Elek_kondenzatori - E-informatika-ms

Report
ELEKTRIČNI KAPACITET I
KONDENZATORI
IX
ELEKTRIČNI KONDENZATORI
4.10.2013
Milenko Soldat
2
ELEKTRIČNI KAPACITET I KONDENZATORI
 =  ∙  −− −č 
 =∙
C----elek. kapacitet tijela

=

Jefinica mjere:
V---elek. potencijal

=
=  ()

Manje jedinice mjere:
mikrofarad--1 = 10−6 
nanofarad—1 = 10−9 
pikofarad-- 1 = 10−12 
Kapacitet je karakteristika tijela i konstantna je za tijelo. Može se povećati ako se tijelu približi
drugo tijelo. Zavisi od površine i oblika tijela, a ne zavisi od q.
Ako  ↑↓    ↑↓
ELEK. KONDENZATOR je uređaj koji se sastoji od dvije metalne ploče između kojih je izolator
+ + + +
+ +
+
+

- -
-
-
-
-
-
-
+
-
Za pločaste kondenzatore
0 = 8,85 ∙
4.10.2013
 = 1 − 2 = 1 − (−1 ) = 21 ; ""    ""
2


S---površina jedne ploče; d---rastojanje između njih
 = f(izolatora između)
 =∙ →  =
=∙
 
10−12 2 ------za


vakum i vazduh
Milenko Soldat
Simbol
||
3
VEZIVANJE KONDENZATORA
OSNOVNI CILJ-POVEĆATI ILI SMANJITI KAPACITATIVNOST SISTEMA
PARALELNA VEZA
REDNA VEZA
C1
+q1
-q1
C1
A
+q2
C1
-q2
-q
U1
C3
+q3
+q
C2
+q
C3
-q
U2
U=U1+U2+U3 =
-q3
=∙
U
+q
B
-q
U3

1

+ +
2

3
1
1
1
1
+ +
=∙
1 2 3

1
1
1
1
= + +
 1 2 3
q=q1+q2+q3=C1U+C2U+C3U
q=(C1+C2+C3)U=CeU
1
1
1
1
1
= + + + ⋯+
 1 2 3

Ce=C1+C2+C3
Ce=C1+C2+C3+…+Cn
4.10.2013
Milenko Soldat
4
VEZIVANJE KONDENZATORA-ZADACI
1.
Tri paralelno vezana kondenzatora
imaju kapacitete od po 2,3 i 4 F.
Odrediti ekvivalentni kapacitet ove
veze.
Rjesenje:
Ce=C1+C2+C3
Ce=2F+3F+4F
Ce=9F
4.10.2013
2.
Tri redno vezana kondenzatora imaju
kapacitete od po 2,3 i 4 F. Odrediti
ekvivalentni kapacitet ove veze.
Rjesenje:
1
1
1
1
= + +
 1 2 3
1
1
1
1
=
+
+
 2 3 4
1
6+4+3
13
=
=

12
12
12
Ce= 13 
Milenko Soldat
5

similar documents