prez finala 2 - clasa11A

Report

Noţiuni teoretice
1. Definiţii, teoreme
2. Tabel-ex




Problemă din subiecte de bacalaureat rezolvată
Problemă compusă si rezolvată de grupă
Aspecte din timpul desfăsurării proiectului
Bibliografie
Def. Fie f : I  R, I  R , I interval , Punctul a se numeşte punct de
minim relativ (local) al funcţiei f dacă există o vecinătate V a
punctului a astfel încât
f  x   f  a  , x  I V
Punctul a se numeşte punct de maxim relativ (local) al funcţiei f
dacă există o vecinătate V a punctului a astfel încât
f  x   f  a  , x  I V
Punctul a, care este punct de minim relativ sau punct de maxim
relativ, se numeşte punct de extrem relativ (local) .
T.1. Fie I  R un interval şi f : I  R o funcţie derivabilă.
Dacă funcţia f este monoton crescătoare ( respectiv monoton
descrescătoare), atunci f   x   0, x  I (respectiv f   x   0, x  I
).
T.2. 1. Dacă f   x   0, x  I (respectiv f   x   0, x  I ), atunci
funcţia f este strict crescătoare (respectiv monoton crescătoare).
2. Dacă f   x   0, x  I (respectiv f   x   0, x  I ), atunci
funcţia f este strict descrescătoare (respectiv monoton
descrescătoare).
Tabel-exemplu
f  x
x0
0
f  x0 
x
x0
x
f   x
f   x
f  x


M

0
f  x0 
m

Teoremă
Fie I  R un interval şi f : I  R o funcţie de două ori
derivabilă. Atunci:
f este convexă pe I dacă şi numai dacă f   x   0, x  I ;

f este concavă pe I dacă şi numai dacă f   x   0, x  I .

Observaţie

dacă derivata a doua f  are semne diferite de o parte şi de alta a
unui punct x0 din I şi dacă f este continuă în x0 , atunci
x se numeşte punct de inflexiune.
0
f : R  R, f ( x)  e x  e x
lim 
x 0
f ( x)  f (0)
 f (0)
x
S  g (0)  g (1)  ...  g (2009)
f ( x)  (ex )  (e x )  ( x)
 e x  ex  (1)
x
 e x  e x
f (0)  e0  e0
2
f ( x)  e x  e x

2010
1
  1
2 2
2
1 
e
 1 1
S  0  1  ...  2009  2 1   2  ...  2009   2  
1
e e
e
e 
 e e
1
e
e


f (x)
 e x  e x  ( x)
 e x  e  x 1
 e x  e x
2
x
x
x
x
x
(e x  e x )  (e x  e x )  e  e  e  e  2e  x  g ( x)
S  g (0)  g (1)  ...  g (2009)
f ( x )
g : R  R, g ( x)  f ( x)  f ( x)
f : (0, ), f ( x) 
lim
x2
f ( x)  f (2)
x2
1
 ln x
x
 0; 2 
x  (0,)
f ( x)  1
 1  x 
f ( x)   2 
 x 
 1 
f ( x)     (ln x)
x


1  x  1  x
x2
0 1 1

x2
x
x2
f ( x)  f (2)
 f   2
x2
1  2 1
f (2)  2 
2
4
b2
c0
(1  x)  x 2  (1  x)  ( x 2 )

( x 2 )2
x 2  (1  x)  2 x
x4
x2  2x  2x2  x2  2x


x4
x4
x
f 1 ( x)
f (x)
0
+
0
f  2
x1 

2
-
 2 2  4  (1)  0
4
b  22 4


2
2a
2
2
b  2 2
0
x2 


0
2a
2
2

1 x )1
 2 
x
x
1 x

x2
lim
 x2  2x  0
  b 2  4ac
a  1
f ( x)  0 
1  x
 0  1  x  0
2
x
 x 1
1
f (1)   ln 1  1
1
x
f 1 ( x)
f (x)
0

1
-
0
+
1
min
0;
f  x   1, x   0; 
ASPECTE DIN TIMPUL
DESFĂSURĂRII PROIECTULUI








Grup de autori, coordonatori Marius si Georgeta Burtea: Culegere de
exercitii si probleme Matematica M2, Editura Campion, 2009
Ion Necşuleu, Tatiana Saulea, Cristian Buican, Mihai Postolache
(coordonator): Matematică (manual pentru clasa a XI-a), M2, Editura
Fair Partners, 2006
Costel Chiteş, Ioan Marinescu, Boris Singer, Gh. Stoianovici, Romeo Ilie,
Gabriela Streinu – Cercel : Matematică (manual pentru clasa a XI-a),
M1, Editura Sigma, 2001
I. Petrică, E. Constantinescu, D. Petre : Probleme de analiză
matematică, vol. I (clasa a XI-a), Editura Petrion, Bucureşti, 1993
Grup de autori : Bacalaureat 2009, Matematica MT2, Editura Campion,
2009
www.edu.ro
www.didactic.ro
www.mate.info.ro

similar documents