A Szervezetfejlesztési Program keretében előállított végtermékek

Report
A Szervezetfejlesztési Program keretében
előállított végtermékek
minőségbiztosítása
Konferencia
2013. november 11.
1. A KIM Tanácsadók bemutatkozása
Európa MMXX Kft.
Fővállalkozó
Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Alvállalkozó
A minőségbiztosítás nyújtása során az Ernst & Young nemzetközi standard-jai
alapján járunk el.
Tartalomjegyzék
1. A minőségbiztosítás tárgya
2. A minőségbiztosítás célja
3. A minőségbiztosítás lépései
4. A minőségbiztosítás eszközei
5. Az önkormányzatok kiválasztása
6. A vizsgálat főbb szempontjai
7. Ütemezés
8. Következő lépések
9. Kapcsolattartás
1. A minőségbiztosítás tárgya
ÁROP-3.A.2-2013
Szervezetfejlesztés
Közép-magyarországi régióban levő
önkormányzatok számára
ÁROP-1.A.5-2013
Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levő
önkormányzatok számára
A projektek
háttere
Az önkormányzatok feladat- és jogkörének jelentős változása a járási
rendszer kialakítása és új kihívások nyomán
A projektek
célja
A megváltozott feladat- és jogkörökhöz való alkalmazkodás támogatása
szervezetfejlesztési programokon keresztül
Pályázatok
száma (db)
129 db
52 db
95
28
24
5-20 ezer fő
34
20 ezer fő felett
2. A minőségbiztosítás célja I.
A KIM szándéka:
• Egységesen magas színvonalú végtermékek biztosítása a megadott
szempontok alapján, ehhez szakmai támogatás nyújtása
• Egységes szempontrendszer alapján elvégzett, nyilvánosan elérhető
értékelés
• A KIM visszajelzést kap a projekt szakmai tartalmának
megvalósíthatóságáról (mely intézkedések érdemes továbbgondolásra)
• A minőségbiztosítás segítségével a KIM megismerheti az
önkormányzatok valós fejlesztési igényeit, illetve a jó gyakorlatokat
• Az igényeket a KIM később beépítheti a 2014-2020-as időszak fejlesztési
projektjeibe
• A KIM képet kap a külső tanácsadók munkájának színvonaláról
A projektek előzményei:
• ÁROP-3.A.1 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban
• ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
2. A minőségbiztosítás célja II.
A külső minőségbiztosító bevonását a korábbi projektek tapasztalatai
indokolják.
• A vezetői eltökéltség hiánya, a vezetők felkészületlensége a fejlesztések
érdemi kihasználására
• Az igénybe vett külső szakértők közigazgatási felkészületlensége
• Az önkormányzatok bevonódásának hiánya, nincs közös munka az
önkormányzat és a külső tanácsadó között
• A kidolgozott javaslatok nem kellően illeszkednek az adott szervezethez
2. A minőségbiztosítás célja III.
A minőségbiztosításnak nem célja:
• Meghatározni, hogy az önkormányzatok mely (szabadon
választható) fejlesztési elemet valósítják meg.
• Meghatározni, hogy egyes fejlesztési elemek megvalósításához az
önkormányzatok mely tanácsadó céget és mekkora összegért
bízzák meg.
• Meghatározni, hogy a KIM követelményein túl milyen formai és
tartalmi elemek szerepeljenek az elkészült végtermékekben.
• A számonkérés és szankcionálás (nem elégséges teljesítés / nem
kellő színvonalú teljesítés / nem teljesítés esetén)
3. A minőségbiztosítás lépései
1. Kapcsolatfelvétel
•
Előzetes adatigénylés online kérdőív formájában
•
Bemutatkozás, személyes találkozás a konferencián
A minőségbiztosítás eszközei:
2. Végtermékek
minőségbiztosítása
3. Jelentéskészítés
•
Átfogó online kérdőív
•
Dokumentum alapú ellenőrzés
•
Telefonos interjú
•
Helyszíni látogatás
•
A minőségbiztosítási jelentés elkészítése valamennyi önkormányzat
vonatkozásában
•
A jelentés kivonata mindenki számára hozzáférhető lesz a KIM
honlapján
4. A minőségbiztosítás eszközei I.
Átfogó online kérdőív
01
02
Dokumentum alapú ellenőrzés
► Az elkészült végtermékek átfogó
vizsgálata, ellenőrzése a
minőségbiztosítás fő szempontjai szerint
► Részletes, a fő vizsgálati szempontokat
tartalmazó kérdőív kitöltése
► Felmerülő kérdések esetén
rendelkezésre állás
► Könnyen használható eszköz
Vizsgálati eszközök
► Előre leegyeztetett
telefonos interjú
lefolytatása az önkormányzat
releváns képviselőivel
Telefonos interjú
► Felmerülő kérdések
esetén rendelkezésre állás
► Előzetes egyeztetés
► Helyszíni látogatás és
személyes interjúk
lefolytatása az önkormányzat releváns
képviselőivel
03
04
Helyszíni látogatás
4. A minőségbiztosítás eszközei II.
Dokumentum alapú ellenőrzés,
Online kérdőív
Telefonos interjú,
Dokumentum alapú ellenőrzés,
Online kérdőív
Helyszíni vizsgálat,
Dokumentum alapú ellenőrzés,
Online kérdőív
A vizsgálat mélysége
Online kérdőív
5. Az önkormányzatok kiválasztása
A minőségbiztosítás valamennyi önkormányzatot érinteni fogja!
Az adott önkormányzatra vonatkozó minőségbiztosítás mélységét,
formáját mintavétel segítségével határozzuk meg.
A mintavétel során figyelembe vesszük:
• A földrajzi megoszlást (KMR vagy konvergencia régió)
• A lakosságszámot (5-20 ezer fő vagy 20 ezer fő fölötti
önkormányzat)
6. A vizsgálat főbb szempontjai I.
Terjedelmi és formai követelményekkel való összhang teljesülése
Tartalmi szempontokkal való összhang teljesülése, különös tekintettel az alábbiakra:
•
Gyakorlati alkalmazhatóság: a fejlesztési tervek olyan intézkedéseket
tartalmaznak, amelyek a gyakorlatba könnyen átültethetők, megvalósíthatók
•
Társadalmi hasznosság: a fejlesztési intézkedések hasznossága az önkormányzat
működésében, valamint a helyi társadalom életében
•
Időbeli megvalósíthatóság: a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatók a
pályázat ideje alatt
•
Költséghatékonyság: a tervezett intézkedések és hozzájuk rendelt költségek
reálisak
•
Kockázatkezelés: az önkormányzat a fejlesztések tervezése során felismeri és kezeli
a felmerülő kockázatokat
6. A vizsgálat főbb szempontjai II.
További tartalmi szempontok:
•
Fenntarthatóság: milyen tervek, garanciák vannak a fejlesztések hosszú távú
fenntarthatóságára
•
Általános színvonal: az önkormányzat által elkészített termékek szakmai mélysége,
közérthetősége, minősége
Az elkészült végtermékek – elemzések, jelentések, fejlesztési tervek, ütemtervek,
ajánlások – összhangban állnak-e a finanszírozható tevékenységek körével.
A tanácsadó által elkészített végtermékek – elemzések, jelentések, fejlesztési tervek,
ütemtervek, ajánlások – az adott önkormányzat sajátosságaira vannak testre szabva.
Külső és belső erőforrások aránya (külső erőforrások összege)
6. A vizsgálat főbb szempontjai III.
A kiválasztott tanácsadó megfelel a pályázati felhívásban támasztott alábbi
követelményeknek:
•
Rendelkezik a szervezetfejlesztés területén az árajánlat nyújtásának időpontjában
legalább 3 referenciával – ideértve az ugyanazon megbízónál 3 egymástól jól
elhatárolható, külön szerződés alapján megvalósuló szervezetfejlesztési szakmai
tevékenységet is –, melyről az árajánlatában nyilatkoznia kell.
•
Az árajánlat nyújtásának időpontjában minimum 1, az adott szakterületen
felsőfokú végzettségű vagy az adott szakterületen igazolhatóan legalább 5 éves
szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberrel rendelkezik.
•
A külső tanácsadó (szállító) köteles az általa nyújtott szervezetfejlesztési
tevékenységek minőségbiztosítását végző KIM Tanácsadókkal az együttműködést
biztosítani.
7. Ütemezés
• Igazodunk az önkormányzatok munkájához
• Ezért is tartjuk fontosnak az előzetes adatigénylést szolgáló online
kérdőív kitöltését – ennek segítségével fel tudjuk mérni az
önkormányzatok tervezett belső ütemezését
Előzetesen tervezett ütemezésünk:
1. Kapcsolatfelvétel
•
•
•
•
Előzetes adatigénylés
Bemutatkozás, személyes találkozás
Felmerülő kérdések esetén egyeztetés
Folyamatos kapcsolattartás
Jelenleg
2. Végtermékek
minőségbiztosítása
•
•
•
•
Átfogó online kérdőív
Dokumentum alapú ellenőrzés
Telefonos interjú
Helyszíni vizsgálat
2014.
január április
•
A minőségbiztosítási jelentés
elkészítése
2014.
április
3. Jelentéskészítés
8. Következő lépések
• Az előzetes adatigénylést szolgáló online kérdőív kitöltése
(határideje: 2013. november 15.)
• A megadott kapcsolattartó útján rendelkezésre állás felmerülő
kérdések esetén
9. Kapcsolattartás
Kommunikáció a KIM Tanácsadókkal
Kommunikáció a KIM-mel
Bindics Judit
[email protected]
Pálvögyi Tímea
451-8294
[email protected]
Tóth Miklós
451-8622
[email protected]
Lévai Zsuzsanna
795-3585
Fekete Leticia
795-6429
Kérdések?
Köszönjük a figyelmet!

similar documents