Projektoktatás

Report
2014. április 8.
Papp Dolli
Mondd el, és elfelejtem,
tanítsd meg, és emlékezem rá,
lehessek részese, és
megtanulom.”
(kínai bölcsesség)
„
Mi a projekt?
„ A projekt egy cél által meghatározott
tapasztalatgyűjtés, céltudatos cselekvés,
amelynél az uralkodó szándék (cél
elérése) mint belső hajtóerő meghatározza
a cselekvés célját, szabályozza annak
lefolyását, motivációjához erőt ad.”
„ A projekt olyan oktatásszervezési eljárás,
amely az oktatás menetét gyakorlati
problémák megoldása köré csoportosítja.”
Mi a projekt?
„A projekt egy sajátos tanulási egység,
amelynek a középpontjában egy probléma
áll. A feladat nem egyszerűen a probléma
megoldása vagy megválasztása, hanem a
lehető legtöbb vonatkozásnak és
összefüggésnek a feltárása, amely a való
világban az adott problémához
organikusan kapcsolódik.”
Hortobágyi Katalin
Mi a projekt?
„Valamely összetett, komplex, gyakran a
mindennapi életből származó téma; a
témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok,
feladatok meghatározása, a munkamenet
és az eredmények megtervezése; az
eredmények prezentálása.”
M. Nádasi Mária
Mi a projekt?
„ A gyermek érdeklődésén alapuló
komplex, önálló, életszerű feladategység.”
„ A projekt sajátos tanulási egység,
amelynek központjában egy probléma áll.”
Kulcsszavak









problémaközpontú
tanítás és tanulás
tanulási egység
probléma komplex
feltárása
projektösszetevők
tervezés
munkafolyamat
életszerűség
együttműködés
cselekvéses tanulás






motiváció
a tanulási
tevékenység szociális
kontextusa
felelősség a
tanulásért
folyamatközi
önértékelés
projekteredmény,
prezentáció
projektdokumentáció
A projektoktatás „atyja”:
John Dewey (1859-1952)
Egyetlen gramm tapasztalat
többet ér egy tonna teóriánál.
A projektoktatás kidolgozója:
William Kilpatrick (1871-1965)
A projektoktatás teljes szívvel
végzett tervszerű tevékenység,
amely társas környezetben megy
végbe.
Projektmódszer
A tanulók érdeklődésére, közös tevékenységére
épít. Lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók
egy-egy problémára megoldást találjanak,
hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést,
kapcsolódási pontot is felfedjék.
 A passzív befogadó és feldolgozó magatartás
helyett a diák kipróbálhatja saját képességeit,
viselkedési formáit.

 A közös alkotás sikere függ
az együttműködéstől, érdekérvényesítéstől, ezért
a konfliktuskezelés is része a módszernek.
A projektmódszer jellemzői
(didaktikai hármas alapelv)
átélés
ismeretszerzés
megértés
Projektszakaszok
• Témaválasztás, célmeghatározás
• Tervezés, szervezés
• Kivitelezés
• A projekt/produktum bemutatása
• Projekt értékelése
Projektek típusai
1. Témaválasztás módja szerint
2. Tartalma, témája szerint
3. Tanítási időhöz való viszonya alapján
4. Időtartam alapján
5. Projektben résztvevők száma szerint
„Parancsszavak” a projektoktatásban
Érdekeljen a munkád!
Légy önálló! Kísérletezz és kutass!
Vitass meg dolgokat a többiekkel!
Igyekezz példamutatóan dolgozni!
Különösen a gyengéknek segíts!
Fogadd el az erősebbek segítségét!
Örülj a munkádnak!
A mi projektünk
Kedvcsináló ötletek
projektekhez
Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig,
akkor annyit is érsz el, mint eddig.
De ha valami újat, mást, izgalmasat szeretnél,
gondolj csak arra, mi állhat még előtted.”
(Ismeretlen szerző)
Köszönöm szépen a figyelmet!

similar documents