PowerPoint Sunusu

Report
Installation
Step 1: Measuring Area
Measure the area where the installation
will be made. Calculate how full panels
can be positioned to most economically
to cover area .
Than, calculate how many cut panels will
be needed to complete the area .
Step 5: Covering
Joints with Spatula
Use spatula to cover the joints and hide
the screw heads with mastic mixture.
using mastic cover screws and fill the
5‐10mm spaces between panels.
The mastic will harden to form a strong
seal between each panel. Also apply to
hide the screw heads and where any
panel rebuilding or repair is required.
Step 2:Preparing Panels
To avoid bending, wall panels should
be stored in a horizontal position
(standing up or lying down). Ensure
you have sufficient panels prior to
starting the installation. Cut panels
on a flat surface using an angle
grinder
Step 6: Correcting
Joints with Brush
Texture the mastic with slight touches,
Use a paintbrush, that must be cleaned
to remove the excess of mastic.
Texture the mastic to ensure a consistent
design and relief between panels.
This is a critical part of the installation
process because joints between panels
should not be visible. Regularly remove
excess mastic and clean the brush
continuously with acetone.
Step 3: Fixing
Step 4: Mastic Preparation
Fix the panels using screws with incorporated
plugs.Starting from the top, place panels in
position one at a time and drill holes through
Mix the mastic with catalyzer.
Once all panels have been screwed into
place the next step is to seal the screw
the panel into the structure behind. Where
possible, always screw through the joints, not
the panel design. Screws should be placed at a
maximum of every 600mm (approx 15 screws
per panel). Use 32mm / 8 incorporated plugs ,
5*50 YHB screw. Leave up to a 3-6
mm space between panels
heads and spaces between each panel. This
is completed using KosseStone
mastic. You will require approx 750
gr mastic per installed panel
Step 7: Painting
Joints
When the Mastic is dried, paint with the specified
KosseStone paints, Paint he bricks and joints with the
proper colours, according to each panel. With the aim
of integrating the colours perfectly,
paint the mastic to ensure a consistent colour and
shade between panels. You will require approx 400 gr
paint per installed panel
Apply paint using a spray gun or paint brushes.
www.kossestone.com
Step 8: Installation
Completed
After the paint is completely dried ,
It provides an excellent image and
integration.
KosseStone Panel Installation
Video on Youtube:
http://youtu.be/LKWFSv5mIaY
Montaj
Adım 1: Alanın Ölçülmesi
Adım 2:Panellerin Hazırlama
Montajın yapılacağı alanı ölçünüz. En
ekonomik şekilde kaç panel ile projenin
tamamlanacağını hesaplayınız .
Projenin tamamlanması için yeteri
kadar panel olduğundan emin olunuz.
Panelleri düz bir zeminde avuç içi
taşlama aleti ile istenen ölçülerde
kesiniz
Adım 5: Spatula ile
Birleşim Yerleri Kapatma
Vida başları ve panel birleşim
aralıklarını ince uçlu spatula kullanarak
mastik ile kapatınız.
Adım 6: Fırça ile Birleşim
Yerleri Düzeltme
Fırça, spatula, ince tornavida gibi aletler
kullanılarak doku takibini sağlayacak
şekilde, polyester mastik üzerinde gerekli
düzenlemeleri yaparak panellerin desen
devamlılığını sağlayınız. Bu önemli adım
ile panel birleşim yerleri görünmez .
Mastik fazlasını fırça alınız ve düzenli bir
şekilde fırçayı aseton ile temizleyiniz.
Adım 3: Sabitleme
Panelleri dübelli vidalar ile sabitleyiniz..
Mümkün olduğu kadar derz aralıklarından ya da
yüzeye temas eden kısımlarından vidalayınız.
Panel başına 15-20 vida olacak şekilde her 600
mm de bir vidalayanız. Paneller arasındaki
birleşim aralıklarını 3-6 mm olarak bırakınız.
32mm / 8 dübel, 5*50 YHB vida kullanınız
Adım 7: Birleşim
Yerleri Boyama
Mastik kuruduktan sonra KosseStone özel boyası ile
boyayınız. Derz ve taşları kendi panel renklerinde
boyayınız. Her bir panel için yaklaşık olarak 400 gr
boya gerekir. Boayı boya tabancası veya boya fırçası
kullanarak uygulayınız.
www.kossestone.com
Adım 4: Mastik Hazırlama
Mastiği sertleştirici ile karıştırınız. Tüm
panelleri yerine vidaladıktan sonra, her panel
arasındaki birleşim yerlerini ve vida başları nı
KosseStone mastik ile kapatınız. Her bir panel
başına yaklaşık 750 gr mastik gerekir.
Adım 8: Montaj
Tamamlandı
Boyalar tamamen kuruduktan sonra
mükemmel bir bütünleşme ve görüntü
sağlar
Youtube üzerinden KosseStone Panel Montaj
Videosu İçin:
http://youtu.be/LKWFSv5mIaY

similar documents