Cloud Computing - Healthcare IT Trends 2013

Report
Z głową w chmurach.
Bezpieczeństwo danych a Cloud Computing.
Warszawa 2012
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
AGENDA | Prelegent
01
Paweł Piecuch
Ekspert ds. Implementacji Technologii ITC w Ochronie Zdrowia.
Technology Coach, prelegent, publicysta.
Autor książki: „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka.
- Tworzenie, przechowywanie i przetwarzanie
elektronicznej dokumentacji medycznej.
- Ochrona danych osobowych i danych
wrażliwych pacjentów.
- Bezpieczeństwo danych w elektronicznej
dokumentacji medycznej.
- Źródła finansowania informatyzacji placówki
medycznej.
- Identyfikacja procesów informacyjnych w
placówce metodą tablic kompetencyjnych.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
Bezpieczeństwo Danych Medycznych
Kevina Mitnicka jako superhakera obawiało się tysiące
Amerykanów. Był jedną z najintensywniej poszukiwanych osób w historii FBI.
Po aresztowaniu groziła mu kara kilkuset lat pozbawienia wolności, mimo że
nigdy nie oskarżono go o czerpanie korzyści finansowych z hakerstwa.
Wyrokiem sądu zakazano mu jakiegokolwiek dostępu do komputera. Sąd
uzasadnił wyrok:
"Uzbrojony w klawiaturę jest groźny dla społeczeństwa".
Po zwolnieniu Mitnick zupełnie odmienił swoje życie. Stał się najbardziej
poszukiwanym ekspertem w Stanach od spraw bezpieczeństwa systemów
komputerowych. W "Sztuce podstępu" odkrywa tajemnice swojego "sukcesu",
opisuje jak łatwo jest pokonać bariery w uzyskiwaniu ściśle tajnych informacji,
jak łatwo dokonać sabotażu przedsiębiorstwa, urzędu czy jakiejkolwiek innej
instytucji. Robił to setki razy wykorzystując przemyślne techniki wywierania
wpływu na ludzi. Mitnick udowadnia, jak złudna jest opinia o bezpieczeństwie
danych prywatnych i służbowych, pokazuje jak ominąć systemy warte miliony
dolarów, wykorzystując do tego celu ludzi je obsługujących.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
02
Bezpieczeństwo Danych Medycznych
ŁAMAŁEM LUDZI
NIE HASŁA
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
03
AGENDA | Prelegent
Ustawodawca precyzyjnie określa, jakie wymagania w zakresie bezpieczeństwa
muszą spełniać systemy dedykowane dla zarządzania elektroniczną dokumentacją
medyczną.
Wydaje się, że każdy z obecnie oferowanych systemów jest zabezpieczony w
odpowiednim stopniu.
Dlaczego w takim razie mówimy tak wiele o bezpieczeństwie systemów ?
Czym jest bezpieczeństwo ?
Jak je mierzyć ?
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
04
Realne zagrożenie
Nie możemy ulepszać czegoś czego nie potrafimy
zmierzyć !
Dlaczego dane medyczne mogą być cenne dla
potencjalnego cyberprzestępcy ?
- kradzież tożsamości ?
- wartość informacji zawierających dane
osobowe.
Najsłabsze ogniwo każdego systemu
informatycznego ?
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
05
Warstwy zabezpieczeń
Zabezpieczenia sprzętowe
06
Zabezpieczenia oprogramowania
BEZPIECZEŃSTWO
PERSONEL
Czujniki biometryczne
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
Polityka bezpieczeństwa
Monitoring
Realne zagrożenie
Koniecznością są szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji wśród pracowników placówek
medycznych: lekarzy, pielęgniarek, kadry zarządzającej.
Świadomość zagrożenia jest jednym z najskuteczniejszych środków zaradczych.
Utrzymanie stałego poziomu bezpieczeństwa to wyzwanie nie tylko dla osób
zajmujących się w placówce infrastrukturą IT, ale przede wszystkim dla kadry
zarządzającej !
Regularne pomiary poziomu bezpieczeństwa !
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
07
Cloud Computing ?
Cloud Computing
Model przetwarzania informacji oparty o wykorzystanie usług dostarczonych
przez zewnętrzne organizacje.
W dużym uproszczeniu wykorzystanie Cloud Computing’u polega na zamianie
produktu (oprogramowania, infrastruktury sprzętowej, przestrzeni dyskowej etc. )
na usługę świadczoną przez wydelegowaną jednostkę wewnątrz organizacji
(private cloud) bądź zewnętrznego dostawcę (public cloud).
O chmurze hybrydowej (hybrid) mówimy w przypadku wykorzystania zarówno
jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznych dostawców usług. Dla przykładu :
Wewnętrzna infrastruktura IT oparta na rozwiązaniach wirtualizacji
wykorzystująca jako dodatkowy mechanizm kopii zapasowych zewnętrzne
centrum danych.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
08
Cloud Computing ?
Czy wykorzystanie Cloud Computingu niweluje wszystkie
słabości systemu bezpieczeństwa danych o których tutaj
wspomnieliśmy ?
Nie do końca, aczkolwiek znacznie je
ogranicza…
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
09
Cloud Computing ?
Przede wszystkim zewnętrzni dostawcy dysponują zazwyczaj o wiele
bardziej kompleksowymi systemami zabezpieczeń infrastruktury IT niż
większość placówek medycznych.
Minimalizujemy również czynnik ludzki, wszelkie prace serwisowe są
wykonywane przez dostawcę usług Cloud Computingu.
Żadne dane nie są przechowywane lokalnie więc minimalizujemy również
ryzyko związane z kradzieżą urządzeń.
Zewnętrzni dostawcy zapewniają również o wiele dokładniejsze metody
logowania aktywności użytkowników oraz dysponują narzędziami do
ich analizy co zapewnia większą odporność na zagrożenia wewnętrzne.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
10
Cloud Computing | Zagrożenia
W przypadku zewnętrznych centrów danych, najczęściej całą
infrastrukturę chroni zespół kompleksowych systemów bezpieczeństwa,
jednak jeśli ta bariera zostanie przekroczona przez włamywacza –
zyskuje on w większości przypadków dostęp do całości danych
wszystkich klientów danego centrum.
Dane poszczególnych klientów nie są chronione oddzielnie !
Znane są przypadki włamań do wielkich systemów Cloud’owych (PSN).
W wyniku tych włamań utracone zostały setki tysięcy rekordów danych kont
użytkowników z całego świata.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
11
Cloud Computing | Zagrożenia
Najbardziej odporne na wszelkiego typu ataki wydają się być systemy
wykorzystujące zarówno infrastrukturę chmury publicznej oraz prywatnej
– czyli tak zwaną chmurę hybrydową.
Dane w tym przypadku chronione są zarówno przez systemy wewnętrzne
placówki jak i przez zaawansowane systemy zewnętrznego centrum
danych, które udostępnia usługę public cloud.
Kiedy warto zastanowić się nad
wykorzystaniem Cloud Computingu ?
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
12
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i sieci WiFi
13
http://blogs.msdn.com/b/healthblog/
http://threatpost.com/en_us/blogs/informationnearly-4000-patients-risk-stolen-laptopincident-072312
Wykorzystanie chmury obliczeniowej zapobiega
utracie wrażliwych danych medycznych w
przypadku kradzieży laptopa, tabletu czy innego
urządzenia mobilnego umożliwiającego dostęp
do danych systemu EHR.
Nie zmienimy nawyków
personelu !
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
Bill Crounse, MD, is Senior Director, Worldwide
Health for the Microsoft Corporation. He is responsible
for providing worldwide thought leadership, vision, and
strategy for Microsoft technologies and solutions in the
healthcare provider industry. He received his B.S.
Degree at the University of Puget Sound and is a
graduate of the Medical University of Ohio. As a board
certified family physician, he practiced medicine in the
Seattle area for 20 years.
Podsumowanie
Najsłabszym ogniwem każdego systemu zabezpieczeń pozostanie zawsze człowiek.
Skuteczna polityka bezpieczeństwa powinna obejmować przede wszystkim szkolenie
personelu oraz nieustanne pomiary poziomu bezpieczeństwa danych medycznych.
Odpowiednie wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystanie infrastruktury
opartej o Cloud Computing, znamiennie podnosi poziom bezpieczeństwa danych
medycznych oraz chroni placówkę przed większością zagrożeń wewnętrznych.
Świadomość zagrożenia stanowi realne
zabezpieczenie.
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE
14
Dziękuję za uwagę.
15
Paweł Piecuch
Dyrektor Zarządzający SERAPHIM Consulting & Business Care
Ekspert ds. Implementacji Technologii ITC w Ochronie Zdrowia.
Technology Coach, prelegent, publicysta.
Autor książki: „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka.
[email protected]
SERAPHIM CONSULTING & BUSINESS CARE

similar documents