Jakobsstav

Report
Tryk på billedet, for at komme til menuen!
Her ses hvordan Jakobsstaven indstilles og holdes i forhold til øjet.
Her er den Fysik/Matematik opgave vi har fået for i
forbindelse med ferniseringen. Den handler om Mars bane
rundt om solen, og hvordan du via hvor lang tid Jorden er om
at kredse rundt om solen, kan regne ud hvor lang tid Mars er
om det. Du kan også regne Mars bane ud.
Her er en video af hvordan vi lavede jakobsstaven. Billederne omfatter det
vi lavede i træ værkstedet. Vi vil også skrive noget om produktudvikling,
som man laver i teknologi faget. Under produktudviklingen laver man nogle
analyser af forskellige ting, og udvikler et design der opfylder kravene.
En jakobsstav er et måleinstrument, som er blev brugt fra en gang i
1300 tallet. Instrumentet blev brugt til navigation, astronomi og
landmåling. Instrumentets gyldne alder var fra 1500-1800 tallet, hvor
den spillede en stor rolle i søfartsnavigation. Den kan både regne ud
hvor langt der er hen til en genstand, eller hvor høj den er.
Jakobsstaven blev i det 13 århundrede kun brugt som et astronomi
instrument. Den var også meget upraktisk fordi den var halvanden
meter lang, og havde normalt kun en tværstav. Det betød at man ikke
kunne måles særligt præcist.
I løbet af 15 århundrede begyndte man at bruge jakobsstaven som
navigations instrument. Den blev også gjort korter og lettere fordi det
var upraktisk at have en halvanden meter lang jakobsstav ombord på
et skib. Man gav den også flere tværstænger så man kunne måle mere
præcis. Jakobsstaven fik dog meget konkurrence fra Daviskvadranten.
Daviskvadranten var et andet søfarts navigations instrument.
Når du produktudvikler, så analysere du nogle variabler som kan have en virkning på dit
produkt. For eksempel, vil du analysere marked for priser på lignende ting, eller på de
materialer som du bruger til at fremstille produktet med. Der er 3 ting du skal igennem når du
laver produktudviklingen. Forberedelse, udvikling og produktion.
Trin 1
Trin 3 = Principfase
Trin 6 = Produktionsfase
•Fastlæggelse af produktområde
•Fastlæggelse af målgruppe
•Fastlæggelse af dimensioner
Brainstorm forskellige idéer og
principper, kombiner
forskellige principper.
Trin 7 = Afprøvningsfase
Trin 2
Trin 4 = Skitsefase
•Funktion – Hvilken funktion skal
den have
•Design – Hvilke signaler skal
produktet sende?
Skitser jeres endelig løsning.
Trin 5 = detaljefase
Lav en detaljeret
arbejdstegning du kan arbejde
ud fra.
Her ser vi hvad der sigtes efter og hvordan der finindstilles.
Her ses placeringen af enden i forhold til øjet.
Og sidst men ikke mindst, ses der hvordan tværs staven
sættes, så den passer i forhold til hvad vi skal måle højden af.
Brug denne ligning til at bestemme et udtryk for den sideriske periode,
når man kender den synodiske. Brug dine resultater til at bestemme en
værdi for Mars´ sideriske periode. Bestem også T for Jupiter og Saturn,
der har synodiske perioder på S=398,9 og S=378,1.
Formlen fra opgave 1 gælder for de ydre planeter – hvordan skal
formlen ændres for at den kan gælde de indre planeter?
Opgave 3 er en lang giver dig fremgangsmåden til hvordan du skal
konstruere Mars´ bane om solen.

similar documents