Utopioiden utopia Turku 27.11

Report
Utopioiden utopia Italialainen älymystö ja ensimmäinen
maailmansota
Utopiat, aatteet ja
tulevaisuus – teemaryhmä,
Yleinen historia, Turun yliopisto,
3.12.2014
Marja Härmänmaa, Helsingin yliopisto
La Belle Époque ja sota
•
•
•
•
Venäjän-Japanin sota 1904-1905
Italian-Turkin sota 1911-1912
Balkanin sodat 1912-1913
”Suuri sota” 1914-1918
Italia ja ensimmäinen maailmansota
• Kolmiliitto (1882):
– Itävalta-Unkari, Saksa ja Italia Ranskaa vastaan
• 28.7.1914 Itävalta-Unkari julistaa sodan Serbialle
• Italia neutraali
• 26.4.1915 Lontoon sopimus
– Italia ja ympärysvallat (Ranska, Iso-Britannia, Venäjä)
– Italialle luvattiin enemmän alueita
• 23.5.1915 Italia julistaa sodan Itävalta-Unkaria vastaan
• 11.11.1918 rauha
• 28.6.1919 Versaillesin rauhansopimus
Puolueettomat
• Giovanni Giolitti + liberaalit
• Sosialistit (Mussolini)
• Katoliset
Syitä neutraaliuteen sodan syttyessä
• Maa sotilaallisesti huonosti varustautunut
• Ei merkittäviä aluevaltauksia
– Osa Etelä-Tirolista ja Friulin maakunnasta
•
•
•
•
Pelko sodan vaikutuksista yhteiskuntaan
Pasifismi (katoliset)
Kansainvälisyys (sosialistit)
Itävallan vastaisuus - ranskalaismielisyys
Bologna
Interventionistit
• Koalitio syyskuuhun 1914 mennessä
• Nationalistit
• Uusrisorgimentalistit (4. itsenäisyyssota)
– myös Antonio Salandra ja Sidney Sonnino
• Vasemmistolainen interventionismi =
vallankumouksellinen syndikalismi
– Filippo Corridoni, Mussolini, futuristit
• Muita:
– Demokraatit (Gaetano Salvemini) republikaanit, Il
Corriere della Sera (Luigi Albertini), D’Annunzio
Kv syitä sotaan osallistumiselle
• Aluevaltaukset pohjoisessa, nk terre irredente
– Virallinen syy: Antonio Salandra, Sidney Sonnino,
Viktor Emanuel III
• Kv prestiisi
• Itävallan ja Saksan hegemonian vastustaminen
– Habsburgin tyranniuden loppu Euroopassa
– Mahdollisuus yhteiskunnalliselle
vallankumoukselle (Corridoni)
”Terre irredente”
”Sodan älyllinen oikeutus” (Isnenghi)
• Sota ratkaisu maan henkisiin ja poliittisiin
ongelmiin
– Giolittin valtakauden lopettaminen
• Sota ratkaisu yksilön ongelmiin
– Keskiluokkaisen ihmisen kriisi yhteiskunnallisten
mullistusten keskellä
Giovanni Giolitti (1842-1928)
- kansanedustaja v. 1882
- pääministeri vv. 1903–
1905, 1906–1909 ja 1911–
1914
Nuorison ”vallankumous”
• Sota ”vanhoja ihmisiä” vastaan
• Tyytymättömyys Giovanni Giolittin kauteen
– Epäsankarillinen
– Korruptoituneiden poliitikkojen aikakausi
• ”italialaisen nuorison edustajat”
– interventionismin meluisin ryhmittymä
– Marinetti (s. 1876), Papini (s. 1881), D’Annunzio (s.
1863)
– Giolitti, s. 1842, Salandra s. 1853, Sonnino s. 1847
Marinetti: Futurismin manifesti (1909)
• ”Vanhimmat meistä ovat kolmenkymmenen
ikäisiä – meillä on siis vähemmän kuin
kymmenen vuotta aikaa tehtävämme
täyttämiseen. Kun me olemme
neljänkymmenen, tulkoot nuoremmat ja
rohkeammat ja heittäkööt meidät paperikoriin
kuin kelvottomat käsikirjoitukset!”
Giovanni Papini (1881-1956)
Giovanni Papini
• Esseisti, filosofi, kirjailija, kriitikko:
– Sanovat miehen sammuneen, (Un uomo finito, 1912)
– Kristuksen historia, (Storia di Cristo, 1924)
• Aikakauslehtiä:
– Leonardo (1903-1907) Giuseppe Prezzolini, Giuseppe
Antonio Borgese;
– La Voce (1908-1916) Giuseppe Prezzolini
– Lacerba (1913-1915) Ardengo Soffici
• Kulttuuri- ja henkisen elämän uudistus
– Halu toimia älyllisenä johtajana
Papini profeettana
”Minun vaellukseni maan päällä piti jättää
syvempää jälkeä kuin vallankumous tai
vedenpaisumus. Minä tahdoin, sanalla sanoen,
että minusta, minun työstäni alkaisi uusi
aikakausi ihmissuvun historiassa.” [Sanovat miehen
sammuneen, p. 170, käänn. J. Hollo; L’Uomo finito, p. 141]
Papinin ohjelma:
vastustaminen + kritiikki
• Valtakulttuuri
• filosofia, taiteet, kirjallisuus
• Politiikka
• Yhteiskunnallinen kritiikki
• porvaristo, työläiset
Papinin nihilismi?
• Kulttuurin organisointi
– pikemmin kuin tuottaminen
• Polemisointi
• Omaperäisiä ideoita, muttei koherenssia (Asor
Rosa)
– mm. Ihminen-Jumala
Papinin interventionismi
•
•
•
•
•
Sota elävöittävä piristysruiske
Väestöä karsiva malthusilainen operaatio
Ihmiskuntaan kohdistuvan vihan täyttymys
Sotateollisuus edistää modernisointia
Ihmisruumiit taistelutantereella otollista
lannoitetta maataloudelle
Papini: ”Amiamo la guerra”
(Rakastakaamme sotaa, Lacerba 10/1914)
• Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero
dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di
lacrime fraterne.[...] È finita la siesta della vigliaccheria,
della diplomazia, dell'ipocrisia e della pacioseria. [...]
Siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana.
[...] La guerra [...] fa il vuoto perché si respiri meglio.
[...] Chi odia l'umanità - e come si può non odiarla
anche compiangendola? - si trova in questi tempi nel
suo centro di felicità. La guerra, colla sua ferocia, nello
stesso tempo giustifica l'odio e lo consola. [...] La
guerra, infine, giova all'agricoltura e alla modernità. I
campi di battaglia rendono, per molti anni, assai più di
prima senz'altra spesa di concio.
Papini: ”Rakastakaamme sotaa”
(Lacerba 10/2014)
”Niin monen kostean ja haalean äidinmaidon ja veljellisen
kyyneleen jälkeen tarvitsimme mustan veren kuumaa
kylpyä [...] Pelkuruuden, diplomatian, tekopyhyyden ja
rauhallisuuden siesta on päättynyt. [...]Meitä on liian
monta. Sota on malthuslainen operaatio. [...] Sota [...]
tyhjentää tilaa, jotta voimme hengittää paremmin. [...] Se
joka vihaa ihmiskuntaa - ja miten voisimme olla sitä
vihaamatta, vaikka sitä säälittelisimmekin? – on tällä
hetkellä onnensa kukkulalla. Raivoikas sota oikeuttaa
vihan ja tyynnyttää sitä. [...] Lopuksi, sota auttaa
maataloutta ja modernisointia. Ilman muita lannoitteita
taistelukentät ovat useiden vuosien ajan hedelmällistä
viljelysmaata.”
Sota ihmiskunnan parhaaksi
• Thomas Malthusin väestöteoria
– An Essay on the Principle of Population (1798)
• Sosiaalidarwinismi ja muut yhteiskuntateoriat
– Vilfredo Pareto
– Gaetano Mosca
• Eugeniikka (1883)
Rubè ja maailman tyhjentäminen
«Erityisesti hän halusi todistaa, että sodan
kansalliset ja yhteiskunnalliset syyt olivat tyhjiä
tekosyitä; sota sodittiin, koska maailmassa oli
liikaa elämää ja kaikkien oli vallannut
tuhomaisen pakkomielle.» [Giuseppe Antonio
Borgese, Rubè (1921) p. 100]
Marinetti ja hygieninen sota
“7. Kauneutta on enää vain taistelussa.”
“9. Me haluamme ylistää sotaa, maailman
ainoaa hygieniaa, militarismia, patriotismia,
vapauttajien tuhoavaa elettä, kauniita ideaaleja,
joiden vuoksi kannattaa kuolla […]” [F.T. Marinetti,
“Futurismin manifesti” (1909)]
Futurismi ja sota
• Interventionismin syyt ensisijaisesti
nationalistiset
– Italian kv prestiisi
• Sodan ylistys yhteiskunnallisena hygieniana
• Sodan estetisointi teknologisena juhlana
• Sotapropagandan ironisointi / parodia
Futuristinen synteesi sodasta
”Ylistämme Sotaa, joka meille edustaa maailman ainoaa
hygieniaa (Futurismin manifesti), kun taas saksalaisille se
on korppien ja hyeenojen mahtava mahalasku. Vanhat
katedraalit eivät meitä kiinnosta, mutta emme anna
keskiaikaiselle, kopioivalle, jälkeenjääneelle ja vailla
luovaa neroutta olevalle Saksalle futuristista oikeutta
tuhota taideteoksia. Tämä oikeus kuuluu ainoastaan
italialaiselle Luovalle Nerolle, joka on kykenevä luomaan
uutta ja suurempaa kauneutta antiikin kauneuden
raunioille.” [Syyskuu 1914]
Luova nero vs Saksalainen kulttuuri
• Luova nero: elastisuus, synteesi, intuitio,
kekseliäisyys, voimien moninkertaistaminen,
näkymätön järjestys
• Saksalainen kulttuuri: jäykkyys, analyysi,
järjestelmällinen plagiointi, tyhmyyksien
lisääminen, numismaattinen järjestys
Gabriele D’Annunzio (1863-1938)
- Runoilija
- Poliitikko
- Kansanedustaja
- Interventionisti
- ”comandante”
- Sotasankari
D’Annunzion interventionismi
• Elokuussa 1914 ensimmäiset runot
• Sanomalehtiartikkeleita Ranskassa
• Toukokuussa 1915 palasi Italiaan
– ”maggio radioso” (säkenöivä toukokuu)
”säkenöivä toukokuu”
• Puheita (orazioni)
• Runoja
– Canti della guerra latina (Latinalaisen sodan
laulut)
– Julkaistiin Il Corriere della Serassa
– D’Annunzio Italian ”virallinen” sotapropagaattori
(Isnenghi)
D’Annunzion sotaretoriikka
• Latinalaisen renessanssin epifaaninen
momentti
• Nuorison vallankumous ”vanhoja ihmisiä”
vastaan
• Dalmatian liittäminen Italiaan
Latinalainen renessanssi
•
•
•
•
•
Ajatus jo 1800-luvun lopulla
Ranskan revanssi 1870-vuoden sodalle
Italia kv merkittäväksi valtioksi
Rooman perintö
Sivistyksen jatkaminen teutoonista barbariaa
vastaan
”L’Ode pour la résurrection latine”
(1914)
• ”La force barbare nous appelle / au combat sans
merci. / Comme la horde traînait / dans ses
chariots couverts de peaux fraîches / les
concubines innombrables / pour les rassasier de
carnage / et les enivrer d’hydromel, / ainsi
elle amène toutes les hontes / derrière ses
hommes comptés en bétail à deux pieds , / pour
qu’ils couchent avec toutes
dans leur sang
èpaise / qui est le rouge frère de la boue, / tandis
que le vautour à deux têtes,
/ le maître
puant au double cou dénudé, / pousse son cri
lugubre et rejette / la charogne mal
digérée.”
Barbaarit,
”Barbaarinen voima kutsuu meitä / armottomaan
taisteluun. / Se on kuin karja joka / tuoreilla nahoilla
peitetyissä vaunuissa / vetää lukemattomia
jalkavaimoja / tyydyttääkseen heillä lihansa tarpeet
/ ja sitten kyllästyttää itsensä alkoholilla. / Samalla
tavalla barbaarisuus tuo mukanaan kaiken häpeän.
/ Sen miehet ovat kuin kaksijalkaista karjaa. / He
makaavat naistensa kanssa härän paksussa,
punaisessa veressä / samalla kun kaksipäinen
korppikotka, / haiseva isäntä, kahdella paljaalla
kaulalla / korottaa synkeän huutonsa ja oksentaa /
huonosti sulattamansa raadon.” [”L’Ode pour la
résurrection latine” (1914)]
”La très amère Adriatique” (25.4.1915)
• “L’Italie, en vérité, après cinquante ans de
malheurs, d’erreurs et d’efforts, mal
gouvernée par des vieillards fourbes ou
ineptes qui n’étaient que les restes des temps
serviles ou bien les charbons étaient du petit
feu de la petite révolution, l’Italie n’a pas
encore montré au monde ce qu’elle est
réellement.”
”Vanhat ihmiset”
"Itse asiassa viidenkymmenen vuoden
vastoinkäymisten, virheiden ja vaivojen; noiden
ovelien ja typerien vanhojen miesten hallinnon
jälkeen, jotka olivat nöyryyden ajan jäänteitä tai
pienen vallankumouksen pienen tulen hiiliä,
Italia ei ole osoittanut maailmalle, mitä se
todellisuudessa edustaa.” [”La très amère
Adriatique” (25.4.1915)]
Vanhoja ihmisiä...
• «häpeällä ja rauhalla verhotut »
• « ovelia pelkureita, kuolaavia lehmiä, / [jotka]
märehtivät valheita »
• ”vêtu d’ignominie e de paix”, ”l’astuce et la
peur, vaches baveuses, / [qui] ruminaient le
mensonge” [L’Ode, 1914]
Vanhat ihmiset ja ”Italietta”
• ”Säästä itsesi meille, meille täydellisenä /
meidän pitkälle joutilaisuudelle / jonka rauha
kirkastaa. / Ei kannata sinun uhkarohkeaa
rulettia pyörittää. / Mutta lepää laakereillas ja
odota.” [”Per la Gloria” (1918)]
• “Sèrbati a noi, sèrbati a noi perfetta /pe'
lunghi ozii che a noi farà la pace /candida. Non
ti giova il dado audace / trarre. Ma dormi su'
tuoi lauri e aspetta.”
Rubèn sota
• Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952)
– Kirjailija, kirjallisuuskriitikko
• Rubè (1921)
• Osittain omaelämäkerrallinen
– Interventionisti
– Ei osallistunut sotaan (diplomaatti)
Rubèn teema
• 1900-luvun alun porvarillisen ihmisen kriisi
• sosiaaliset murrokset
• kykenemättömyys rakentaa identiteettiä
– Pirandello
– Svevo
Filippo Rubè
• Nuori sisilialainen lakimies Roomassa
• Politiikka, töissä kansanedustajan toimistossa
• Interventionismi:
– Klassinen koulutus, tietoisuus Italiasta antiikin
perinteen jatkajana
– Fatalismi: sota väistämätön
Rubè ja politiikka
• ”Rubè ei ollut minkään puolueen jäsen, mutta jo
koulusta saakka hän oli omaksunut klassiset
ajatukset maansa suuresta tulevaisuudesta ja nyt
hän yhdisti ne näkemykseen siitä, kuinka
saksalaiset olivat loukanneet Italian oikeuksia.”
• ”[...] Rubè non era ascritto a nessun partito, ma
fin dalla scuola aveva assorbito idee classiche sul
destino di grandezza del suo paese, e ora le
combinava con altre idee correnti sulla giustizia
violata dai Tedeschi.” [pp. 15-16]
Rubè lähtee sotaan
• Vapaaehtoinen
• Haluaa upseeriksi, jotta äidin ei tarvitse
elättää
• Ostaa Roomasta ensimmäisen luokan
junalipun <- asemalla saattajia
Tervehdyttävä sota
• «Ulkoilma, fyysinen rasitus, vapaasta tahdosta
luopuminen, vapautuminen raha- ja
ammatillisista huolista olisivat virkistäneet häntä.
Sota, maailman tervehdyttäjä, olisi ollut hänen
lääkkeensä.»
• ”L’aria aperta, la fatica, la rinuncia al libero
arbitrio, la franchigia dalle cure di danaro e di
carriera gli avrebbero restituito freschezza e
spontaneità. La guerra risanatrice del mondo
sarebbe stata la sua medicina.” [p. 24]
Historiallinen hetki
• «Vapaaehtoisesti luovuin vapaudesta Valtion
hyväksi, ja vastavuoroisesti se ylevöittää minut
kiteyttämällä minuun Historian ylevän päätöksen
ja tehden minusta osan tätä ylevää hetkeä.»
• - ”Con un atto volontario ho rinunziato alla mia
volontà in favore dello Stato, ed esso in
compenso mi moltiplica incarnando anche in me
una decisione augusta della storia e facendomi
partecipe della maestà dei tempi.” [p. 26]
Sota on kutsumus ≠ viha
• « Sota ei ole velvollisuus, vaan kutsumus. On
hävytöntä, että pitää tappaa toisia ruokkien
itseään vihalla, jota kaikki eivät suinkaan kätke
sisäänsä.»
• ”La guerra è una vocazione, non è un dovere.
È infame che tutti siano tenuti ad uccidere
animandosi d’un odio che non tutti hanno
nell’anima.” [p. 53]
D’Annunzio ja viha
• «Siunattuja ne, joiden sieluun on viha
juurtunut, mutta jotka sen repivät irti omin
käsin, ja sitten tarjoavat uhrinsa.» [”Orazione
per la sagra dei Mille” (5.5.1915)]
• “Beati quelli che, avendo nel petto un odio
radicato, se lo strapperanno con le loro
proprie mani; e poi offeriranno la loro offerta.”
Sodan merkitys?
• «Joka aamu täytyi ponnistella muistaakseen
tarkasti, että käynnissä oli sota ja että miksi se oli
käynnissä, ja mitä me halusimme ja ketkä olivat
liittolaisiamme ja ketkä vihollisia ja mitä oli
oikeus, kestävä rauha ja kaikki muu.» [Rubè, pp.
97-98]
• ”tutte le mattine ci voleva uno sforzo di memoria
(ripassare la lezione), per sapere bene che c’è la
guerra e perché c’è e che cosa vogliamo e chi
sono gli alleati e chi i nemici e la giustizia, e la
pace duratura e tutto il resto.” [pp. 97-98]
Italian neljäs itsenäisyyssota
• Virallinen syy interventioon: aluevaltaukset
pohjoisessa
– Salandra, Sonnino, Viktor Emanuel III
•
•
•
•
Rivisotilaita köyhältä maaseudulta
Lukutaidottomuus
Maantiedon olematon tuntemus
Sodan merkitys ”hakusessa”
Rubè keskustelee rivisotilaiden kanssa
”Kenelle kuuluu Marmoladan vuoret?” Enemmistö
katsoi epävarmoina toisiaan. Yksi sanoi jämäkästi:
”Se kuuluu Viktor Emanuelille.” Eräs sisilialainen
paimen totesi: ”Vuoristo on Jumalan ja paimenten.
Mutta Marmolada ei kelpaa edes lampaille.” Vain
yhdellä heistä oli oikea vastaus: ”Marmolada kuuluu
itävaltalaisille, mutta meidän pitää vallata se heiltä.”
– ”Ja miksi?”, kysyi Rubè. Muiden katsoessa
alppisoturi tunsi itsensä rohkaistuksi ja vastasi
tiukasti: ”Koska meidän pitää.”
Lopuksi
• Italia mobilisoi n. 5.500.000 miestä
• N. 947.000 haavoittui
• N. 460.000 kuoli
Kiitos!

similar documents