Krug lambda regulacije

Report
Lambda regulacija
Ovaj termin znaci da je za usisanu kolicinu vazduha potrebno odmeriti toliku
kolicinu goriva da lambda faktor bude jednak jedinici.
Novi sistemi upravljanja radom OTO motora, kao i dizel motori, moraju
zadovoljiti osnovne uslove za rad: sto manje zagadjenja i sto manja
potrosnja goriva. Dizel motori sami po sebi rade sa siromasnim smesama, ali
o njima drugi put. Benzinski motori krecu u pravcu direktnog ubrizgavanja
(ubrizgavanje benzina se vrsi direktno u cilindar, a usisava se samo vazduh)
sto je prakticno isti sistem kao kod dizel motora.
Karakteristika formiranja smese kod benzinskih motora je takva da ona
mora da varira od bogate do siromasne smese ciklicno , jer to zahteva
funkcija katalizatora.
Prilikom dijagnostike rada motora regulacija se obicno prikazuje simbolom
prekidaca – tj. funkcija uspostavljena ili ne. Pri hladnom startu regulacija nije
ukljucena, jer se tada ni signal sa lambda sonde ne koristi u kalkulaciji
sastava smese, odnosno podesavanja vremena ubrizgavanja. Posle izvesnog
vremena zagrevanja regulacija se ukljucuje i tada postoji zatvoreni
regulacioni krug, kada se signal sa lambda sonde uzima u obzir pri kalkulaciji
vremena ubrizgavanja.Sematski se lambda regulacija predstavlja na sledeci
nacin:
Prvi regulacioni krug
• Prva regulacija (λ1) pocinje vrlo brzo, zagrevanjem sonde. Aktivna je
na praznom hodu, umerenom opterecenju i pri voznji sa relativno
konstantnim obrtajima (“krstareca voznja”). Iskljucuje se svaki put
kada je potrebno naglo obogatiti smesu – rezim naglog ubrzanja,
“vuce” (veliki obrtaji, mali stepen prenosa),voznje na vecim
nadmorskim visinama, … Ova regulacija je kratkorocna.
• U pojedinim sistemima ova regulacija se prikazuje i u procentima i
treba da se menja oko 0% ako sistem radi optimalno. Ako postoji
trajna greska u sistemu vrednost osciluje ili ka minus ili ka plus
granicnoj vrednosti (npr. ako se vrednost koleba na vrednosti < 0%
znaci da je potrebna siromasnija smesa, a ako se koleba na
vrednostima > 0% potrebna je bogata smesa). Ova funkcija se
zove SHORT TERM FUEL TRIM (kratkotrajna korekcija ubrizgavanja)
ili STFT i obicno se moze naci kod vozila sa slozenijim sistemom
upravljanja. Vrednosti se menjaju vise puta u sekundi, ne cuvaju se
u memoriji racunara vozila
Drugi regulacioni krug
• Ovo predstavlja petlju koja se zatvara drugom lambda sondom iza
katalizatora i ima dijagnosticku funkciju. Prema njoj se odredjuje
efikasnost rada katalizatora kao i konacno stanje sistema upravljanja
motorom. Npr. ako signal druge lambda sonde prati promenu prve
sonde katalizator nije efikasan.On treba malo da osciluje oko 0,465
do 0,6 V. Ako u drugom regulacionom krugu za vrednost
multipilkacije imamo neku vrednost vecu ili manju od nula
procenata, koja je fiksna i ne menja promenom broja obrtaja
motora, znaci da se sistem prilagodio izmenjenom pogonskom
stanju (mehanika motora, starenje senzora). Granica pomeranja
takodje zavisi od osetljivosti sistema.
• Lambda sonda smještena je na ispušnoj cijevi i to između
motora i katalizatora, u nekim slučajevima i na samom
katalizatoru. Lambda sonda je vrlo osijetljiv instrument koji
generira napon kemijskim procesom.Osnovni element sonde
je kruti elektrolit (keramika) od cirkonijeva oksida ZrO, koji se
nalazi između dvije elektrode. Ispušni plinovi nakon
sagorijevanja sadrže određen postotak kisika. Sonda mjeri
postotak kisika u ispušnim plinovima i korekcijom količine
ubrizgavanja goriva održava točno specificiran postotak. Za
puno izgaranje benzina potrebno je ostvariti omjer količine
goriva i zraka od 14,7 : 1 (u korist zraka, dakako). Postotak
kisika sonda mjeri komparacijom postotka u zraku kojem je
izložen vanjski dio sonde i postotka u ispušnim plinovima
kojima je izložen donji dio sonde unutar ispušne cijevi.
Razlikom u količini kisika u ispušnim plinovima sonda će
generirati manji ili veći napon pomoću kojega će kompjuter
razaznati da li se radi o prebogatoj ili presiromašnoj smjesi, te
je korigirati. Napon na sondi oscilira između 0,15 i 1,30 volti, a
najoptimalniji napon koji sonda mora generirati pri pravilnom
sagorijevanju jest oko 0.45 volta. Naime, što je smijesa
bogatija, diferencija postotka kisika u zraku i u ispušnim
plinovima je veća, te će sonda generirati veći napon, a
kompjuter će na osnovu tog podatka smanjiti količinu goriva
na el. brizgaljkama i obratno.
Uzroci kvara lambda sonde
• Za dijagnosticiranje ispravnosti senzora postoje
dijagnostički instrumenti koji mjere oscilaciju
napona. Međutim, to i ne mora u pravilu biti pravi
pokazatelj ispravnosti. Tijekom vremena na
senzoru se nataloži oksidacija i garež koji
usporavaju kemijsku reakciju senzora. Kašnjenje
informacija o oscilaciji napona uzrokovat će i
kašnjenje kompjutera pri korekciji smjese, što će
rezultirati većom potrošnjom i lošijim
performancama. Stoga se preporučuje izmjena
senzora nakon prijeđenih pedeset do osamdeset
tisuća kilometara, a i prije, ukoliko iz bilo kojeg
razloga dođe do kvara na senzoru.
Sema lambda regulacije
Izgled same lambda sonde
• Nijedan savremeni motor sa unutrašnjim
sagorevanjem sa svom silom pripadajuće mu
elektronike gotovo da ne bi vredeo ni par zrna
žita bez električnih signala dobijenih sa jednog
malecnog elektro-mehaničkog elementa
smeštenog u izduvnoj cevi automobila. Svakako
da već pogađate o kom elementu se radi, reč je o
lambda sondi…
Lambda sonda ima zadatak da pošalje određen
naponski signal elektronskoj upravljačkoj jedinici
(ECU) koja zahvaljujući njemu prepoznaje
trenutni sastav smeše vazduha i goriva. Da bi
pravilno funkcionisala mora se prethodno
zagrejati, energijom dobijenom iz struje vrelih,
sagorelih gasova, do određene temperature
potrebne za njeno pravilno funkcionisanje u
kompletnom radnom opsegu motora.
• TEHNICKA SKOLA ZAJECAR
Ucenik: Zeljko Avramovic
Odeljenje : E-42

similar documents