3+1 VE STAJ BİLGİLENDİRME

Report
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU
3+1 EĞİTİM MODELİ
VE
ZORUNLU İŞYERİ STAJI
2014 BAHAR YARIYILI
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ
AMAÇ
Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “Mesleki
Uygulamalar” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev
yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini,
organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri iş
yerlerinde tanımaları.
UYGULAMA
Mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem
süresince 16 hafta süreli olarak yapılır .
ÖNŞART
Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki
dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80
olması şarttır.
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ
Sakarya Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
http://www.meyok.sakarya.edu.tr/
Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi
http://www.muys.sakarya.edu.tr/
Formlar;
Mesleki Uygulama Kabul Formu
İşyeri Değerlendirme Formu
Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
Yönergeler;
Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Staj Yönergesi
Diğer;
3+1 Mesleki Uygulama Akış Şeması
Rapor Yazım Klavuzu
Sosyal Program Örnek Raporu
Teknik Program Örnek Raporu
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ
İŞLEYİŞ
• 1.8 not ortalamasını geçen ve Mesleki Uygulamaya gidecek
olan öğrenciler, ders seçimlerini yapar.
• Ders seçimini yapan öğrenciler, Mesleki Uygulama Kabul
Formu’nu doldurarak, Bölüm Sekreterliğine teslim ederler.
• Öğrencilerin işletmelere yerleştirilmeleri Bölüm Başkanlığınca
yapılır.
• İşletmeye yerleştirilen öğrenciler, Müdürlükçe onaylanan
Mesleki Uygulama Kabul Formu’nu ilgili işletmeye onaylatır ve
işe başlar.
• Öğrenciler, işletmelerde 16 hafta tam zamanlı olarak Mesleki
Uygulama yaparlar.
• Öğrenciler, hazırladıkları Mesleki Uygulama Ara Raporu’nu
vize haftasında ilgili Öğretim Elemanı’na teslim ederler.
2014 BAHAR YY MESLEKİ UYGLAMALAR İŞLEYİŞ ŞEMASI
(http://www.muys.sakarya.edu.tr/belgeler/Mesleki_Uygulama
_Ak%C4%B1s_Semasi.pdf)
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ
İŞLEYİŞ
• Meslek Eğitimi İşyeri Sorumlusu, Mesleki Uygulama
Değerlendirme Formu’nu ilgili Öğretim Elemanı’na teslim
eder.
• Öğrenciler, hazırladıkları Mesleki Uygulama Nihai Raporu’nu
finallerin 2. haftasında ilgili Öğretim Elemanı’na teslim
ederler.
• Öğrencilerin zorunlu stajlarını aynı işyerinde yapmak
istemeleri durumunda sigortaları devam ettirilir. Bu durumda
olan öğrenciler, Staj Başvuru Formu’nu ilgili işyerine
imzalatarak, belirtilen tarihlerde staj komisyonuna teslim
ederler.
2014 BAHAR YY MESLEKİ UYGLAMALAR İŞLEYİŞ ŞEMASI
(http://www.muys.sakarya.edu.tr/belgeler/Mesleki_Uygulama
_Ak%C4%B1s_Semasi.pdf)
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI
AMAÇ
Öğrencilerin mesleğe yönelik gerekli uygulama becerilerini geliştirmeleri, iş ortamı ve
meslekleri hakkında görgü ve alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
UYGULAMA
• Staj zorunludur, hiçbir öğrenci stajını tamamlamadan mezun olamaz.
• İkinci sınıftaki iş yeri eğitiminden önce yapılan zorunlu staj, bu eğitimin faydasını
artıracaktır.
• Zorunlu staj, 3. yarıyılda alınacak derslerin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır.
• Zorunlu stajın ikinci sınıf sonuna bırakılması;
mezuniyetin gecikmesi nedeniyle ilave katkı payı ödenmesine ve
dikey geçiş yapılması durumunda kayıtla ilgili problemlere neden olabilmektedir.
• Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yaz aylarında yapması esastır.
• Bütün derslerinden başarılı olmuş, ancak stajını henüz yapmamış öğrenciler, stajlarını
dönem içerisinde belirlenen tarihlerde yapabilirler.
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI
İŞLEYİŞ
• Stajın süresi 30 iş günüdür.
• Öğrenciler stajlarını, Akyazı Meslek Yüksekokulu Bölüm başkanlıklarınca belirlenen
özellikleri taşıyan işyerlerinde yapabilirler.
• Staj süresi, aynı işletmede ve ara vermeden tamamlanmalıdır.
• Dönem içerisinde dersi olmayan (staj dışındaki tüm şartları tamamlayan) öğrenciler,
dönem içerisinde belirtilen tarihlerde staj yapabilirler.
• Cumartesi, Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI
İŞLEYİŞ
• Staj yapacak öğrenciler, öncelikle fotokopiden alacakları “Staj Başvuru Formu”nu staj
yapacakları şirkete eksiksiz doldurtmalı, şirket sorumlusuna imzalatıp, mühür veya kaşe
ile onaylatmalıdır.
• Hazırlanan Staj Başvuru Formu Bölüm Başkanının onayına sunulur.
• Staj başvuru formu ile birlikte işletmeyi tanıtan yazı, katalog ve broşürleri içeren bir
dosyanın hazırlanması onay işlemini kolaylaştıracaktır.
• Program başkanının onayı alınmadan staja başlanamaz.
• Bölüm Başkanı ilgili işletmede staj yapılmasını onaylamazsa yeni bir staj başvuru formu
alınarak işlemler yeniden yapılır.
• Onaylanan başvuru formu, kimlik fotokopisi eklenerek Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI
İŞLEYİŞ
AKYAZI MYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ
STAJ DÖNEMLERİ
SON BAŞVURU TARİHİ
STAJ TARİHLERİ
4. STAJ DÖNEMİ
26 HAZİRAN 2014
1 TEMMUZ – 14 AĞUSTOS
AKYAZI MYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ SINAVI TAKVİMİ
STAJ SINAVI
3. STAJ SINAVI
4. STAJ SINAVI
2013-2014 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMINDA
BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE
15 AĞUSTOS 2014
(2014-15 akademik takvimi ilan edildikten sonra değiştirilebilir.)
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
İŞLEYİŞ
AKYAZI MYO STAJ KOMİSYONLARI
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BÖLÜM BAŞKANI
ÜYE
ÜYE
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜM
BŞK.
ÖĞR.GÖR.
HASAN ALİ ÖZDEMİR
YRD.DOÇ.DR.
HASAN KÜÇÜK
ÖĞR.GÖR.
ÖZGÜR ÇETİN
MAKİNE VE METAL
TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BŞK.
YRD.DOÇ.DR.
İSMAİL ŞAHİN
YRD.DOÇ.DR.
İHSAN
KÜÇÜKRENDECİ
YRD.DOÇ.DR.
HASAN KÜÇÜK
MALZEME VE MALZEME
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜM BŞK.
ÖĞR.GÖR.
NURHAN YILDIRIM
ÖĞR.GÖR.
HÜSEYİN ÜNER
ÖĞR.GÖR.
HALİL ALTUĞ ALTAŞ
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
BÖLÜM BŞK.
ÖĞR.GÖR.
BURHANETTİN
RENÇBEROĞLU
ÖĞR.GÖR.
NİLGÜN TUNAHAN
YRD.DOÇ.DR.
AYDIN ŞENOL
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON BÖLÜM
BŞK.
YRD.DOÇ.DR.
AYDIN ŞENOL
ÖĞR.GÖR.
ERSİN KALKAN
YRD.DOÇ.DR.
HASAN DEMİR
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜM
BŞK.
YRD.DOÇ.DR.
HASAN DEMİR
YRD.DOÇ.DR.
AYDIN ŞENOL
ÖĞR.GÖR.
ERSİN KALKAN
www.sakarya.edu.tr
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
İŞLEYİŞ
STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI
• Öğrenciler, yüksekokul tarafından ilan edilen tarihte, komisyonlar tarafından staj
sınavına alınır.
• Staj dönemleri ve staj sınavı tarihleri, okulumuzun internet sitesinde
www.aymyo.sakarya.edu.tr ilan edilir.
• Öğrenciler sadece belirtilen tarihlerde sınava girebilirler.
• Öğrencilerin sınavdan önce, www.aymyo.sakarya.edu.tr adresindeki online kayıt
sistemine veya Bölüm Sekreterliğine bizzat başvurarak sınava kayıt yaptırmaları gerekir.
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
İŞLEYİŞ
STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI
• Sözlü olarak yapılan bu sınavda, stajın öğrenciye katkısı belirlenir.
• Staj değerlendirmesi sonucunda, öğrencinin stajı tamamen kabul veya reddedilir.
• Öğrenciler sınava gelirken bir dosya içerisinde aşağıdaki belgeleri Staj Komisyonu’na
sunacaktır.
1. Staj Defteri,
2. İşletme tarafından doldurulmuş olan ve kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilen
Öğrenci Sicil Fişi:
a) Bu belge öğrencinin staj yaptığı firmadaki yetkili tarafından doldurulacaktır.
b) Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına
yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.
c) Öğrenci Sicil Fişi, öğrencinin staja başlamadan önce Bölüm Sekreterliği’nden
alacağı staj defterinin içinde yer almaktadır.
3. Öğrencinin işletme içinde yaptığı işlemlerle ilgili evrakların (ticari belgeler, fotoğraf,
resim, plan, proje, form, rapor vb.) yer aldığı ek dosya.
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ANKETLER VE ÖNERİLER
• Dönem sonunda yapılacak öğrenci memnuniyet anketlerinin sağlıklı sonuç vermesi
sunulan hizmetin kalitesini artıracaktır.
• Öneri istek ve memnuniyet kutusu her ayın ilk haftası rektörlük pesoneli tarafından
açılarak talepler değerlendirilmektedir.
• Öneri istek ve memnuniyet kutusuna idari işler ile ilgili (güvenlik, temizlik, yemekhane,
kantin vb) konulardaki talep ve önerilerin bildirilmesi faydalı olacaktır.
• Bu konularda yüksek okul sekreterimiz Yusuf Şahinoğlu’na şahsen veya e-posta
([email protected]) ile de talepler iletilebilir.
• Akademik (eğitim-öğretim, dersler, öğretim elemanları, sınavlar, stajlar vb) konular ile
ilgili talep ve öneriler; bölüm başkanları, müdür yardımcıları, müdür, bölüm
sekreterliğine bildirilmelidir.
• Özellikle 3+1 siteminin işleyişi, stajlar vb konularda mutlaka bölüm sekreterliğinden
bilgi istenmelidir.

similar documents