Pavyzdinis u*davinys *Gr**os atidavimas*

Report
Pavyzdinis uždavinys
„Grąžos atidavimas“
Pamokos uždavinys
Klausydamiesi mokytojo susipažins su sveikųjų skaičių
dalybomis. Išmoks rasti skaičiaus sveikąją dalį bei liekaną ir
išnagrinės skaidrėse pateiktą uždavinį. Naudodamiesi gauta
medžiaga, parašys nemažiau kaip dvi programas.
Dalybos
Rašydami programas mes galima naudoti dviejų
tipų sveikųjų skaičių dalybas. Viena leidžia rasti
sveikąją dalį, kita liekaną.
Užduotis
Parduotuvėje pardavėja grąžą g Lt (g - sveikasis skaičius)
pirkėjui nori atiduoti 100, 50, 20, 10 Lt nominalo
banknotais ir 5, 2, 1 Lt nominalo monetomis jų
nominalo mažėjimo tvarka. Reikia apskaičiuoti, kiek
kokio nominalo banknotų ir monetų pardavėja turės
atiduoti pirkėjui. Pavyzdžiui, jei pardavėja pirkėjui turi
atiduoti g = 75 Lt grąžą, tai jai reikės vieno 50 Lt, vieno
20 Lt banknotų ir 5 Lt monetos.
Algoritmas
Užduotis atliekama taip:
 Pirmiausia imamas didžiausio nominalo banknotas (100 Lt),
grąža dalijama iš 100 ir imama sveikoji dalmens dalis. Gautas
rezultatas yra 100 Lt nominalo banknotų skaičius k100.
 Apskaičiuojama, kokia pinigų suma liko neatiduota. Grąža g
dalijama iš 100 ir imama dalmens liekana. Tai yra nauja
neatiduota grąža g. Ji gali būti skaičiuojama ir kitaip: g = g – k100
* 100.
 Veiksmai kartojami su visų nominalų banknotais ir monetomis.
Pradinių duomenų kintamojo
aprašymas ir įvedimas
Aprašomas sveikojo tipo kintamąjį g, kuris
reiškia pirkėjo grąžą litais.
Parašomas kintamojo g reikšmės įvedimo
klaviatūra sakiniai: pranešimas, kokią reikšmę
įvesti, sakinys cout ir reikšmės skaitymo
sakinys cin.
Įrašę ir paleidę vykdyti programą (F9), pasitikrinkite klaidas ir ištaisykite. Jeigu nėra
klaidų, ekrane turite matyti tekstinį pranešimą. Klaviatūra įveskite 75 ir paspauskite
Enter.
Kintamųjų, skirtų rezultatams aprašymas. Rezultatų skaičiavimas ir išvedimas į
ekraną.
Prieš sakinį return 0; parašykite rezultatų išvedimo į ekraną sakinius:
Uždaviniai
1. Metai.
Nuo metų pradžios praėjo d dienų. Parašykite
programą, kuri apskaičiuotų, kiek savaičių s
praėjo nuo metų pradžios.
Patikrinimui. Kai d = 15, turi būti spausdinama:
Nuo metų pradžios praėjo s = 2 savaitės.
Uždaviniai
2. Olimpiada.
Miesto informatikos olimpiadoje dalyvavo n devintokų.
Mokytoja nupirko m saldainių „Nomeda“ (m>=n) ir
išdalijo mokiniams po lygiai. Saldainių neliko arba liko
mažiau, negu yra mokinių. Po kiek saldainių s gavo
kiekvienas mokinys ir kiek saldainių liko mokytojai?
Parašykite programą šiam uždaviniui spręsti.
Patikrinimui. Kai n = 7 ir m = 23, tai kiekvienas mokinys
gavo po s = 3 saldainius, o mokytojai liko k = 2 saldainiai.
Namų darbai
Gimtadienis.
Andrius septintojo gimtadienio proga gavo n balionų. Su
draugais nusprendė paleisti į dangų. Dalis pučiamų
balionų k sprogo. Likusius balionus Andrius su d draugais
pasidalijo po lygiai. Jeigu po dalybų dar liko balionų, tai
juos pasiėmė Andrius. Po kiek balionų m gavo kiekvienas
draugas ir kiek balionų a teko Andriui? Parašykite
programą šiam uždaviniui spręsti.
Patikrinimui. Kai n = 77, d = 7 ir k = 3, tai kiekvienas
draugas gavo po m = 9 balionus, o Andriui teko a = 11
balionų.

similar documents