PowerPoint til session 7: Medicinsk behandling

Report
Session 7:
Medicinsk behandling
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Program
• Velkommen
• Siden sidst
• Dagens emne: Medicinsk behandling
• Introduktion til hjemmeopgave
• Tak for i dag
• Pause når det passer
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
2
Tanker siden sidst
• Hvordan er det gået siden sidst?
• Hjemmeopgave
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
3
Overvejelser om medicin
• Hvilken medicin får du?
• Ved du hvorfor du får det?
• Har du fået målt serum-niveauet i det sidste ½-1 år?
• Er du stoppet eller har du haft lyst til at stoppe med
behandlingen uden aftale med psykiater? Hvorfor??
• Spørg din primærbehandler hvis du får nye spørgsmål
[Udlevering af ”Spørgsmål du kan drøfte med din læge”]
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
4
Hvad synes du er vigtigt at vide om medicin?
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
5
Medicinsk behandling
•
Formålet er at begrænse hyppighed og sværhedsgrad af
bipolare faser. Dette kaldes at stabilisere tilstanden
•
Virkningen indtræder ofte langsomt over måneder
•
Det er vigtigere at behandle forløbet af stemningssvingninger
end den enkelte fase
•
Men det kan blive nødvendigt at behandle den enkelte fase
pga. fasens sværhedsgrad
•
Stor variation i responsen på medicinsk behandling
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
6
Virkning af medicinen
Nerveimpuls
••
••
••
••
MAO
•
xx
••
calciumkanal
••••
••••
Postsynaptisk receptor
••
••
•
•
autoreceptor
transporter
G-protein
Reaktions-kaskade
Genekspression
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
7
Virkning af medicin
• Mellem nervecellerne i centralnervesystemet overføres hele
tiden nerveimpulser
• Det sker ved at der i nerve-enderne dannes og frigøres kemiske
forbindelser (transmitterstoffer), som påvirker modtagerceller
(receptorceller) til at reagere på en bestemt måde
• Psykofarmaka påvirker processerne i nervesystemet
• Enten ved at fremme eller hæmme afgivelsen af
transmitterstoffer
• Eller ved at ændre receptorcellens følsomhed overfor disse
stoffer
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
8
Medicinsk behandling
Medicin/psykofarmaka kan være:
• Stemningsstabiliserende
• Antipsykotisk
• Antidepressiv
• Beroligende medicin
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
9
•
Hvilke former for stemningsstabiliserende medicin
har du taget – og hvad er dine erfaringer med det?
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
10
Stemningsstabiliserende, eksempler
Lamictal
• Forebyggende især på nye depressive episoder
• Bivirkninger: Få ved langsom optrapning. Hovedpine, svimmelhed.
OBS: Hududslæt, og dobbeltsyn
• Kontrol: Ingen blodprøver eller anden kontrol. Koncentrationen i
blodet kan måles.
Deprakine
• Akut behandling af mani og forebyggende især på mani og maniske
blandingstilstande
• Bivirkninger: øget appetit, vægtøgning, påvirkede leverenzymer,
træthed, rysten på hænderne, hårtab, menstruationsforstyrrelse.
• Kontrol: Blodprøver hvert ½ år. Koncentrationen i blodet kan måles.
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
11
Stemningsstabiliserende, eksempler
Litium
• Lithiumcarbonat, Litarex
• Bruges til: Akut behandling og virker forebyggende på både
mani og depression
• Mulige bivirkninger: Let kvalme, diarré, rysten på hænderne,
diarre, vægtøgning. Enkelte kan få nedsat nyrefunktion og
påvirkning af stofskiftet
• Kontrol: Blodprøver ved opstart. I opstartsfasen hyppigere og
herefter hver 3.-4. måned.
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
12
Stemningsstabiliserende, eksempler
• Topimax
• Carbamazepim
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
13
Litium - Forsigtighedsregler
•
Lithium udskilles via nyrerne, så vær forsigtig ved ændring af
salt og vandbalance!
•
Det kan fx være ved:







•
Opkastning
Diarre
Feber, sveder meget *
Vanddrivende medicin **
Gigtmedicin
Magnyl
Graviditet
Ved akutte sygdomsstilstande gå ned på ½ dosis.
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
14
Antipsykotisk medicin
Bruges til akut behandling af mani
Virker også stemningsstabiliserende, forebyggende
Tankesamlende
Zyprexa:
• Giver ofte øget appetit og vægtøgning. Kan være sløvende
Seroquel:
• Giver mindre vægtøgning. Kan være sløvende
Abilify:
• Ingen vægtøgning. Er ikke sløvende. Kan give søvnproblemer
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
15
Hvilke former for antidepressiv medicin har du taget –
og hvad er dine erfaringer med det?
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
16
Antidepressiv medicin
• Anvendes til behandling af moderat til svær depression
eller ved langvarig depression
• Virkning efter 4-6 uger
• Anvendes nødigt og kun med forsigtighed pga. risiko for
skift til mani eller destabilisering
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
17
Antidepressiv medicin
• Ældre antidepressiva - TCA
• Nyere antidepressiva - SSRI, SNRI og NaSSA
• Blodprøver: Ved opstart og derefter efter behov
• Bivirkninger: Relativt få, for de nye stoffer:




Forbigående kvalme, opkastning
Mundtørhed
Søvnbesvær
Seksuelle bivirkninger
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
18
Antidepressiv medicin
• TCA (tricykliske)
 Noritren, Saroten, Anafranil
• SSRI – Selektive Serotonin Reuptake-Inhibitorer
 Fontex, Fevarin, Cipramil, Cipralex, Zoloft, Seroxat.
• SSNI – Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor
 Efexor, Cymbalta
• NaSSA - Nordarenergic and Specific Serotonergic
Antidepressants
 Remeron
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
19
Beroligende
Benzodiazepiner
•
•
•
•
Dæmper angstsymptomer
Hurtigt indsættende virkning
Bivirkninger: Træthed, sløvhed og dårligere hukommelse
Risiko for afhængighed efter kun kort tids brug
Sovemedicin
• Forkorter indsovningstiden
• Bivirkning: kvalme, svimmelhed, sløvhed, træthed og nedsat
intellektuel funktion følgende dag.
• Risiko for afhængighed efter kun kort tids brug
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
20
Hvilke former for beroligende medicin har du evt. taget
– og hvad er dine erfaringer med det?
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
21
Hjemmeopgave
1. Hvilke tanker gør du dig om det at tage medicin?
(Tag udgangspunkt i det udleverede skema)
2. Er du nogensinde stoppet med din medicin uden aftale med
din behandler?



Beskriv hvad der skete
Hvorfor stoppede du?
Hvad fik dig til at tro, at medicin skadede dig
(Livslinjen fortsat)
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
22
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer fra i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Evt. evalueringsskema]
Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv
sindslidelse
23
BILAG
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
24
Fordele - ulempeskema
Fordele ved:
Ulemper ved:
Fordele ved ingen:
Ulemper ved ingen:
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
25

similar documents