5.lektion: Økonomisk politik

Report
5.lektion: Økonomisk politik
5.Lektion i undervisningsforløbet ”Økonomi
og behovsopfyldelse i Danmark” baseret på
kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af
Brøndum og Hansen, Columbus 2014 2.udg.
5.lektion: Økonomisk politik
Lektie til 5.lektion:
• s.169-175 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen,
Columbus 2014 2.udg.
• ”Økonomer: Danmark nærmer sig afgrunden – igen”. Artikel af Christian Lehmann og
Kristoffer Kræn, i Information, d.14.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende
link www.information.dk/253813 eller via informedia
• Uddrag (s.1-3) af Nationalbankens vurdering af Dansk Økonomi 2010-2012 Rapporten kan
gratis downloades i PDF-fil ved at klikke her
www.kglmoent.dk/C1256B2005737D3/side/Dansk_oekonomi_2010!opendocument
Dagsorden og arbejdsformer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Visning af de 7 små film omhandlende de politiske partiers holdning til
økonomisk politik (10 min.). www.luksamfundetop.dk
Lærer- og elevdiskussion af hvilke holdninger som partierne tilkendegiver i
filmene (10 min.)
Lærergennemgang økonomisk politik (10 min)
Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og ekspansiv finanspolitik (5 min)
Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og kontraktiv finanspolitik (5 min)
Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og pengepolitikken (8 min)
Fælles diskussion af beskæftigelsesstrategier
Pararbejde med disposition til mini-projekt ”økonomiske løsninger
De danske politiske partiers holdning
til økonomisk politik (10 min.)
• Hvad mener de forskellige politiske partier om
økonomisk politik?
• Hvad finder partierne er særligt vigtigt for at
dansk økonomi er god?
• Er der forskel på de politiske partiers holdninger
til, hvordan vi sikrer en god dansk økonomi?
• Er der forskel, og i så fald hvilken forskel er der, på
henholdsvis de venstreorienterede og de
højreorienterede politiske partier i Folketinget
Disposition for læreroplægget (10 min)
• Hvad handler økonomisk politik om?
• Hvad handler finanspolitik om, og hvad er
forskellen på henholdsvis ekspansiv- og
kontraktiv finanspolitik?
• Hvad handler pengepolitik om?
• Hvad handler strukturpolitik om?
Økonomisk politik
• Politikerne har visse instrumenter, som de kan
forsøge at påvirke økonomien med
• Politikerne er dog ikke enige om, hvilke af de
økonomiske instrumenter, som de har til deres
rådighed, er mest fornuftige at anvende.
• Når politikerne aktivt forsøger, at påvirke den
økonomiske udvikling – er der tale om
økonomisk politik
Finanspolitik
• Finanspolitik er den politik som staten kan
benytte sig af til at regulere indtægter og
udgifter og derved påvirke efterspørgslen i
samfundet
• Finanspolitik kan være enten ekspansiv
(lempelig) eller kontraktiv (stram).
Ekspansiv finanspolitik
• Ekspansiv finanspolitik anvendes, hvis politikerne
ønsker at øge den økonomiske aktivitet og skabe
vækst. Oftest anvender politikerne den ekspansive
finanspolitik når samfundsøkonomien befinder sig i en
lavkonjunktur. Politikerne kan fx bruge følgende
instrumenter
a)
b)
c)
•
Sænkelse af skatten/momsen
Øge det offentlige forbrug
Øge de offentlige investeringer
Den Ekspansive finanspolitik føres med det formål, at
stimulere efterspørgslen (at få efterspørgslen til at
stige)
Kontraktiv finanspolitik
• Kontraktiv finanspolitik er en anden måde at styre
økonomien på.
• Kontraktiv finanspolitik anvendes ofte når
samfundsøkonomien befinder sig i en situation, hvor
der er fare for ”overophedning”. Dvs. at når den
økonomiske aktivitet nærmer sig eller befinder sig i en
højkonjunktur, kan politikerne forsøge, at dæmpe den
økonomiske aktivitet, dog uden at stoppe den. I den
forbindelse kan politikerne bruge følgende
instrumenter
a) Hæve skatten
b) Gennemføre besparelser på eller generelt sænke det
offentlige forbrug
c) Udskyde eller sænke de offentlige investeringer
Pengepolitik
• Pengepolitik er den form for politik der
handler om regulering af renten og
pengemængden i samfundet
• Pengepolitikken kan ligesom finanspolitikken
enten være ekspansiv eller kontraktiv
• Ekspansiv pengepolitik = fx når renten sættes
ned
• Kontraktive pengepolitik = fx når renten
sættes op
Strukturpolitik
• Strukturpolitik er en samlet betegnelse for flere
forskellige former for økonomisk politik.
Hensigten med strukturpolitikken er, at sikre, at
samfundsøkonomiens struktur hele tiden
befinder sig i en fornuftig balance, således at
velstanden øges.
• Strukturpolitikken skal fx sikre, at vi har den
tilstrækkelige uddannet arbejdskraft, så der ikke
opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Se slide
96 ”Oversigt over strukturpolitiske virkemidler”
Strukturpolitiske virkemidler:
Figuren er hentet fra Clemmensen og Henriksens ӯkonomi, principper,
praksis og perspektiver, Columbus 2007, s.87
Gruppeøvelse: økonomisk kredsløb og
ekspansiv finanspolitik (5 min.)
Gruppeøvelse – Det økonomiske kredsløb og
ekspansiv finanspolitik
• Hvilke økonomiske mål kan blive forbedret,
hvis regeringen førte en mere ekspansiv
finanspolitik?
• Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte
forværres ved brug af en ekspansiv
finanspolitik
Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb
og kontraktiv finanspolitik (5 min.)
Gruppeøvelse – det økonomiske kredsløb og
kontraktiv finanspolitik
• Hvilke økonomiske mål kan blive forbedret,
hvis regeringen førte en mere kontraktiv
finanspolitik?
• Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte
forværres ved brug af en kontraktiv
finanspolitik
Gruppeøvelse – det økonomiske
kredsløb og pengepolitikken (8 min.)
Gruppeøvelse – det økonomiske kredsløb og
pengepolitikken
”Vurder om det vil have samfundsøkonomiske
konsekvenser, hvis regeringen brugte pengepolitikken til…”
• En rentestigning
• En rentesænkning
• Undersøg ved hjælp af det økonomiske kredsløb, hvilke
økonomiske mål som kan forbedres ved brug af hhv. en
kontraktiv og ekspansiv pengepolitik.
• Vurdér, hvilke økonomiske mål der forværres af hhv. en
kontraktiv og ekspansiv pengepolitik
Fælles opsamling på gruppeøvelser samt kort
diskussion af forskellige strategier (6 min.)
Hvilket instrument ville du anvende, til at forbedre
beskæftigelsen i Danmark hvis du var beskæftigelsesminister. Ville det være
– Stramningsstrategien
– Opkvalificeringsstrategien
”I din argumentation for den
beskæftigelsesstrategi, som du vælger, skal både
fordele og ulemper ved strategien træde frem!
Udarbejdelse af disposition til mini-projekt (15 min.)
• Disposition til mini-projektet ”økonomiske løsninger”
• Mini-projektet skal udarbejdes af to personer
• Produktformen kan være
– Et ekspertinterview på film
– Et blog-indlæg
– En Power Point præsentation med speek
• Produktet udarbejdes og afleveres i næste lektion. Produktet
skal være præget af tydelig faglighed forstået som anvendelse
af faglige begreber og teorier
• Artiklen fra information og uddraget fra Nationalbankrapporten (læst til denne lektion) rummer væsentlige
informationer, som eleverne bør medtænke og indarbejde i
deres mini-projekt sammen med deres viden fra kapitel 9.
• Se undervisningsforløbsbeskrivelsen for yderligere
information om mini-projektet

similar documents