Orsaker till Fattigdom

Report
ORSAKER TILL FATTIGDOM
• Kolonisationen av Afrika och Asien påverkade
negativt.
• Nykolonialism: Export av billiga råvaror, import av dyra
industrivaror.
• Länderna tog stora lån som skulle gå till utveckling
men användes till annat i diktaturerna. Nu måste man
betala av lånen.
• Länderna saknar kapital (pengar) för att starta
industrier, t.ex. oljeraffinaderier.
• Rika länders handelshinder t.ex. EUs tullar.
• Brist på utbildad arbetskraft som kan starta industrier
och företag. (Brain-drain)
• Diktatur och demokratier som inte fungerar.

similar documents