Imaginär exponering

Report
Billy Larsson
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Fil dr
Olika typer
Foa – Förläng exponering
Emotionell bearbetning vid PTSD:
Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT
1.
Exponering session 3
2.
Kontrollerad andning
3.
Fler exponeringsessioner (totalt 10-15
sessioner)
Fördelar
Underanvänd
Specifik fobi
Social fobi
GAD
Grundtanke – att låta det värsta få inträffa
Att utvärdera patientens sätt att hantera oro
Hur hanterar jag
oro?
Hur effektivt är detta
på kort sikt? (0-10)
På lång
sikt?
1. Genom att
undertrycka tankar
5
0
2. Genom att söka
försäkran
8-9
2
3. Genom att dricka
alkohol
6-7
0
8
1
4. Genom att leda
bort min
uppmärksamhet
Självskattning av oroväckande ämnen
Hur viktigt
är detta
ämne? (0100)
I vilken grad kan
detta ämne ses
som ett problem
som går att lösa?
Hur naturlig och
acceptabel är
min oro om
detta ämne?
1. Min hund
kommer att bli
förkyld
60
50
50
2. Min make
kommer att
råka ut för en
olycka
100
0
20
3. Jag har
problem med
att betala min
kontoskuld
80
80
100
Orosämnen
4…..
Kartlägga orosrelaterade beteenden:
1.
Användande av trygghetssignaler
2.
Gjorda undvikanden
3.
Söka lugnande försäkringar
Samt försöka avstå från detta
Farligt? – terapeuters orostankar
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
1.
2.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
2.
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
3.
Patienter vill inte medverka i sådan terapi utan ha
mindre plågsam terapi
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
2.
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
3.
Patienter vill inte medverka i sådan terapi utan ha
mindre plågsam terapi
4.
Leder till att patienter hoppar av terapin
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
2.
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
3.
Patienter vill inte medverka i sådan terapi utan ha
mindre plågsam terapi
4.
Leder till att patienter hoppar av terapin
5.
Kan leda till att terapeuten anmäls/åtalas
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
2.
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
3.
Patienter vill inte medverka i sådan terapi utan ha
mindre plågsam terapi
4.
Leder till att patienter hoppar av terapin
5.
Kan leda till att terapeuten anmäls/åtalas
6.
Bättre att leva med (stödterapi)
1.
Återtraumatisering (förvärrar symtomen)
2.
Patienten utsätts för tekniker snarare än upplever
delaktighet i behandlingen
3.
Patienter vill inte medverka i sådan terapi utan ha
mindre plågsam terapi
4.
Leder till att patienter hoppar av terapin
5.
Kan leda till att terapeuten anmäls/åtalas
6.
Bättre att leva med (stödterapi)
7.
Leder till uppkomst av etiska problemsituationer
Att ta måttliga risker är en del av ett
fungerande liv

similar documents