Irodatechnikai_berendezesek

Report
Irodatechnikai berendezések






Számítógép
Nyomtató
Szkenner
Fénymásoló
Multifunkciós készülék
Telefon






Telefax
Iratmegsemmisítő
Diktafon
Hőkötőgép
Laminálógép
Spirálozógép
Számítógép
Számítógépet az alábbi feladatok elvégzésére használhatunk:

iratszerkesztés, szövegfeldolgozás,

szabványos iratformák készítése,

dokumentumok kinyomtatása,

külső és belső levelezés,

iratok gépi bemásolása (scanner),

dokumentumok továbbítása belső vagy külső hálózaton,

iratkezelés, iktatás,

információgyűjtés és feldolgozás,

táblázat- és adatbázis-kezelés,

képek, ábrák, grafikonok, propagandaanyagok szerkesztése,

kommunikáció,

webkonferencia, videókonferencia

fax, e-mail küldése és fogadása,

elektronikus ügykezelés, aláírás,

elektronikus naptár, névjegyalbum kezelése
Nyomtató
A számítógépes adathordozókon tárolt információ papíron való megjelenítésének eszköze.
Legismertebb fajtái:

Tintasugaras nyomtató

Lézernyomtató

Mátrixnyomtató

Hőnyomtató
Kiválasztásánál figyelembe kell venni

a szükségleteket (milyen kapacitású és minőségű gépre van szükség).

a gép fenntartási költségeit, (festék patron, ára)

mennyi és milyen jellegű karbantartást igényel
Tintasugaras nyomtató



Működése: igen finom tintacseppekkel fecskendezik a képet a
papírra. Színes változata több színű tintapatronból keveri ki a
színárnyalatok bármelyikét a CMYK színmodell segítségével.
Előnye: jó minőség.
Hátránya: üzemeltetése viszonylag drága, a festékanyagot tartalmazó
tintapatronokat gyakran kell cserélni.
Lézernyomtató



Működése: a fénymásológéphez hasonlóan, egy elektromosan
feltöltött réteggel bevont forgó henger felületén a
nyomtatóvezérlő által megadott pontokon egy gyenge lézersugár
megszünteti az elektromos töltést.
A festékanyagot tonerkazetta tartalmazza.
Előnye: jó minőség, üzemeltetése olcsóbb a tintasugarasnál.
Mátrixnyomtató



Működése: a nyomtatófejben 9-24 tű található egymás alatt. Ezek
egy festékszalagon át ütik a karaktereket (több lépésben) a papírra.
Előnyei:
◦ olcsó üzemeltetés,
◦ egyszerű többpéldányos nyomtatás.
Használható:
◦ pénztárgépek,
◦ űrlapok, bizonyítványok stb. kitöltése
Szkenner (lapolvasó)
Papíron lévő ábrák, szövegek digitalizálására, vagyis számítógépen
tárolhatóvá alakítására alkalmas eszköz.
A dokumentumokat feldolgozhatjuk
 képként jpg, png stb. formátumokban, vagy
 pdf fájlként, amely szöveges dokumentumok, különösen több
oldalas dokumentumok szabványos, nem szerkeszthető formátuma
 ha a digitalizált szöveget a későbbiekben szövegként szeretnék
felhasználni, szerkeszteni, OCR (optikai karakterolvasó)
programmal próbálkozhatunk.
Fénymásoló
Papír alapú dokumentumok sokszorosításának elterjedt eszköze.
Professzionális változatai képesek:
 a nagy példányszámban való sokszorosításra
 oldalak szerint összerendezésre
 kétoldalas másolásra
 kicsinyítésre, nagyításra
 kiegészítő tevékenységekre: pl. a példányok összefűzése, bekötése
Multifunkciós készülék
Nyomtatás, a másolás és a szkennelés funkciókat látnak el
 A beszkennelt kép azonnal nyomtatható, tehát az eszköz
fénymásolásolóként is használható, akár a számítógép használata
nélkül.
 jellemzően nem közvetlenül egy-egy számítógéphez csatlakoznak,
hanem önálló hálózati eszközként szolgálnak ki több felhasználót.
 Lehetőség van a felhasználók megkülönböztetésére, különböző
jogosultságok beállítására, a használat nyomonkövetésére és
korlátozására.
Telefon
Vezetékes telefon: vezetékes hálózat van kiépítve a
központ és az állomások között.
 Vezeték nélküli telefon: a telefonhálózatra nem a készülék
csatlakozik, hanem egy adóvevő, amely kb. 200-300 méternyi
távolságon belül képes továbbítani a jeleket.
 Mobiltelefon: nincs helyhez, telefonvonalhoz kötve,
működéséhez mikrohullámú kommunikációs hálózat
szükséges
 VOIP: (Voice over IP): a beszélgetés nem a telefonhálózaton,
hanem interneten (vagy más, IP alapú hálózaton, pl. intranet*)
folyik . Ilyen pl. a Skype is.

* Külvilág felé zárt, internetes eszközöket használó, interneten megszokott
szolgáltatásokat biztosító hálózat.
Telefonkészülék szolgáltatások












Mellékvonalak kezelése
Üzenetrögzítés
Számtárolás
Gyorstárcsázás
Hívásnapló
Hívástartás
Hívófél azonosítás
Kihangosítás
Konferencia beszélgetés
Mikrofon némítás
Többféle csengőhang/dallam
Újrahívás
Telefonálási etikett












Fejből csak a jól ismert, gyakran hívott számokat tárcsázzuk.
Köszönjünk, mutatkozzunk be. (saját/cég neve, esetleg beosztás).
Előnyös megkérdezni a hívott féltől, hogy nem zavarunk-e?
Nem illik ismeretlen személlyel automatikusan tegeződni.
A telefonon röviden és tömören kell beszélni!
Nem telefonon közlendő: bizalmas téma, üzleti információ,
hivatalos meghívás (meghívó).
A hívó fél köszön el elsőként.
A hívott fél, - ha elsőként köszön el – kimenti magát, elnézést kér, s
felajánlja a visszahívást, amit betart.
A vonal megszakadása esetén a hívó fél tárcsáz újra.
A megszólaló telefont a lehető leghamarabb vegyük fel, udvariasan,
érthetően szóljunk bele
Ha csak az üzenetrögzítővel beszélünk, mondjuk rá a hívás
időpontját, nevünket (esetleg telefonszámunkat) és az üzenetet. Az
üzenet rövid, félreérthetetlen legyen!
….
Telefax
facsimile = „készíts hasonlót”
A faxkészülék papír alapú dokumentum tartalmát
továbbítja egy távoli faxkészülékre, hagyományos
telefonvonal segítségével.
Hőkötőgép
Egy, műanyag dossziéhoz hasonló borító belső felülete
speciális ragasztóval van kiöntve. A gép felmelegíti a
gerincet, így a ragasztó folyékonnyá válik. A bekészített
lapok a ragasztóba beleragadnak, kihűlés után az anyag újra
megköt, s ezáltal tartja a papírok széleit. A borító többféle
méretben létezik, így különböző vastagságú kiadványok
készíthetők.
Laminálógép
Tartós műanyag védőréteggel látja el az
iratokat, fényképeket
Spirálozógép
a bekötendő papírlapokat a szükséges oldalon
végig kilyukasztja, s az így perforált lapokat
speciális műanyag gyűrűs gerincbe fűzi be,
Diktafon
A hangot – digitális eszköz esetén memóriakártyára vagy belső memóriába
rögzíti.
Iratmegsemmisítő
Forrás
Sipos Sándorné:
Korszerű eszközök,berendezések az
irodában
 http://www.kvint-r.hu/Tudastar
 Wikipédia


similar documents