiálása, osztályok közötti viszonyok
(általánosítás/specializáció, asszociációk, függések)
esetleg objektumok és azok viszonyai
 Dinamikus modellek (viselkedésmodellezés)
 Objektumok együttműködése/kommunikációja,
állapotváltozásai (cél az osztályok metódusainak
meghatározása, a statikus modell finomítása)
 Üzleti folyamatok leírása tevékenységdiagrammal
(cél: a követelmények meghatározása, pontosítása)
 Alkalmazás / komponensmodul működésének
leírása tevékenységdiagrammal
 Kivitelezési modellek (architektúramodell)
 Komponensdiagram (az alkalmazás felépülése
kódkomponensekből)
 Telepítési diagram
1. példa: Összegfokozatos nyomtatás
Az 1. példa célja
 Megmutatni, hogy az OO technológia kézenfekvő
lehetőségeket kínál egy egész problémasereg
egyszeri megoldására.
 Megmutatni a kiterjesztés és a megvalósítás közötti
különbséget.
 Megmutatni az asszociáció és a (szűkebb
értelemben vett) függés közötti különbséget.
1. példa:
Összegfokozatos
nyomtatás
általános
megoldásának
modellje
A modellnek megfelelő,
C# nyelvű kódváz az
„1.példa a 3.előadáshoz.txt”
nevű textfájlban található.
A specializáció két változata
A
B
 Kiterjesztés: A B osztály plusz
A
B
 Megvalósítás: A B osztály megvalósítja
képességet ad hozzá az az A ősosztály
képességeihez, vagy valamit az
ősosztálytól eltérő módon old meg. (Két
interfész között csak kiterjesztés viszony
lehet.)
(1) az A interfészt vagy (2) egy <<type>>
sztereotípusú osztály műveleteit. (A (2)
eset a C# és a Java nyelvekben nem
értelmezhető.)
Az asszociáció változatai
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
 (Sima) asszociáció: Az egyik osztály (mondjuk az
A) példánya azért tudja használni a másik osztály
(mondjuk a B) egy példányát, mert az A-nak van egy
olyan példány-adattagja, amely B típusú, azaz a B
egy példányára hivatkozik.
 Kompozíció: Tartalmazási asszociáció. Az A-
példány tartalmazza a B-példányt. A B egy példányát
az A-nak legfeljebb egy példánya tartalmazhatja; és a
B egy már tartalmazott példánya más osztály
példányaival sem lehet tartalmazotti viszonyban.
 Aggregáció: Gyengébb tartalmazási reláció. A B egy
példányát az A-nak több példánya is
„tartalmazhatja”; illetve más osztályú objektumok is
„tartalmazhatják”.
Navigáció az asszociáció mentén
A
A
A
A
A
A
a
b
a
b
a
b B
b
b
b
B
B
B
B
B
 Két irányú navigáció: Az a:A objektum
elérheti/használhatja a b:B objektumot, mert az
a:A-nak van egy olyan példány-adattagja, amely a
b:B objektumra mutat. De fordítva is: a b:B
objektum elérheti/használhatja az a:A objektumot,
mert a b:B-nek van egy olyan példány-adattagja,
amely az a:A objektumra mutat. (A szerepnevekből
adattagok lesznek.)
 Egy irányú navigáció : Az A példánya
elérheti/használhatja a b:B objektumot, mert az Anak van egy olyan példány-adattagja, amely a b:B
objektumra mutat. Fordítva nem igaz. (Csak a
navigálható véget kell szerepnévvel ellátni.)
Asszociáció (végeinek) számossága
A
A
a
0..*
b
0..1
b
0..*
0..1
B
B
 1. példa: Az a:A objektum
elérhet/használhat legfeljebb egy b:B
objektumot. (A b szerepnévből egy skaláradattag lesz az A definíciójában.) A b:B
objektum elérheti/használhatja az A-nak akár
több példányát is. (Az a szerepnévből egy
gyűjtemény-adattag lesz a B definíciójában.)
 2. példa : Az A egy példánya
elérhet/használhat legfeljebb egy b:B
objektumot, de az A-nak több példánya is
elérheti/használhatja a B ugyanazon
példányát. (Itt a B definíciójában nem lesz A
osztályú adattag, mert az asszociáció A-vége
nem navigálható.)
Osztályok közötti függés fogalma
 Tágabban értelmezve: A B osztály függ az A osztály-
tól, ha valamilyen módon használja az A osztályt
(annak definícióját). Ezen értelmezés szerint a specializáció és az asszociáció is függés.
 Szűkebben értelmezve: A tágabb értelemben vett
függések olyan esetei, amelyek mind a specializációtól, mind az asszociációtól különböznek. A szűkebb
B
értelemben vett függés jelölése: A
Egyéb utalás hiányában függésen a szűkebben értelmezett függést foguk érteni.
Miért kell megjelölni a függéseket?
Mert ha a B osztály függ az A osztálytól, akkor az A
osztály definíciójának megváltoztatása kihathat a B
osztály működésére is .
Tehát a függések jelzésével azt dokumentáljuk, hogy
valamely osztály definíciójának megváltoztatása mely
más osztályok működésére lehet hatással.
Asszociáció és függés összehasonlítása
A
A
b
B
B
 Asszociáció: Mindig az osztályok példányai között
valósul meg. Nem példányosodó osztályra nem
értelmezhető. A példa szerinti asszociáció esetében
az A osztálynak van egy b:B példány-adattagja.
 Függés: Nem példányosodó osztály(ok)ra is
értelmezhető. Akkor nem példány-példány, hanem
osztály-példány vagy osztály-osztály viszonyt fejez
ki. - A példa szerinti függés esetében az A
osztálynak nincs B osztályú példány-adattagja,
esetleg az A nem is példányosodik. Itt csak másfajta
viszony lehetséges. Pl. az A egy tagfüggvényének
egyik paramétere B típusú, vagy az A egy
tagfüggvényének visszaadott értéke egy B típusú
objektumra való hivatkozás, vagy ....
Függések további esetei
2. példa: Több irányból öröklődés
A legtöbb fejlesztő
környezet nem
támogatja azt az
esetet, amikor
osztály egynél több
ősnek kiterjesztés
típusú
specializációja.
class Több irányból öröklődés
P
-
aP:
+
+
mP1() : void
mP2() : void
Q
+
R
mQ() : void
2. példa: Több irányból öröklődés
kiváltása kompozícióval – 1. változat
class Kiv áltás kompozícióv al - 1
P
-
aP:
+
+
mP1() : void
mP2() : void
R
+
mQ() : void
Az R osztálybeli mQ() művelet
csak egy utasítást tartalmaz,
amely delegálja a műveletet a
q komponensnek:
q.mQ()
-q
1 +
Q
mQ() : void
A modellnek megfelelő,
C# nyelvű kód az
„2.példa a 3.előadáshoz.txt”
nevű textfájlban található.
2. példa: Több irányból öröklődés
kiváltása kompozícióval – 2. változat
A modellnek megfelelő,
C# nyelvű kód az
„2.példa a 3.előadáshoz.txt”
nevű textfájlban található.
3. példa: Dinamikus specializáció
Az egyik osztály
példányaként létrejött
objektum utóbb másik
osztály példányaként
folytatja az életét.
class Dinamikus specializáció
Személy
A fejlesztő
környezetek nem
támogatják.
{ életkor szerinti
specializáció }
Gyermek
Felnőtt
3. példa: Dinamikus specializáció
kiváltása kompozícióval
class Dinamikus specializáció kiv áltása kompozícióv al
Személy
-gyermekSzerep
Gyermek
0..1
-felnőttSzerep
0..1
Felnőtt
4. példa: Egyke (Singleton)
Olyan objektum, amelyből
egy rendszeren belül
garantáltan csak egy példány
lehet.
s: az egyetlen példány mutatója,
getSingleton(): az egyetlen
példány mutatóját adja vissza.
Miért nem oldható meg ez a
probléma úgy, hogy a
szolgáltatás() egy nem példányosodó osztály osztályművelete?
class Singleton
Singleton
{1}
-
s: Singleton
+
+
getSingleton() : Singleton
szolgáltatás() : void
«constructor»
- initSingleton() : void

similar documents