S*u*ba. *On maj*c natur* Boga nie uzna* za stosowne korzysta* ze

Report
Jezus sługa
“On mając naturę Boga nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem lecz
ogołocił samego siebie przyjmując nature sługi i stając się podobnym do ludzi”
Flp 2.6--8
Jezus przyjmując człowieczeństwo w pełni, dał nam wzór miłości doskonałej poprzez służbę człowiekowi:
• Przychodził zawsze z miłością aby ratować człowieka (uzdrawiał, wkrzeszał, uwalniał)
• Cokolwiek mówił płynęło z miłości – dlatego wzbudzał tyle emocji bo ludzie spragnieni prawdziwej miłości
pierwszy raz w życiu mięli z nią doczynienia
• Zawsze dawał siebie całego drugiemu człowiekowi - w dniu w którym Pan Jezus rozmnożył chleb, nauczał I
uzdrawiał 5 tysieczny tłum, wiedział że Jan Chrzciciel został ścięty ale mimo wielkiego cierpienia z powodu
utraty przyjaciela nie zostawił ludzi
• Nigdy nie oczekiwał wdzięczności – miłość tego nie czyni; gdy się czegoś oczekuje wzamian jest to
transakcja wiązana
• Jego wzrok był zawsze dowartościowujący – na Samarytankę przy studni żaden mężczyzna wcześniej nie
popatrzył takim wzrokiem jak Jezus – nie oceniającym, życzliwym, miłosiernym
Ostatni gest miłości – umycie nóg
“A ponieważ umiłował swoich, którzy mięli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż
do końca (…). Następnie wlał wodę do miednicy I zaczął obmywać uczniom nogi oraz
wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany”
J 13,1-5
Tym gestem Jezus wprowadza swoich uczniów w ostatnią fazę ich
formacji. Jezus czyni się najniższym rangą (podczas paschy żydowskiej
miednicę i ręcznik powinien podać sługa lub niewolnik) i usługuje swoim
uczniom, chciaż wie, że za chwilę okażą się tchórzami. Wie, że Judasz go
zdradzi a Piotr się go wyprze. Gest umycia nóg jest uzewnętrznieniem
miłości do nieprzyjaciół.
Piotr nie chce zaakceptować takiej miłości - nie chce być taką miłością
kochany i nie chce kochać taką miłością. Odpowiedź Pana Jezusa jest
jednoznaczna: jeśli odrzucasz tę miłość to nie mamy ze sobą nic
wspólnego.
Jezus daje do zrozumienia uczniom, że nie można
oddzielić służby od Eucharystii. Chrześcijaństwo to
służba i Eucharystia ma nas prowadzić do służby
innym. Przyjmowanie Jezusa w komunii świętej
sprawia, że Jezus przemienia i uzdalnia do służby. Bez
posiadania Jego życia w sobie taka służba jest
niemożliwa.
“Dałem wam przykład abyście tak
postępowali wobec siebie, jak Ja
postąpiłem względem was”
J13,15
Umywanie nóg, gest doskonałej miłości jest znakiem rozpoznawczym
uczniów Jezusa – chodzi o ducha tej czynności czyli o postawę służby
Nakaz Jezusa
J 13,1 – 17
“miłość okazał im aż do końca” – doskonalić się w miłości do nieprzyjaciół (gest
umycia nóg jest uzewnętrznieniem tej miłości; Jezus wiedział że uczniowie go
wydadzą a jednak umył im nogi)
“świadomy, że Ojciec przekazał Mu wszystko w ręce” – wypełniać tylko wolę Ojca
(Jezus zna rolę Judasza, nie czyni jednak nic aby go powstrzymać)
“wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi” – stać się darem dla
drugiego człowieka
“Jeśli ci nie umyję nie będziesz miał udziału ze mną” – pozwolić Bogu
sobie usłużyć abym sam mógł służyć innym
.
“jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy,
gdy będziecie to spełniać” - chrześcijaństwo to służba; Eucharystia
ma nas prowadzić do służby innym
Modlitwa ręcznika i wody
“A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca (…). Następnie wlał wodę do miednicy i
zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym, był przepasany”
J 13,1-5
„Jezusowi chodzi o cichą służbę, pomoc ofiarowaną jednej osobie przez drugą w wielkiej prostocie. On sam przeszedł
przez życie modląc się i służąc, a my powinniśmy czynić podobnie. Powinniśmy nie tylko kochać naszego bliźniego,
powinniśmy znaleźć czas, aby go posłuchać, nawiązać z nim relację. Poszukujesz wspólnoty? Najwspanialszą i najbardziej
podstawową wspólnotą jest Trójca Święta, która zamieszkuje twoje serce od chwili chrztu świętego. Dotykam Trójcy
Świętej w swoim wnętrzu. Wyciągam jedną rękę ku Bogu, a drugą ku mojemu bratu. To jest wspólnota. Jeśli nie wyciągnę
ręki do ludzi, ta druga, wyciągnięta w kierunku Trójcy, opadnie bezwładnie, ponieważ Bóg jej nie uchwyci. Bóg i człowiek,
człowiek i Bóg. Jestem teraz istotą o kształcie krzyża.
Walcz o gościnność serca. Bez niej gościnność domu nic nie znaczy. Musimy przyjąć tych, którzy do nas przychodzą, takimi
jacy są, bez osądzania i z głębokim szacunkiem. Kiedy zachowasz się jak Chrystus, akceptując człowieka takim, jaki, jest i
przyjmując go do swojego serca, Bóg objawi ci to, co według Niego powinieneś wiedzieć. Taka postawa nieustannego
otwierania swojego serca na wszystkich ludzi wymaga duchowej walki. Musimy walczyć z tym wszystkim, co w naszym
wnętrzu nie jest z Boga. To prawdziwe ubóstwo. Kiedy dotykasz Boga, służysz człowiekowi i jesteś ukrzyżowany. Czego
możesz się trzymać? Niczego. Nie możesz nawet trzymać się swojej woli. To jest ubóstwo. Kiedy przybieram kształt krzyża,
jestem wolna. Nie trzymam się niczego. Mogę nosić ręcznik i wodę, wycierać stopy mojego brata. Moje przebaczenie i
miłość do ciebie oraz twoje przebaczenie i miłość do mnie – dopóki to nie zaistnieje nie oczekuj, że coś się wydarzy”.
Catherine de Hueck Doherty
„Dusza mojej duszy”

similar documents