Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική

Report
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
&
ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Σύγχρονη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης
Χορηγία
Mονόπλευρο παιχνίδι
Φιλανθρωπία
Αποσπασματικές ενέργειες
Σπασμωδικές κινήσεις
Πολίτες
Γραφείο ΕΚΕ
Τοπικές
επιχειρήσεις
ΟΤΑ
Φορείς
Εταιρίες
Yλικά
 Εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο
 Κάλυψη αναγκών κοινωνικών
ομάδων και δομών Δήμου
Οφέλη
Επικοινωνιακά
(τοπική κοινωνία, μμε, επιχειρηματικό
κοινό, ευρύτερο κοινό)
 Ανάδειξη κοινωνικού προσώπου Δήμου
και Δημάρχου
 Προβολή κοινωνικού έργου Δήμου
Στρατηγικά
 Γνωριμία με επιχειρήσεις
 Δίαυλος επικοινωνίας με
επιχειρήσεις

similar documents