Mga Katangiang Hinahanap ng mga Estudyante ng FEU

Report
Mga Katangiang Hinahanap ng mga Estudyante ng FEUMakati sa isang kantina
IT 202 (Group 2)
Rolaine Nicdao
Joe Paulo Pedrajas
Rachelle Grumal
Enzo Kampitan
Jon Rafhael Gahon
Christelle Sencio
Pierce Bataller
Dominic Brillantes
Christine De Guzman
Julie Anne Palomos
Kristel Balisa
Ipinasa kay:
Prof. Agnes Ifurung
Marso 8, 2013
Inumpisahan ang pananaliksik na ito sa layunin ng mga
mananaliksik na malaman ang iba’t ibang pananaw ng mga
mag-aaral ng Feu-Makati sa itatayong kantina ng
unibersidad. Nagsimula ang mga mananaliksik sa pag iisip
kung ano ang maaaring paksa na makakatulong sa paaralan
at ito ay ang bagong kantina. Upang malaman ang saloobin
ng mga mag-aaral, nagsagawa ng sarbey ang mga
mananaliksik at pinasagutan sa 50 pasumala na
estudyante. Sunod na ginawa ay ang paghahanda at
paggawa ng mga talatanungan. Pagkatapos, binilang at
pinag-isa ang mga parehong sagot sa mga pagpipilian at
gumawa ng tsart upang maipakita ang porsyento at bilang
ng mga sagot ng mga estudyante.
Ang sarbey ay nasagutan ng 19 na babae at 31 na lalaki na
kabuuan ay 50 mag-aaral na magkakaiba ang kurso at antas.
Nandito ang tsart upang mas lalong makita ang porsyento ng
mag-aaral.
Bilang ng mga mag-aaral na sumagot sa
sarbey
19%
31%
Babae
Lalaki
Para sa unang tanong, inalam ng mga mananaliksik kung
magkano ang baon ng mga estudyante sa isang araw.
Magkano ang baon mo sa isang araw?
8%
19%
₱ 100-200
23%
₱ 200-300
₱ 300-400
Ang resultang ito ay base sa sagot ng mga respondente kung
saan malalaman ng mananaliksik ang kakayahang baon ng mga
mag-aaral sa panahon ngayon. 23% ang nagsabing ₱200-300 ang
baon nila sa isang araw, 19% naman ang nagsabing ₱100-200
samantalang 8% lamang ang may baon na ₱300-400 kada araw.
Sa ikalawang tanong, inalam ng mga mananaliksik kung
magkano sa baon ng mga mag-aaral ang ilalaan nila para sa
pagkain.
Magkano sa baon mo ang inilalaan mo
sa pagkain?
8%
1%
41%
₱ 50-150
₱ 150-250
₱ 250-350
Ang resultang ito ay nagbigay idea sa mga mananaliksik ang
kakayahan at nais ng mga estudyante sa presyo ng kanilang
bibilhing pagkain. 41% ang nag sabing ₱50-150 ang ilalaan nila
sa baon nila para sa pagkain. 8% naman ang nag sabing ₱150250 ang ilalaan nila at 1% lamang ang nag sabing ₱250-350 ang
ilalaan niya para sa pagkain.
Sa ikatlong tanong, inalam ng mga mananaliksik kung anu-anong
pagkain ang nais makita ng mga estudyante sa isang kantina.
Maaari silang pumili ng higit sa isang aytem.
Ano ang gusto mong makitang pagkain
sa isang kantina?
10%
15%
25%
Almusal
43%
Tanghalian
Meryenda
Hapunan
Sa resultang ito, 43% ang nagsabi na gusto nilang makain ay ang
mga pagkaing hinahanda tuwing tanghalian. 25% naman ang
gusto ay mga pagkain tuwing meryenda. 15% ang nagsabi na
gusto nila ay mga pagkain tuwing almusal at 10% naman ay mga
pagkain tuwing hapunan.
Sa ika-apat na tanong, pinapili ang mga respondent kung anong
klase ng pagkain ang gusto nilang makita sa isang kantina.
Maaari silang pumili ng higit sa isang aytem.
Anong klaseng pagkain ang gusto
mong makita sa isang kantina?
12%
13%
Salad
43%
Iba't ibang
ulam
Sa resultang ito, 43% ng mga estudyante ay gusto ang iba’t ibang
ulam. 13% ay gusto nila ang salad at iba pang gulay, samantalang
12% naman ay gusto ang mga kakanin tulad ng bibingka, cassava
at iba pa. Gusto ng mga mag-aaral ang iba’t ibang ulam kasama
ng kanin dahil mas mabubusog sila dito at kailangan nila ito para
sa enerhiya na kailangan nila sa pag-aaral.
Sa ika-limang tanong, inalam ng mga mananaliksik kung ilan sa
respondent ang may sariling baon na pagkain sa araw araw.
Nagdadala ka ba ng iyong sariling
pagkain?
5%
Oo
Hinde
45%
Nalaman ng mga mananaliksik na higit sa mga mag-aaral ang
hinde nagbabaon ng sariling pagkain. 45% ng mga mag-aaral ay
hinde nagbabaon ng sariling pagkain, samantalang 5% naman
ang nagbabaon. Base sa nagugol na impormasyon ng mga
mananaliksik, kaya hinde nagbabaon ng sariling pagkain ang mga
mag-aaral ay dahil ito lamang daw ay pabigat sa dalahin at
walang oras maghanda sa umaga. Sabi naman ng mga
nagbabaon ng sariling pagkain ay nakakatipid sila sa baon nilang
pera.
Sa ika-anim na tanong, inalam ng mga mananaliksik kung ano
ang unang nababahala ng mga estudyante pag dating sa
katangian ng loob ng isang kantina. Maaaring pumili ng higit sa
isang aytem ang respondente.
Anong katangian ang gusto mong
makita sa isang kantina?
42%
Malinis
46%
23%
38%
18%
35%
Malaki
Maaliwalas
May
radyo/TV
Priyoridad ng mga mag-aaral ang isang malinis na kantina. 46%
ang sumagot ng malinis na katangian. 42% naman ang nagsabi
na gusto nila ng may libreng tubig. 38% naman ang gusto ay
malaki ang espasyo. 35% naman ay gusto ang maaliwalas na
kapaligiran. 23% ay gusto ng may sariling CR ang kantina habang
18% ay gusto ng may radio o telebisyon. Pangunahing priyoridad
ng mga estudyante ang isang malinis, malaki at maaliwalas na
kantina. Maaaring dito na sila kumain palagi kapag natamo ang
mga nais nila.
Sa ika-pitong tanong naman ay inalam ng mga mananaliksik
kung anu-ano naman ang ayaw makita o maranasan ng mga
estudyante sa isang kantina. Maaaring pumili ng higit sa isang
aytem ang respondente.
Anu-anong katangian ang ayaw
mong makita sa isang kantina?
3%
Madumi
45%
40%
Mainit
40%
42%
24%
Maingay
Mabaho
Ayon sa resulta, 45% ng mga estudyante ang ayaw sa isang
maduming kantina. 42% naman ang ayaw sa mabahong kantina
at mangangamoy ulam sila pag labas. Samantalang parehong
40% ng mag-aaral ang may ayaw ng masikip at mainit na
kapaligiran. 24% ang ayaw ng maingay at 3% naman ang ayaw ng
mayroong telebisyon.
Sa ika-walong tanong, inalam ng mga mananaliksik kung gaano
kadalas kakain sa kantina ang mga estudyante kung sakaling
naipatayo na ito.
Kapag naipatayo ang kantina, gaano kadalas
kang kakain dito?
3%
8%
22%
1-2 beses sa isang linggo
3-4 beses sa isang linggo
15%
5-o higit pa
Iba pang sagot
Ayon sa resulta, karamihan ng sagot ay 1-2 beses sa isang lingo
lamang na may 22%. 15% naman ang sumagot ng 3-4 beses sa
isang lingo. 8% ang sumagot ng 5-o higit pa at 3% naman ang
may iba pang sagot gaya ng paminsan-minsan o di kaya naman
ay kung natipuhan lamang. Napag-usapan ng mga mananaliksik,
marahil kaya mas madami ang 1-2 beses ay madami pang
pagpipilian ng makakainan sa labas ng unibersidad. Mayroong
dalawang respondente ang hindi pumili ng sagot.
Sa ika-siyam na tanong, inalam ng mga mananaliksik kung anuanong mga inumin ang hilig at gustong makita ng mga mag-aaral
sa loob ng kantina. Maaaring pumili ng higit sa isang aytem.
Anong klaseng inumin ang gusto mong
makita sa isang kantina?
14%
31%
29%
Juice
25%
28%
23%
Shake
Iced Tea
Tubig
Soda/Softdrinks
Sago't Gulaman
Ayon sa resulta, 31% ng mga mag-aaral ay gusto ang juice. 29%
naman ay gusto ang soda/softdrinks. 28% naman ay gusto tubig
lamang. 25% ay gusto ng shake. 23% ay gusto ng iced tea at 14%
ay gusto ng sago’t gulaman. Gusto ng mga estudyante ng
masustansya inumin kasabay ng kakainin nila.
Sa huling tanong, inalam ng mga mananaliksik kung anong
klaseng serbisyo ang gusto nilang maranasan sa isang kantina.
Maaaring higit sa isang aytem ang piliin.
Anong klaseng serbisyo sa kantina ang
gusto mong makita?
13%
27%
May waiter
21%
20%
Self-service
Buffet Style
Ayon sa resulta, mas gusto ng mga estudyante ang fast-food
style na may 27%. Sumunod ay ang self-service na may 21%.
20% naman ang may gusto ay buffet style. Samantalang 13%
lamang ang gusto ay may waiter. Ang mga mag-aaral ay hinde
naman magarbo pagdating sa pagkain. Basta kuntento at
nasiyahan sa pagkain.
Konklusyon:
Base sa pag-aaral ng mga data at impormasyong nakalap
ng mga mananaliksik, ang mga mag-aaral ng Feu-Makati ay
sinusuportahan at binibigyang halaga pa din ang itatayong
bagong kantina ng unibersidad. Hinahangad din ng mga magaaral ang mura ngunit sulit at nakakabusog na pagkain. Ang mga
estudyante ay may kaya naman pagdating sa pera, ngunit sila pa
din ay praktikal. Mahalaga din sa mga mag-aaral ang nutrisyon
na nakukuha sa pagkain at kalusugan.
Rekomendasyon:
Sa pag-aaral ng mga nakalap na data, ang mga
mananaliksik ay nirerekomenda na kailangang pareho kumilos
ang mag-aaral at ang mga tauhan ng kantina upang maging
tagumpay ang kantina ng unibersidad. Ang mag-aaral ay dapat
masinop at masipag sa pananatiling malinis ng kantina sa
pamamagitan ng pagtapon ng kalat sa naayon na basurahan, sa
pagiging maingat lalo na kung babasagin ang kagamitan ng
kantina at ang pag bayad ng sapat sa biniling pagkain. Gayun din
naman sa mga tauhan ng kantina. Kailangan ay panatilihing
laging malinis ang kapaligiran at ang pagkaing hinahain ay dapat
ingatang lutuin at bigyang pansin ang kalinisan ng pagkain.

similar documents