Fra-svineinsulin-til

Report
Fra svineinsulin til humaninsulin
historik
• Frem til slutningen af 1970’erne: insulinpræparater baseret på
insulin fra svinebugspytkirtler. (allergiske reaktioner).
• 1978: Det amerikanske firma Lilly får produceret A og B-kæden vha.
gensplejsning!
• 1979: etableringen af et gensplejsninglab. På NOVO
• 1979: humaninsulin fra svineinsulin (kemisk)
• 1979: Jan Markussen (NOVO) fremstiller kemisk humaninsulin fra
svineinsulin ved at anvende fordøjelsesenzymet trypsin.
• Dette præparat kom på markedet 3 mdr før Lilly fik registreret deres
gensplejsningprodukt
• NOVO havde et forspring!!!
• NOVO forsøger at anvende gærceller til gensplejsningen (de
anvender genet for pro-præinsulin (naturen som forbillede))
• 1987: NOVO har en proces til produktion af gensplejset
humaninsulin.
Insulingenet kendes….men hvordan
fungerer proteinet?
• 1960: Insulins rumlige struktur kendes, hvilket har betydning for
forståelsen for hvilke dele der binder sig til receptoren.
• Strukturen i fast form (s) vha krystallografi og i opløstform (aq) vha HNMRanalyser.
• 1992: Jan Jørgen Led bestemmer den komplette struktur af opløst insulin.
(en dimer)
• Det insulin diabetikere får er en hexamer, hvilket forsinker optagelsen)
• Insulin kan kun optages i blodet som en monomer!!
• Forskning: at lave et insulinmolekyle, der ikke ”klumper”
• 2001: Jens Jørgen Led: PT insulin, der ikke er foldet, og som er 50% mere
aktivt end det naturlige insulin
• Den foldede struktur er altså ikke nødvendig.
• Forskning: mindre og mere stabile molekyler….som måske kan tages som
tabletter.
Binding til receptoren
• Med kendskab til
insulinstrukturen kan man
sige noget om hvilke dele
der er vigtige for bindingen
til receptoren.
• Receptoren: 2 alfakæder,
der sidder uden på
cellemembranen og 2
betakæder der går gennem
membranen
• Ved binding til receptoren
aktiveres
glucosetransportørmolekyle
rne, via en kædereaktion
Insulinpræparat
• Det insulin en
diabetiker får er
normalt en hexamer:
• 6 insulinmolekyler, der
hænger sammen.
• Det er kun monomeren,
der kan bindes til
receptoren, dvs. en
monomer skal løsrive
sig.
Monomeren: Insulin
• 2 kæder af aminosyrer:
• A-kæden og B-kæden
En model for naturlig insulins virkning
• Insulin undergår en
strukturændring for at
kunne binde sig til
receptoren.

similar documents