Hent slides.

Report
Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde
Uddannelseskode: 44859
EPOS’ Augustseminar 2014
Winnie Friberg, SOSU Nord
Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse
• Arbejdet med neuropædagogik som metode
bliver stadig mere udbredt inden for det
pædagogiske område. En stor andel af
medarbejderne på området er ikke klædt på til at
kunne indgå med denne tilgang til det
pædagogiske arbejde. Der er derfor behov for at
medarbejderne på et grundlæggende niveau har
forståelse for principperne i neuropædagogikken
som metode og kan anvende denne viden i den
pædagogiske indsats i hverdagen, så der stilles
krav og forventninger, der modsvarer barnets
forudsætninger.
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
2
FKB tilknytning
Moder-FKB:
• 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge.
Desuden tilknyttet følgende af EPOS’ FKB’ere:
• 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i
kommunalt regi.
• 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
(40956: Neuropædagogik i arbejdet med
udviklingshæmmede).
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
3
Uddannelsens målgruppe
• Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der
varetager pædagogisk arbejde for og med
børn, unge, voksne og ældre – herunder ældre
med demens.
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
4
Arbejdsområder
Uddannelsen henvender sig til arbejdet med:
• Børn og unge i dagtilbud
• Anbragte børn og unge
• Socialpsykiatrien
• Ældre – herunder borgere med demens
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
5
Uddannelsens mål
• Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det
pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.
• Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner,
udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den
unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i
tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
• I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov,
forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen
af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.
• Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger,
pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
6
Inspirationsmaterialet - temaer
• Tema 1: Hjernens funktioner
– Emne 1: Hjernens opbygning og plasticitet
– Emne 2: Hjernens funktioner
• Tema 2: Sanseintegration
– Emne 1: Sansernes funktion
– Emne 2: Fra sansning til sanseintegration
• Tema 3: At arbejde neuropædagogisk
– Emne 1: Spejlneuroner og relationers betydning for
hjernen
– Emne 2: At arbejde neuropædagogisk
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
7
Tankerne bag materialet
• At kunne observere signaler – så det ikke bliver egne ”synsninger”.
• Det individuelle i hjernens funktioner (menneskesyn) – så krav og
forventninger modsvarer forudsætninger.
• Fokusere på forudsætninger og ikke tillægge motiver.
• Fokus på at ændre tilgangen og pædagogikken og ikke adfærden.
• Hjernens plasticitet – udviklingsmuligheder.
• Medarbejderens egen adfærds indflydelse.
• Relationens betydning for hjernens udvikling, adfærd m.m.
• At kunne reflektere (mentalisere).
• Neuropædagogik er en forståelsesramme og et redskab til at
udvikle den pædagogiske praksis.
• Samspillet med øvrige pædagogiske redskaber.
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
8
Mommy's Nose is Scary
(http://www.youtube.com/watch?v=N9oxmRT2YWw)
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
9
Hvilke signaler kan observeres?
•
•
•
•
•
•
•
Arousal niveau - opmærksomhed
Nervesystemets respons
Evne til selvregulering
Neurotransmittere
Stress
Motivation
Osv.
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
10
Blinkende lygter
(https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM)
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
11
Selvregulering
Følelsesniveau
Evner ikke selvregulering
Evner selvregulering
Tid
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
12
Hjernens udvikling, opbygning og plasticitet
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
13
Hjernens funktioner
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
14
Hjernens lateralisering
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
15
Hjælp til visuelle deltagere
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
16
Spejlneuroner og relationers betydning for
hjernen
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
17
Spørgsmål
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
18
Tak for nu
– og god arbejdslyst med uddannelsen
Winnie Friberg, SOSU Nord, 2014
19

similar documents