powerpoint van een lezing over Sloterdijk

Report
Peter Sloterdijk
Philos
25 september 2012
Gerard Numan
‘Vandaag is de filosofie meest professioneel
als ze kan uitleggen hoe ze iets zou zeggen,
in het uitzonderlijke geval dat ze iets zou
zeggen. Echter, ze is veel te reflexief om iets
te zeggen; ze is bang voor relevante
wereldvisies zoals een kind dat bang is voor
het vuur wat het eens aanraakte.
In plaats daarvan is uit de vroegere liefde voor
de wijsheid een multinationaal concern
gegroeid dat zekerheid als eerste principe
hanteert. De hedendaagse filosofie bereikt
haar hoogste doel door zo minimaal mogelijk
te spreken en door zich te onthouden van te
vergezochte uitlatingen.’
Sloterdijk
• Geboren 1947
• 1968-74: Studium der Philosophie,
Germanistik und Geschichte in München
• 83: Kritiek van de cynische Rede
• 92: Prof. Fil. Karlsruhe
• 93: rektor Kuluurfilosofisch inst. Wenen
• 98-04: Sferen project
• 02: Presenator ZDF “Das philosophische
Quartett”
Kracht 1: Ideologiekritiek
• Motief: Angst voor totalitarisme: ”het
ergste voorkomen” ipv “de hemel op
aarde”
• Methode: Dialectiek: synthese
• Methode: Analyse: kritiek, machtstructuren
• Doel: Maatschappelijke, sociale,
historische en psychologische context
• Marcuse, Habermas
Kracht 2: Fenomenologie
• Motief: Anti-reductionisme: hermeneutiek
• Motief: Waarheid wordt niet gevonden
maar gesticht
• Methode: Betekenis als intentioneel
proces
• Doel: Vraag naar de zin: de plaats waar
betekenis wordt gevormd ipv dat waar
naar verwezen wordt. Leefwereld, Zijn
• Heidegger
Kracht 3: Levensfilosofie
• Motief: grenzen van de rationaliteit
• Methode: Perspectivisme
• Methode: Negatieve hermeneutiek:
ontmaskering van de schone schijn,
deconstructie, anti-systematisch
• Doel: het subjectieve directe leven
• Nietzsche, Derrida
Sloterdijk
•
•
•
•
Noodzaak van het grote verhaal
Op gespannen voet met institutionalisering
Herdenken van de conditio humana
Gevaarlijk denken om de gevaren van de
postmoderniteit te trotseren
Sloterdijk: thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•
Sferen: de primaire ruimte
Planetaire mobilisering
Het mensenpark
Gentechnologie
Het kristalpaleis
Massamedia
Ontremming
Post-humanisme
Sloterdijk: postmoderniteit
•
•
•
•
•
•
•
•
Massamedia: einde van de tekst
Autonome processen
Mobilisering
Explicitering
Versnelling
Ontremming
De superinstallatie
Fatalisme
Sloterdijk: moderniteit
• Remming door rationaliteit, geboden en
traditie
• Armoededenken
– verantwoordelijkheid, gebrek, leiden
– opvoeding, bildung, vorming, wordt wie je
bent
Sloterdijk: individualisme
• Oorzaken:
– Opvoedluxe
• Minder kinderen
• Permanente opvoeding
– Vrije tijd
• Zelfopmerkzaamheid
• Mobiliteit
• Laatkapitalisme
– Klanten, kopers, consumenten
Sloterdijk: individualisme
Gevolgen:
• Nomadische ‘zelf-paren’
• Slachtoffercultus
– Platformen voor morele oversensibiliteit
– Advokratie, medikratie
– Afscheid van de ‘dader-illusie’
• Permanente paniek (invasie van de sfeersnatchers)
Sloterdijk: individualisme
Gevolgen:
• Niet-productieve zingevingen
• Plezier, tijdverdrijf
• Prikkeling
Sloterdijk: post-postmodernisme?
Uitdagingen:
• Bestialisering
• Dogma van de kwaadaardige remming
• Technologische mogelijkheden:
– Temmen en telen
– Vernietigen van de leefomgeving
Sloterdijk: post-postmodernisme?
Oplossingen:
• Regels voor het mensenpark
• Opvoeden als paar
• Rijkdomdenken
• Aan gene zijde van goed en kwaad
• Gelatenheid

similar documents