File

Report
LUUKOEKASVU TEOORIAD
Mari Kuub, Stom II
Luukude


Toimub pidev de- ja remineraliseerumine
Rakud:
Osteotsüüdid
 Osteoblastid
 Osteoklastid

1.Lamelaarne luukude


Plinkollus
Käsnollus
2.Põimikluukude
Kasvamine rakulisel tasandil

3 võimalust
 hüpertroofia
hüperplaasia
 ekstratsellulaarse maatriksi sekretsioon

Luukoe moodustumine

Kondraalne ossifikatsioon
 Ülalõug
ja enamus alalõuast, enamik skeletti
 Kõhre asendumine luukoega

Intramembranoosne ossifikatsioon
 Koljupõhimik
ja alalõua liigesjätke
 Vahetult mesenhüümist
Teooriad
3 levinuimat:
 Luukude kui enda kasvu determinant
 Kõhr kui kasvu determinant (Scott)
 Funktsionaalse maatriksi teooria (Moss)
Luukude kui enda kasvu determinant
• kasvu kontrollivad geenid ekspresseeruvad luu
tasandil
 Kasvustiimul luust endast
 kasvukohad = kasvutsentrid
- Kui see teooria oleks õige, siis toimuks
kasv keskkonna tingimustest sõltumatult
ja kasvu ei saaks eriti mõjutada.
Kõhr kui kasvu determinant



Reguleerivad geenid ekspresseeruvad kõhre
tasandil
Kasvu stiimul pärineb kõrhrest
Kasvutsentrid kõhrkoes
+ Skeletiluude epifüüs ja koljupõhimiku
sünkondroosid võivad olla iseseisvad
kasvutsentrid
- Liigesjätkekõhr ei ole kasvutsenter
Funktsionaalse maatriksi teooria (FMT)
Funktsionaalsete vajaduste suurenemine
pehmete kudede kasv
kõvakudede kasv.
nt. ajukoe ja koljuluude suuruse vastavus.
Uuringud


Teadmised vajalikud näo- ja lõualuu kirurgias
Kasutatakse embrüoid ja noori looteid





Embrüo: konn, tibu, inimene, näriline, veis
Postnataalne: näriline, küülik, hirv
In vivo: naha alla siirdatakse demieraliseerunud luu maatriksit
In vitro: rakukultuurid
Geneetiline manipulatsioon

in vivo ja in vitro
Ülemiste hingamisteede efekt
kraniofatsiaal kasvule loommudelil



Eesmärk: hinnata FMT paikapidavust
Meetod: noorel kitsel larüngotrahheaalne kirurgiline
eraldus (laryngotracheal separation)
Tulemus: FMT ei toiminud vastas katses
Lihaste mõju luude kasvule

Meetod:
2
kuused küülikud
 uuriti 4 kuu jooksul
 näoihaseid innerveerivad närvid lõigati ühel näo poolel
katki


Tulemus: ühepoolse lihasaktiivsuse puudumine viib
lateraalsele nihkumisele näolõualuude arengus
FMT kehtis
Kokkuvõtteks



Luude kasvu ja argu mõistmine väga vajalik
FMT hetkel domineeriv seletus
Lisa uurimused vajalikud
Kasutatud kirjandus




Oklusiooni areng, Ingridh Oks, 2006
Histoloogia praktikum, A.Arend, 2006
Causes and Mechanisms of Linear Growth
Retardation, J.C. Waterlow.
http://www.unu.edu/unupress/food2/uid06e/uid0
6e0u.htm
The functional matrix hypothesis revisited, Moss ML,
American Journal of Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics 2007,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19082349

similar documents