FILTRACE - Webnode

Report
VY_32_INOVACE_CH1 – 02
Filtrace
AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: duben 2011
STRUČNÁ ANOTACE: Praktické činnosti z chemie pro 8. ročník. Téma: oddělování
složek směsí – filtrace.
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice
FRAUS Chemie 8
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
FILTRACE
• FILTRACE je metoda, která slouží k oddělování
pevné složky od kapalné nebo plynné.
• ( oddělení složek suspenze nebo dýmu)
Princip filtrace
• Pouze jedna složka projde propustným materiálem.
Filtrace v laboratoři
• Filtrační papír složíme do filtrační
nálevky a ovlhčíme vodou.
• Suspenzi lijeme po tyčince na
filtrační papír.
• Složka, jejíž částice jsou menší než
póry filtračního papíru, proteče
do kádinky a nazýváme ji filtrát.
Filtry
• Druhy filtrů: síta, tkaniny, filtrační papíry,
pískové filtry …
• Druhy filtračních papírů: papíry s různě
velkými póry,
jednoduché nebo skládané …
Využití filtrace
1)
2)
Využití filtrace
1) v motorech automobilů
2) čištění vody v bazénech
Využití filtrace
3)
4)
Využití filtrace
3) čištění pitné vody
4) příprava kávy nebo čaje
Využití filtrace
5)
6)
Využití filtrace
5) čištění vody v akváriích
6) filtr u plynové masky
Využití filtrace
7)
Využití filtrace
7) Písková filtrace se používá v
také v úpravnách říční vody na
pitnou, ale také při čištění
odpadních vod.
LABORATORNÍ PRÁCE - FILTRACE
• Úkol: Pomocí filtrace odděl složky suspenze.
• Pomůcky: laboratorní stojan s filtračním kruhem, 2 kádinky, filtrační
nálevka, tyčinka, filtrační papír, lžička, nůžky, (střička)
• Látky: voda, zemina (čaj, rozdrcená křída)
• Postup: 1) Připrav suspenzi: do kádinky s vodou nasyp lžičku zeminy
(popř. čaje nebo křídy rozdrcené v třecí misce) a zamíchej tyčinkou.
•
2) Sestav filtrační aparaturu.
•
3) Slož filtrační papír, dej do nálevky (musí být 1 cm
pod okraj) a ovlhči vodou, aby dobře přilnul ke stěnám
nálevky.
•
4) Rozmíchanou suspenzi lij po částech po tyčince na filtr.
Filtrát musí být čirý.
Filtrace
•
•
•
•
•
•
•
Použité obrázky:
Učebnice Chemie 8 FRAUS
www.militaryrange.cz
www.akva-exo.cz
www.kralupy.cz
www.rafoshop.cz
www.aquaprogress.cz

similar documents