Brifing Dosyası - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İle İlgili Genel Bilgiler
Tarihsel Gelişim
Miladın ilk yıllarında “Arguma” (Sulakyurt)
adıyla anılan bölge 1902 yılında “Suluca” ismiyle
bucak olur. 1946 yılında “Suluova” ismini almıştır.
Suluova’nın
tarihi
M.Ö.
2000’li
yıllara
dayanmaktadır.
“Doğukent” mahallesinde bulunan Kümbettepe’ de yapılan kazılarda çıkan
envantere göre ilçe tarihi, kalkolitik çağ ve Hititler devrine kadar uzanmaktadır.
Selçuklular döneminde Türk idaresine (egemenliğine) girmiştir.1386 yılında Osmanlı
idaresine geçmiştir. Zengin bir linyit kaynağına sahip ilçe merkezi 1954 yılında Şeker
Fabrikasının kurulması ile hızlı bir gelişme göstermiştir. Suluova 1957 yılında ilçe
olmuştur.
Coğrafi Yapı ve Ulaşım
Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında yer alan
Suluova, Amasya’nın 24 km batısındadır. İlçenin yüz ölçümü
516 km², rakımı 510 metredir.
Suluova, İç Anadolu karasal iklimi ile Karadeniz iklimi arasında
kaldığından geçiş iklimi özelliğine sahiptir. Tersakan Çayı ilçenin en önemli
akarsuyudur. Çevrenin en büyük sulama barajı olan Yedikır Göleti 60 milyon m³
hacimlidir. Gölet, aynı zamanda Yedi Kuğular Kuş cenneti adıyla koruma altına
alınmıştır. Derinöz Barajı; ilçenin doğu kısmında Derinöz deresi üzerinde kurulmuş
sulama amaçlı suni bir gölettir. İlçe Sivas-Samsun karayolu ve demiryolu
üzerindedir. Kara ve demiryolları ile yurdun her tarafına bağlantılıdır. İlçemiz
Amasya'ya 24 km., Merzifon'a 18 km., Samsun'a 100 km., Ankara'ya 335 km.
uzaklıktadır. İlçe sınırları dâhilinde 2 adet tren istasyonu vardır.
Nüfus ve İdari Yapı
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre
Suluova’nın nüfusu, ilçe merkezinde 37.203, belde ve köylerde 9.293 olmak üzere
toplam 46.496’dur.
KADIN
ERKEK
TOPLAM
İLÇE MERKEZİ
18887
18316
37203
KÖY/KASABA
4606
4687
9293
İLÇE TOPLAMI*
23493
23003
46496
*(TÜİK 2013 ADNKS SONUÇLARINA GÖRE)
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İle İlgili Genel Bilgiler
Kurumun Tarihçesi
Kurumumuz; Suluova’da eski adıyla Alevi Mevkii yeni adıyla Bireylül
Mahallesi’nde 1957 yılında İlköğretim Müdüriyeti olarak kuruldu. 1960 yılında Merkez
İlkokulu (Şehit Aydın Korkmaz İlköğretim Okulu) bünyesinde boş bulunan lojmanda
faaliyet göstermeye başlamıştır.
Daha sonra Hükümet Konağının yapılmasıyla Kaymakamlıkla aynı kata taşındı.
Burada 1980 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü adıyla
hizmette bulunmuştur. 1989 yılında Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden ayrılarak İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü adını aldı.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz 1991 yılında 793 m2 lik binasına taşınmış olup
halen aynı binada eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir.
Kurumun Yapısı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, 1 Milli Eğitim Müdürü, 3 Şube Müdürü, 1 Eğitici
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni, 6 Şef, 5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 6
Memur, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 Hizmetli, 10 İşçi ve 2 Şoför görev yapmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatı ise 1 Milli Eğitim Müdürü, 3 Şube Müdürü, 82
okul yöneticisi, 547 öğretmen, 179 diğer kadrolardaki personel ve 9884 öğrenci ile toplam
10696 kişilik bir insan kaynağına sahiptir.
Teşkilat Şeması
Ahmet DAVU
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Aziz DURGUN
Şube Müdürü
İsmet ÇÖRDÜK
Şube Müdürü
İdris TURGUT
Şube Müdürü V.
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Personel Durumu
S.N
1
ÜNVANLAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü
MEVCUT
PERSONEL
Ahmet DAVU
Aziz DURGUN
2
Şube Müdürleri
İdris TURGUT
İsmet ÇÖRDÜK
3
Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörü
1
4
Şef
6
5
Memur
12
6
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
5
7
Yardımcı Hizmetler
5
9
Teknisyen Yardımcısı
1
Şoför
2
10
TOPLAM
35
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yönetici ve Öğretmen
Personel Durumu
YÖNETİCİ SAYILARI
1
Müdür Başyardımcısı
1
Müdür Yardımcısı
13
Yöneticiler Toplamı
21
TOPLAM
7
DİĞER
BRANŞLAR
OKUL ÖNCESİ
Müdür
ÜNVANLAR
REHBERLİK
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
BRANŞLAR
1
14
23
6
7
2
35
50
4
56
80
1
ÖĞRETMEN SAYILARI
2
4
178
49
TOPLAM
45
DİĞER
BRANŞLAR
176
REHBERLİK
Kadrolu Öğretmen
OKUL ÖNCESİ
ÜNVANLAR
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
BRANŞLAR
19
307
547
39
45
346
592
Sözleşmeli Öğretmen
Ücretli Öğretmen
Öğretmenler Toplamı
19
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yönetici Ve Öğretmen Harici
Personel Durumu
Yönetici ve Öğretmen Harici Personel Sayıları
ÜNVANLAR
KADROLU
Şef
9
Teknisyen
5
Memur(V.H.K.İ.)
12
İşçi
92
Şoför
2
Hizmetli
56
Kaloriferci
1
Gece Bekçisi
2
Toplam
179
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
Milli Eğitim Müdürü
1
Şube Müdürü
3
Okul/Kurum Yöneticileri
82
Öğretmenler
547
Yönetici ve Öğretmen Harici Personel
179
Personel Toplamı
812
Okul Öncesi Eğitim Öğrencileri
816
İlkokul Öğrencileri
2825
Ortaokul Öğrencileri
3165
Ortaöğretim Öğrencileri
3078
Öğrenci Toplamı
9884
Toplam
10696
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağlı Kurum Sayıları
S.N
OKUL TÜRÜ
SAYI
1
Okul Öncesi Eğitim Kurumu
2
2
İlkokul
21
3
Ortaokul
14
4
Orta Öğretim Kurumu
9
5
Yaygın Eğitim Kurumu
2
6
Özel Eğitim Merkezi
1
7
Özel Öğretim Kurumu
10
8
Öğretmenevi
1
9
Özel Yurtlar
5
TOPLAM
65
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Türlerine Göre Okul ve Kurum Sayıları
OKUL TÜRLERİ
S.N.
SAYI
1
Okul Öncesi Eğitim Kurumu
2
2
Merkez İlkokulları
13
3
Merkez Ortaokulları
14
4
Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar
8
5
METEM
1
6
Anadolu Lisesi
2
7
Anadolu Öğretmen Lisesi
1
8
Teknik ve End. Meslek Lisesi
1
9
Ticaret Meslek Lisesi
1
10
Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
11
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
1
12
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
1
13
Özel Eğitim Merkezi
1
Okullar Toplamı
47
S.N.
KURUMTÜRLERİ
SAYI
1
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
1
2
Halk Eğitimi Merkezi
1
3
Mesleki Eğitim Merkezi
1
Kurumlar Toplamı
3
Okul ve Kurumlar Genel Toplamı
50
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları
S.N.
OKUL TÜRÜ
SAYI
1
Özel Rehabilitasyon Merkezi
3
2
Özel Dershaneler
3
3
Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu
3
4
Özel Etüt Merkezi
1
TOPLAM
10
Özel Yurtlar
ÖĞRENCİ SAYISI
S.N
YURTLAR
KIZ
ERKEK
TOPLAM
1
Beyazıt Erkek Öğrenci Yurdu
54
54
2
Eraslan Erkek Öğrenci Yurdu
23
23
3
Eraslan Kız Öğrenci Yurdu
22
22
4
Suluova Kız Öğrenci Yurdu
29
29
5
Zeynep Hatun Kız Öğrenci Yurdu
67
67
Öğrenci Toplamı
118
77
195
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul
Ve Kurumlar
S.NU
1
2
3
4
5
6
7
S.NU
1
2
3
4
5
6
7
İLKOKULLAR
Bolat İlkokulu
Murat Deniz İlkokulu
Suluova İlkokulu
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
Mehmet Bilgili İlkokulu
Şeker İlkokulu
S.NU
8
9
10
11
12
13
14
15
S.NU
1
2
3
4
5
6
7
8
ORTAOKULLAR
Atatürk Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Suluova Oraokulu
İmam-Hatip Ortaokulu
Mehmet Bilgili Ortaokulu
Şeker Ortaokulu
S.NU
16
17
18
19
20
21
S.NU
1
2
3
4
5
6
HEM İLKOKUL HEM ORTAOKUL
Cevizdibi İlkokulu-Ortaokulu
Ç.Madeni İlkokulu ve Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu
Halit OsmanOtçu İlkokulu ve Ortaokulu
Eraslan ŞFMK İlkokulu ve Ortaokulu
Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu ve Ortaokulu
S.NU
22
23
24
25
26
27
28
29
S.NU
1
2
3
4
5
6
7
8
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKOKULLARI
Akören İlkokulu
Armutlu İlkokulu
Bayırlı İlkokulu
Cürlü İlkokulu
Deveci Şehit Recep İnce İlkokulu
Eymir İlkokulu
Kerimoğlu Ş.Osman Şeker İlkokulu
Salucu İlkokulu
S.NU
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
S.NU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Fatih Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi
Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Şehit Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Hacıbayram Özel Eğitim Merkezi Okulu
S.NU
40
41
S.NU
1
2
BAĞIMSIZ ANAOKULLARI
Suluova Mihri Hatun Anaokulu
65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu
42
43
44
1
2
3
KURUMLAR:
Halk Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmenevi ASO Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM
KURUM TİPİ
KURUM SAYISI
DERSLİK SAYISI
ŞUBE SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımız
Bağımsız Anaokulu
2
12
12
262
22
Bünyesinde Ana
Sınıfı Bulunan
İlkokullar
10
23
23
465
20
Köy İlköğretim
Okulu Bünyesindeki
Ana Sınıfı
5
5
5
56
11
Bünyesinde
Anasınıfı Bulunan
Ortaokullar
1
2
2
33
16
18
42
42
816
19
Toplam
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DERSLİK
SAYISI
ŞUBE SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
İlkokullar
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
Bolat İlkokulu
20
20
320
16
2
Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı İlkokulu
4
4
61
15
3
Çeltek Madeni İlkokulu
4
4
43
11
4
Eraslan Ş.F.M.K. İlkokulu
9
8
109
12
5
Halit Osman Otçu İlkokulu
4
4
55
14
6
Mehmet Bilgili İlkokulu
15
13
319
21
7
Murat Deniz İlkokulu
12
12
260
22
8
Suluova İlkokulu
9
7
101
11
9
Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu
8
14
241
30
10
Şeker İlkokulu
9
9
290
32
11
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu
24
27
407
17
12
Yunus Emre İlkokulu
7
7
91
13
13
Zübeyde Hanım İlkokulu
23
21
374
16
Merkez İlkokulları Toplamı
148
150
2671
18
SIRA NO
İLKÖĞRETİM KURUMLARI
Köy İlkokulları
1
Akören İlkokulu
3
4
31
10
2
Armutlu İlkokulu
3
5
30
10
3
Bayırlı İlkokulu
1
4
15
15
4
Cürlü İlkokulu
1
3
10
10
5
Deveci İlkokulu
1
4
16
16
6
Eymir İlkokulu
1
4
14
14
7
Kerimoğlu İlkokulu
1
4
24
24
8
Salucu İlkokulu
1
4
13
13
Köy İlkokulları Toplamı
12
32
153
13
Genel Toplam
160
182
2824
17,65
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DERSLİK
SAYISI
ŞUBE SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
Ortaokullar
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
Atatürk Ortaokulu
20
16
288
14
2
Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı Ortaokulu
4
4
90
23
3
Cumhuriyet Ortaokulu
17
13
267
16
4
Çeltek Madeni Ortaokulu
4
4
70
18
5
Eraslan Ş. Fatih Mehmet Keleş Ortaokulu
6
8
132
22
6
Gazi Ortaokulu
12
11
252
21
7
Halit Osman Otçu Ortaokulu
4
4
59
15
8
Hürriyet Ortaokulu
18
16
301
17
9
Mehmet Bilgili Ortaokulu
12
12
300
25
10
Suluova İmam Hatip Orta Okulu
11
3
299
27
11
Suluova Ortaokulu
12
12
328
27
12
Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu
9
13
258
29
13
Şeker Ortaokulu
13
13
425
33
142
129
3069
21,61
SIRA NO
KURUMLARI
Toplam
FEN LİSESİNE YERLEŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
ANADOLU ÖĞRETMEN
LİSELERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİ
SAYISI
ANADOLU LİSELERİNE
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
DİĞER ANADOLU ÜNVANLI
MESLEK LİSELERİNE YERLEŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM YERLEŞEN SAYISI
% ORANI
1
Atatürk Ortaokulu
52
2
6
18
3
19
48
92
2
Bolat İlkokulu
41
2
5
5
7
11
30
73
3
Cevizdibi Şh.S.Y.Ortaokulu
18
0
2
6
1
4
13
72
4
Cumhuriyet Ortaokulu
50
2
1
22
5
16
46
92
5
Çeltek Madeni Ortaokulu
24
0
1
1
2
14
18
75
6
Gazi Ortaokulu
41
0
0
7
6
15
28
68
7
Halit Osman Otçu Ortaokulu
11
0
1
2
1
5
9
82
8
Hürriyet Ortaokulu
46
2
4
8
5
16
35
76
9
Mehmet Bilgili Ortaokulu
90
3
8
22
4
33
70
77
10 Murat Deniz Ortaokulu
25
0
2
5
7
10
24
96
11 Suluova İlkokulu
18
0
1
5
1
8
15
83
12 Şeker Ortaokulu
102
8
21
39
6
17
91
89
13 Şh.Aydın Korkmaz Ortaokulu
68
4
8
8
7
16
43
63
14 Yunus Emre Ortaokulu
27
0
2
9
1
10
22
81
15 Zübeyde Hanım İlkokulu
86
0
1
24
7
29
61
71
16 TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu
93
6
9
24
11
21
71
76
17 Eraslan Şh.F.M.K. Ortaokulu
33
0
2
8
0
13
23
70
825
29
74
213
74
257
647 78
S.NO:
SBS'YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI
2013 SBS
OKULUN ADI
GENEL TOPLAM
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretim Kurumlarımız
OKUL ADI
SAYI
METEM
1
Anadolu Lisesi
2
Anadolu Öğretmen Lisesi
1
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
1
Ticaret Meslek Lisesi
1
Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
1
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
1
Özel Eğitim Merkezi
1
Toplam
10
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretim Kurumlarımız
DERSLİK SAYISI
ŞUBE SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Fatih METEM
10
11
223
22
Anadolu İmam Hatip Lisesi
22
22
625
28
Suluova Muharrem Saygün
Anadolu Lisesi
13
13
308
24
Suluova Anad.Öğretmen Lisesi
17
16
345
20
Suluova Kız Tekn.ve Mesl.Lisesi
12
15
285
24
Suluova Anad.Sağl. Mesl.Lisesi
10
9
222
22
Suluova Şht.M.A.Anad.Lisesi
17
17
390
23
Suluova Ş.Erkan Ayas Tekn.ve
End. Mes. Lis.
20
26
436
22
Suluova Ticaret Meslek Lisesi
18
14
224
15
5
5
20
4
144
148
3078
21,38
OKUL ADI
Hacıbayram Özel Eğitim
Merkezi
Toplam
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretim Kurumlarımızda Öğrenci Dağılımı
TÜRLERİNE GÖRE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ SAYILARI
GENEL
ORTAÖĞRETİM
MESLEKİ
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
1043
2035
3078
OKUL TÜRLERİNE GÖRE % ÖĞRENCİ DAĞILIMI
GENEL ORTAÖĞRETİM
%33,89
MESLEKİ ORTAÖĞRETİM
%66,11
LYS'YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI
LİSANS BÖLÜMLERİNE
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİNE
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM YERLEŞEN SAYISI
Anadolu Öğretmen Lisesi
62
61
55
0
55
89
Suluova Anadolu Lisesi
38
22
6
8
14
37
Fatih Lisesi
40
16
3
7
10
25
Şh.M.Atmaca Anadolu Lisesi
96
94
62
4
66
69
Ticaret Meslek Lisesi
55
15
1
29
30
55
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
81
26
5
25
30
37
Teknik ve End.Mes.Lis.
85
7
3
42
45
53
Anadolu İmam-Hatip Lisesi
100
12
21
22
43
43
And.Sağlık Meslek Lisesi
57
2
3
41
44
77
GENEL TOPLAM
614
255
159
178
337
55
%
ORANI
YGS GİREN
2013 LYS
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Taşımalı Eğitim
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM
TAŞIMA
YAPILAN
YERLEŞİM
BİRİMİ
TAŞIMA
MERKEZİ
OKUL
ÖĞRENCİ
SAYISI
ARAÇ
SAYISI
34
7
643
49
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM
TAŞIMA
YAPILAN
YERLEŞİM
BİRİMİ
TAŞIMA
MERKEZİ
OKUL
ÖĞRENCİ
SAYISI
ARAÇ
SAYISI
26
9
274
23
ÖĞLE YEMEĞİ VERİLEN ÖĞRENCİ SAYILARI
Toplam
917
TAŞINAN ENGELLİ ÖĞRENCİLER
TAŞIMA MERKEZİ
OKUL
ÖĞRENCİ
SAYISI
ARAÇ SAYISI
3
34
4
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SULUOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR
OKUL ADI
Mihri Hatun Anaokulu
OKUL ADI
Atatürk Ortaokulu
MÜSTAKİL ANAOKULLARI
TEL/FAKS
OKUL ADI
417 9463 - 417 9464
MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI
TEL/FAKS
OKUL ADI
417 1127 - 417 1138
TEL/FAKS
65Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu
TEL/FAKS
Mehmet Bilgili İlkokulu/Ortaokulu
417 1567
Bolat İlkokulu
417 1830
Murat Deniz İlkokulu
417 2379
Cevizidibi Şh.S.Yurtbaşı İlkokulu/Ortaokulu
428 1099
Suluova İlkokulu
417 9683
Cumhuriyet Ortaokulu
417 1278
Suluova Ortaokulu
Çeltek Madeni İlkokulu/Ortaokulu
428 1224
Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu
Eymir İlkokulu
417 1922
Şeker İlkokulu/Ortaokulu
417 2116
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu
417 2226
Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu
417 1323
Zübeyde Hanım İlkokulu
417 1097
Gazi Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Halit Osman Otçu İlkokulu/Ortaokulu
OKUL ADI
Eraslan Ş.F.M.K. İlkokulu/Ortaokulu
OKUL ADI
417 0669 - 417 6104
417 2458
KASABA İLKÖĞRETİM OKULLARI
TEL/FAKS
476 7005
KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARI
TEL/FAKS
OKUL ADI
Akören Köyü İlköğretim Okulu
446 2104
Armutlu Köyü İlköğretim Okulu
Bayırlı Köyü İlköğretim Okulu
Cürlü Köyü İlköğretim Okulu
436 1231
OKUL ADI
418 0299
417 1832 - 417 5054
TEL/FAKS
428 1435
Deveci Ş.Recep İnce İlköğretim Okulu
Kerimoğlu Şht. Osman Şeker İlköğretim
Okulu
417 8479
219 0328
Salucu İlköğretim Okulu
486 8085
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI
TEL/FAKS
OKUL ADI
4
TEL/FAKS
SULUOVA LİSESİ
417 1159 - 417 1574
SULUOVA TEKN. VE END. MESLEK LİSESİ
Şht.M.ATMACA ANADOLU LİSESİ
417 0516 - 417 5307
SULUOVA KIZ TEKNİK ve MESL.LİSESİ
417 1244 - 417 7006
FATİH LİSESİ
SULUOVA ANADOLU SAĞLIK MESLEK
LİSESİ
417 6996 - 417 7010
SULUOVA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
417 1443 - 417 1844
SULUOVA TİCARET MESLEK LİSESİ
417 2438 - 417 7041
SULUOVA ANAD.ÖĞRT.LİSESİ
KURUM ADI
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM ADI
Özel Suluova M.T.S. Kursu
417 2141 - 417 1793
417 2496
417 0472
KURUMLAR
TEL/FAKS
KURUM ADI
417 4548 - 417 1751 ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
TEL/FAKS
417 2411
417 0692
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
TEL/FAKS
KURUM ADI
417 1490
Özel Altıgen Dershanesi
TEL/FAKS
418 1313
Özel Parlakdemir Sürücü Kursu
417 9119
Özel Sınav Dershanesi
Özel Başarı Dershanesi
417 5858
Özel Akten Rehabilitasyon Merkezi
417 5733
Özel Alim Etüt Merkezi
417 9694
Özel Kardeşler Rehabilitasyon Merkezi
428 1002
Özel Ahi Modern Fen Dershanesi
KURUM ADI
Akademi Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
417 3908 - 417 3907
417 6916 - 417 0002
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI
TEL/FAKS
KURUM ADI
417 9473
Eraslan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
TEL/FAKS
476 7061
Suluova Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu
417 1370
Zeynep Hatun Kız Öğrenci Yurdu
417 6898
Eraslan Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
476 7574
Bayezit Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu
417 1370
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Binası 05500
Suluova / Amasya
Tel : +90 358 417 24 26
Tel : +90 358 417 70 12
Tel: +90 358 418 08 90
Fax: +90 358 417 24 92
E-mail : [email protected]
[email protected]
Web
http://suluova.meb.gov.tr

similar documents