دارو های ریوی

Report
‫كورتون‌ها‪:‬‬
‫اولين خط درمانی در بيماري هاي خود ایمنی كورتونها می باشند‪ .‬تمامی کورتون های خوراکی‪،‬‬
‫تزریقی و فرمتهای چشمی جزء داروهای ‪ OTC‬ممنوع محسوب می شوند‪.‬‬
‫كارايي كورتون‌ها‬
‫‪ ‬خط اول درمان خود ايمني‬
‫‪ ‬ضدالتهاب و ضد درد‬
‫‪ ‬كارايي آنتي هيستاميني‬
‫نکته ‪ :‬بهترين زمان مصرف بعد از صبحانه است به دو دلیل ‪:‬‬
‫ايجاد زخم معده‬
‫توجه به پدیده ‪ Dawn‬و حضور کامل کورتون در بدن طی شبانه روز‪.‬‬
‫در رو ‌ز باشد بهترین زمان مصرف کورتون‌ ها پس ‌از‬
‫بار ‌‬
‫مقدار مصرفی د ‌و ‌‬
‫‌‬
‫در صورتی که‬
‫( ‌‬
‫صبحانه ‌و پس ‌از شام می باشد )‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫كاهش سيستم ايمني بدن‪ ‬از عارضه براي درمان خود ايمني استفاده می شود‪.‬‬
‫خطر عفونتهاي قارچي و باكتریایی را افزايش مي دهد‪.‬‬
‫باعث افزايش )‪ (BP‬پرفشاري خون مي شود‪ .‬منع مصرف براي بيمار فشار خوني‬
‫خطر بيماري ديابت را افزايش مي دهد‪ .‬منع مصرف براي بيمار دیابتیک‬
‫كورتونها باعث ايجاد بيماريهاي مغز و اعصاب مي شوند‪ .‬در کوتاه مدت‪ ،‬فکر و خیال‬
‫و توهم‪ .‬در بلند مدت باعث ایجاد افسردگی می گردند‪.‬‬
‫باعث ايجاد جوش مي شوند‪.‬‬
‫كورتونها باعث ايجاد ادم مي شوند( احتباس آب و نمك ) که باعث ایجاد پرفشاری‬
‫خون می شود‪.‬‬
‫این دسته داروها در طوالنی مدت باعث ایجاد پوکی استخوان در افراد می شود‪.‬‬
‫این عوارض برای فرمتهای خوراکی ‌و تزریقی با شدت بیشتری‌ نمایان است ولی برای‬
‫نیاز به حساسیت نشان دادن نیست‬
‫فرمتهای موضعی که جذب باالیی ندارند تا این حد ‌‬
‫اگرچه برای نوزادان بدلیل کامل نبودن الیه های پوستی این نگرانی ها جدی خواهد بود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫‪100mg/5cc‬‬
‫‪Hydrocortisone‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Vial‬‬
‫‪Enema‬‬
‫‪100 mg/ 60 ml‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫کورتون بعدی ‪:‬‬
‫نام تجاری‬
‫) ‪Cortenema ( Enema‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 50 mg‬‬
‫‪Prednisolone‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪40 _ 500 mg‬‬
‫‪Methyl Prednisolone‬‬
‫‪Amp‬‬
‫نام تجاری _ نحوه تزریق‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫‪gsk _ England‬‬
‫) ‪( Deep IM‬‬
‫) ‪Depo medrol ( 40 mg‬‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫) ‪( IV‬‬
‫) ‪Solu Medrol ( 500 mg‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪40 mg‬‬
‫‪Triamcinolone‬‬
‫‪Amp‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Triam –Hexal‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪4 mg‬‬
‫‪Betamethasone‬‬
‫‪Tab/Amp‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪8 mg‬‬
‫‪Dexamethasone‬‬
‫‪Tab/Amp‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪6 mg/1ml‬‬
‫)‪Betamethasone L.A (Long Active‬‬
‫‪Amp‬‬
‫نکته ‪ :‬داروی فوق طوالنی اثر است و افراد دارای حساسیت های فصلی می توانند در فصول مورد نظر این آمپول را‬
‫ماهی یک مرتبه تزریق نمایند‪.‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Deflazacort
6 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Calcort
Gallen _ Switzerland
Flantadin
Sanofi Aventis _ France
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Budesonide
3 mg
‫> ‪Ointment‬‬
‫نکته قابل توجه در رابطه با فرمتهای موضعی این است که قدرت‬
‫‪ Cream‬است‪.‬‬
‫در رابطه با این اشکال دارویی نيز به معرفی آنها از ضعیف به قوی می پردازیم ‪:‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫‪Oint‬‬
‫‪Hydrocortisone‬‬
‫‪Oph Oint‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Sina Daru _ Iran‬‬
‫‪Cortinyl‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Cream
Triamcinolone
Oint
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Triamcicort
Jaber _ Iran
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Cream
Fluocinolone
Oint
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Cream
Oint / Oph Oint
Betamethasone
Oph Drop / Lotion
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Betazonit
Sina Daru _ Iran
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Oph Drop
Fluorometholone
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
FML
Allergan _ Irland
Flucort
Sina Daru _ Iran
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Cream
Clobetasole
Oint / lotion
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Oph Drop
Loteprednol
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Lotemax
Bausch Lomb _ USA
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫‪Cream‬‬
‫‪Momethasone‬‬
‫‪Oint / Lotion‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Schering – plough _ USA‬‬
‫‪Elocom‬‬
‫‪Kish Medipharm _ Iran‬‬
‫‪Megacort‬‬
‫الزم به تذکر است که داروهای مومتازون و بودزوناید دارای فرمتهای استنشاقی نيز می باشند‬
‫که آنها را به همراه چند کورتون دیگر در بیماری آسم توضیح خواهیم داد‪.‬‬
‫بیماری پسوریازیس‬
‫‪Psoriasis‬‬
‫در این بیماری سیستم ایمنی فعال شده و بر علیه پوست بدن از خود واکنش نشان می دهد و‬
‫عوامل التهابی به وجود آمده باعث می شوند که سلولهای زایای پوست هر ‪ 2‬یا ‪ 3‬روز‬
‫تکثير پیدا کنند‪.‬‬
‫عالئم‪ :‬پوست بدن پوسته پوسته مي شود‪ ،‬در پوست قرمزي‪ ،‬التهاب و خشكي و احساس‬
‫خارش خيلي شديد اتفاق می افتد‪.‬‬
‫ریسک فاکتورها ‪ :‬ژنتیک _ محیط کار و زندگی فرد _ رژیم غذایی نا مناسب _ سیگار _ امواج‬
‫‪UV‬‬
‫دسته اول‌ ‪ :‬کورتون ها به خصوص کورتون های موضعی انتخاب اول ما می باشند‪.‬‬
‫در نسخه افراد مبتل به این بیماری‪ ،‬عموما داروهای ساختنی که محتوی مواد زیر هستند را‬
‫نيز مشاهده می کنیم‪.‬‬
‫کارایی‬
‫نام ماده‬
‫حفظ رطوبت در پوست‬
‫‪Urea‬‬
‫حالل اوره و مرطوب کننده‬
‫) ‪D/w ( Distilled water‬‬
‫الیه برداری خفیف جهت پوسته ریزی‬
‫‪Salicylic Acide‬‬
‫جلوگیری از خارش و التهاب و قرمزی‬
‫‪Topical Cortico steroide‬‬
‫نقش حامل‪ ،‬پایه و چرب کننده دارد‬
‫‪Eucerin‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tacrolimus‬‬
‫‪Cream‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Astellas _ Netherland‬‬
‫‪Protopic‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Pimekrolimus‬‬
‫‪Cream‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Elidel‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Calcipotriol‬‬
‫‪Cream‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Leo _ Denmark‬‬
‫‪Dovonex / Diavonex‬‬
‫دسته سوم ‪ :‬مشتق ‪ Vit A‬می باشد که دارویی است تک نسخه ای ‪:‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Acitretin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Actavis _ France‬‬
‫‪Neotigason‬‬
‫بیماری‌ ‪Vitilligo‬‬
‫سيستم ايمني فعال شده و بر سلولهاي ملنوسایت که باعث تولید رنگ دانه ملنين در بدن‬
‫می شود اثر کرده و آنها را از بين می برد‪ .‬در نتیجه لكههاي سفيد روي پوست فرد نمایان می‬
‫شود‪ .‬در این بیماری نيز از کورتون ها استفاده می کنیم‪.‬‬

similar documents