nemzetközi gazdasági

Report
Külgazdasági politika és piacfejlesztés
0) Témák, módszerek, követelmények
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2012/2013
A tárgy célja
● A hallgatók szerezzenek ismereteket a
külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi
gazdasági környezetről és azok változásairól,
szabályozásáról és intézményeiről különös tekintettel a
legújabb világgazdasági válságra és annak hatására.
● Fejleszteni a hallgatók elemzőképességét, a
tárgyhoz tartozó statisztikai adatok, táblázatok és
grafikonok önálló értékelése és következtetések
meghatározásának gyakorlásával
2
A tárgy témái
● A nemzetközi gazdasági környezetet
meghatározó fő folyamatok
 a globalizációra és regionalizmusra,
 a világgazdaság nyitottságára és a
protekcionizmusra tekintettel
 És a fenti folyamatok aktuális kérdéseire
koncentrálva
3
A tárgy témái
● A világkereskedelem válság előtti és utáni
helyzete, tendenciák
● A nemzetközi tőkeáramlás (FDI) tendenciái
● A külgazdasági politikát meghatározó
nemzetközi és nemzeti szabályozását,
● A fenti folyamatok és tényezők aktuális
vonatkozásait, nemzetközi szinten és egyes
országok konkrét esetét vizsgálva
4
A tárgy módszere, követelmények
● Előadások
● Szakirodalom feldolgozása
 Kötelező irodalom
 Ajánlott irodalom
● Szaklapok tanulmányozása
5
Kötelező irodalom
● Botos Balázs: Válságkezelés és protekcionizmus.
= Külgazdaság LIII. évf. 2009. május-június (91105.o.)
● Elekes Andrea: Világgazdasági krízis –
kereskedelem, kereskedelempolitikai válaszok. =
Külgazdaság LVI. évf. 2012. január-február (76104.o.)
6
Kötelező irodalom
● Gács János: A gazdasági globalizáció számokban.
A nyitottság alakulása az EU országaiban. I.
rész. = Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007.
október (876-902.o.)
● Gács János: A gazdasági globalizáció számokban.
A nyitottság alakulása az EUországaiban. II. rész.
Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november
(960-973. o.)
7
Kötelező irodalom
● Kalotay Kálmán: A működő tőke és a 2008.
évi világgazdasági válság. = Külgazdaság
LIII. évf. 2009. január-február (42-61. o.)
8
A tárgy követelményei
● Írásbeli vizsga
 Esszé kérdések
 Elemzések
 Egy ország/ régió külgazdasági politikája,
piacfejlesztése
9
Követelmény
LEVELEZŐ TAGOZAT
● OTTHON ELŐRE ELKÉSZÍTETT ELEMZÉS
 2000 KARAKTERES (szóköz nélkül) elemzés, táblázatok,
grafikonok, irodalom
 Vizsgára kinyomtatva beadni
● Témák:
 Kereskedelempolitika vizsgálata, kereskedelem
változásának elemzése egy adott ország
esetében, 2007-től napjainkig
 Tőkeáramlás (FDI ki-és beáramlás) vizsgálata
egy adott ország esetében 2007-től napjainkig
10
Lehetőség
Nappali tagozatos hallgatóknak
● TDK a kurzushoz kapcsolódva
11
Követelmény
● Alapadatok ismerete
12
Nemzetközi gazdaság néhány
alapadata, 2011
Megnevezés
Mrd USD
Folyó áron
GDP
69 660
Export (Áru + szolgáltatás)
22 095
FDI beáramlás (inflows)
1 524
FDI kiáramlás (outflows)
1 694
Forrás: WIR, 2012, UNCTAD, p. 8.
13
Nemzetközi gazdaság néhány
alapadata, 2011
Megnevezés
GDP
Export (Áru + szolgáltatás)
Mrd USD
Folyó áron
69 660
22 095
FDI beáramlás (inflows)
1 524
FDI kiáramlás (outflows)
1 694
FDI állomány
(beáramlott tőke felhalmozódása - stock)
FDI állomány
(kiáramlott tőke felhalmozódása - stock)
20 438
21 168
14
Forrás: WIR, 2012, UNCTAD, p. 8.
Nemzetközi gazdaság néhány
alapadata és azok változása
GDP
Exp.
(áru+szolg.)
FDI
beáramlás
FDI
kiáramlás
1990
20052009
2010
2007
Mrd USD változatlan áron
2011
22 206
50 411
57 920
63 075
69 660
4 382
15 008
15 196
18 821
22 095
207
1 473
1 198
1 309
1 524
241
1 501
1 175
1 451
1 694
Forrás: WIR, 2012, UNCTAD, p. 8.
15
A GDP és a nemzetközi kereskedelem
volumenének növekedése, 2000-2011, %
Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.
16
EU-27 áru-és szolgáltatás exportja,
2010
Forrás: European Union in the world. DG Trade, 2012
tradoc 122 532
17
EU-27 áru-és szolgáltatás importja,
2010
Forrás: European Union in the world. DG Trade, 2012
tradoc 122 532
18
Köszönöm
a figyelmet!
19

similar documents