********* 1 - sunwind energy

Report
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
PHILIPPOS BUSINESS CENTER
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ ΤΗΛ 2310 473 992 , FAX 478 992 ΚΙΝΗΤΟ: 6945 490 599
WEB SITE: www.sunwindenergy.gr e-mail: [email protected]
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ AΘΗΝΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 ΤΗΛ 210 2610985 , FAX 210 2610985 ΚΙΝΗΤΟ: 6943 172160
WEB SITE: www.teamenergy.gr e-mail: [email protected]
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από
ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του
δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα,
απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Η αεριοποίηση της βιομάζας
είναι μια ενδόθερμη θερμική διεργασία κατά την οποία η στερεή
βιομάζα μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο. Το καύσιμο προϊόν της
διεργασίας αεριοποίησης ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas).
Στην περιγραφή προσφέρουμε μια πλήρης μονάδα συμπαραγωγής
ενέργειας ( ΣΗΘ ) Αεριοποίησης Βιομάζας που θα λειτουργεί με Α΄ ύλη
Ξυλοτεμαχίδια ( wood chips ) μήκους 40-70mm και 10-15mm πάχος .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ Α ΥΛΗΣ
Το δοχείο Ξήρανσης ( container) είναι ένα σύστημα το οποίο
χρησιμοποιεί ζεστό νερό που ανακτάται από τους κινητήρες για να
δημιουργήσει ζεστό αέρα χρησιμοποιώντας έναν εναλλάκτη
θερμότητας που έχει εγκατασταθεί κοντά στον κινητήρα (αριστερή
φωτογραφία παρακάτω). Ο θερμός αέρας διοχετεύεται από τον
ανεμιστήρα ( μοτέρ αέρα) μέσω αεραγωγού στοδοχείο( container )
ξηράνσεως με μια ειδικής κατασκευής εξαερισμού στο πυθμένα που
υποδέχεται την Α΄ ύλη για την διαδικασία ξήρανσης (δεξιά κάτω
εικόνα).
ΜΠΡΙΓΚΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ
Η πρέσα μπριγκετοποίησης είναι παλινδρομικού τύπου σε θέση να χειρίζεται κρουστικά φορτία έως 42 ton
αναγκαία για την κατασκευή στερεών πλίνθων κατάλληλα για την αεριοποίηση . Η πρέσα αποτελείται από
ένα πλήρη μηχανισμό εκκίνησης με όλα τα απαραίτητα έδρανα, φορτία αδράνειας και μέσα στερέωσης για
να εξασφαλίσει την ελάχιστη τριβή και τη μέγιστη αξιοπιστία της λειτουργίας
Αεριοποιητής
Καθέτου ροής ( Downdraft)
αεριοποιητής αποτελείται από τρεις
μεγάλες ενότητες: Κέλυφος ( δεξαμενή )
τροφοδοσίας Α΄ ύλης με δύο αυτόματες
συρόμενες πόρτες, Κωνική Χοάνη,
Κυλινδρικός αντιδραστήρας με κλίση
στο πυθμένα πάνω σε κατάλληλα
στηρίγματα.
Περιέχει όλα τα όργανα ελέγχου και
συσκευών που είναι απαραίτητες για τη
μετατροπή της Α΄ ύλης ( wood
chips/briquette) σε ζεστό ακατέργαστο
αέριο σύνθεσης (syngas). Από τον
αεριοποιητή το ακατέργαστο αέριο
σύνθεσης (syngas)εγκλιματίζεται στο
σύστημα καθαρισμού και ψύξης για την
συνέχιση της διαδικασίαςπαραγωγής
καθαρού αερίου syngas υψηλής
ποιότητας προς τους κινητήρες .
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ
1. Χωνί εισαγωγής τροφοδοσίας Α΄ ύλης
2 .Κωνική χοάνη Αεριοποιητή είσοδο Α΄ ύλης . Αρχή
διαδικασίας
3. Κυλινδρικός αντιδραστήρας Αεριοποιητή με
κεκλιμένο πυθμένα πάνω σε στηρίγματα.
4. Κοχλίας μεταφοράς για την απομάκρυνση της
τέφρας / άνθρακα από την αντιδραστήρα
Αεριοποίησης.
5. Ανελκυστήρας μεταφοράς της Α΄ ύλης στο Χωνί
τροφοδοσίας (1).
Το σχηματικό διάγραμμα του συστήματος αεριοποιητή φαίνεται στην εικόνα.
1Αεριοποιητής ( εσωτερικά )
15 Μεταφορική ταινία τροφοδοσίας Το σχηματικό διάγραμμα του συστήματος αεριοποιητή φαίνεται στην εικόνα.
16Ασανσέρ ( αναβατόριο ) Α΄ ύλης
12 Φυσητήρας ( σύστημα αναρρόφησης )
2ΑΑεροστεγές κουτί συλλογής υπολειμμάτων διαδικασίας Αεριοποίησης ( τέφρα/ κάρβουνο ) ( CollectionBoxChar / Ash)
2 Κεκλιμένος υδρόψυκτος Κοχλίας μεταφοράς (υπολείμματα διαδικασίας τέφρα/κάρβουνο )
3Σύστημα διαφυγής ( Φυσητήρας με έναν καυστήρα αερίου ) του ακατέργαστου αέριου κατά την έναρξη λειτουργίας
4.1, 4.2 Αερόψυκτο σύστημα (αρχικό στάδιο Ψύξης του αερίου)
5 Φίλτρο τύπου σάκου για το πρώτο στάδιο φιλτραρίσματος ( χοντρό καθάρισμα μέσω παλμού τοποθετείται πίσω στην πλάτη του συστήματος
4.1 , 4.2 ).
6.1, 6.2Σωλήνες εναλλάκτες θερμότητας ( ψύχει το αέριο στους 25 CO μέσω ψυκτικού συγκροτήματος )
7Σύστημα εξάλειψης Άχλη ( εξολοθρευτής )
8 & 9 Διαδοχικά φίλτρα τελικού καθαρισμού αερίου
12Σύστημα αναρρόφησης ( Φυσητήρας παρέχει την αναγκαία ροή αερίου διαμέσου ολόκληρου του συστήματος και παραδίδει το αερίο προς
τους κινητήρες ΜΕΚ ).
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή
Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων βιομάζας αποτελείται από τη μεταφορική ταινία
τροφοδοσίας (FeedBeltConveyor15) και τον κάδο φόρτωσης (SkipCharger16).
Στο εσωτερικό του αεριοποιητή (1), το καύσιμο μετατρέπεται σε αέριο σύνθεσης (με
υπολείμματα τέφρας /κάρβουνο ) καθώς υφίσταται διαδοχικά διαδικασία ξήρανσης,
πυρόλυσης, οξείδωσης και μείωσης .
Ο αεριοποιητής έχει σχεδιαστεί με κατάλληλο μέγεθος του λαιμού ( και στόμιο εισαγωγής του
λαιμού) , είναι γεωμετρικά σχεδιασμένος για να συγκρατεί σχεδόν πλήρως την πίσσα στα
τοιχώματα (ρωγμές ) στο εσωτερικό του αεριοποιητή.
Έτσι, το θερμό αέριο που εγκαταλείπει τον αεριοποιητή περιέχει μόνο χαμηλά επίπεδα νερού,
μια μικρή ποσότητα πίσσας και λεπτής αιθάλης καθώς και σωματίδια τέφρας, τα οποία
αφαιρούνται στα επόμενα στάδια του εξοπλισμού φιλτραρίσματος.
Το θερμό αέριο σε περίπου 450 ° C ή και μεγαλύτερης θερμοκρασίας φεύγει απ τις εξόδους
αερίου του αεριοποιητή και οδηγείτε στο κουτί διεξόδου (GasOutletBox) που τράβηξε μέσω
αναρρόφησης ο Φυσητήρας (12 ).
Τα υπολείμματα κατά την διαδικασία απομακρύνονται από τον αεριοποιητή μέσω ενός
αυτοματοποιημένου συστήματος αφαιρώντας (τέφρα /κάρβουνο). Τα ζεστά υπολείμματα
(τέφρας /κάρβουνου )μεταφέρονται μέσα σε ένα αεροστεγές κουτί συλλογής (
CollectionBoxτέφρας /κάρβουνου) (2Α) μέσω ενός κεκλιμένου υδρόψυκτου Κοχλία μεταφοράς
(2).
Ένας Κοχλίας μεταφοράς συλλέγει όλα τα υπολείμματα (τέφρας /κάρβουνου ) από τον
Αεριοποιητή και τα μεταφέρει το ίδιο σε μια απόσταση τρία (3) μέτρα από τον αεριοποιητή στο
κόσκινο για το διαχωρισμό της τέφρας και των λεπτών κομματιών κάρβουνου από τα μεγάλα
κομμάτια κάρβουνου
Τα έξοδα συντήρησης ( service ) είναι κατά εκτίμηση στα
έξοδα συμπεριλαμβάνονται και η αγορά των ανταλλακτικών
ως στοκ στην αποθήκη για τον κινητήρα και του λοιπού
εξοπλισμού της μονάδας αεριοποίησης. Η αντικατάσταση
των ανταλλακτικών είναι σε ετήσια βάση ενώ μέρος αυτών
είναι σε βάθος 3 – 5 ετών.
Το συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης με το κόστος
αγοράς και εργασίας ανταλλακτικών θα υπολογιστεί
ακριβώς κατά την πορεία συμφωνίας της προσφοράς.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50%
Η εταιρεία μας ξεκίνησε συνεργασία με εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ από τις
μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές εταιρείες συμβούλων για τη
σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς τους πελάτες της στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να αντλήσετε
υποστήριξη ως προς τη δυνατότητα ένταξης επένδυσης της εταιρείας
σας στις ευεργετικές διατάξεις επιχορηγούμενων προγραμμάτων μέσω
των μεγαλύτερων εταιρειών Συμβούλων στην Ελλάδα.
Η εταιρεία μας έχει καθετοποιημένες υπηρεσίες που αφορούν όλο τον κύκλο της επένδυσης που είναι:
1.Ανεύρεση χωραφιού για αγορά ή μίσθωση για την επένδυση κοντά σε αποθήκες πρώτης ύλης
Βιομάζας
2.Κατάθεση φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ με όλα τα τεχνικά φυλλάδια και άδειες και δικαιολογητικά της
επένδυσης με εμπειρία ήδη 6 φακέλων και μίας έγκρισης φακέλου.
3.Πιστοποιημένη κατασκευή κατά ISO 9001 και project management όλου του έργου με συνεργεία μας
από Ελλάδα και εξωτερικό.
4.Συντήρηση και παρακολούθηση του έργου μετά την κατασκευή με εξειδικευμένους τεχνικούς και
μηχανικούς μας.
5.Ένταξη της επένδυσης με εταιρεία μας στον Αναπτυξιακό νόμο με ποσοστά επιτυχίας 100%
6.Συνεργασία με το GreenBankingτης Τράπεζας Πειραιώς για χρηματοδότηση του project.
7.Προμήθεια της απαιτούμενης πρώτης ύλης και υπογραφή συμβάσεων 5ετίας τουλάχιστον προμήθειας
της πρώτης ύλης απο εταιρεία του ομίλου μας εργοστάσιο wood chip στην Βουλγαρία και μεταφορά
στην πόρτα του εργοστασίου σας.
Όπως αντιλαμβάνεστε η κοινοπραξία μας με τις πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες της έχει μεριμνήσει
για τα πάντα με όσο είναι εφικτό μηδενισμό του επιχειρηματικού ρίσκου και με τον μηδενισμό του
ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ στο τέλος του 2014 όπως μας δήλωσαν οι υφυπουργός ενέργειας Κος
Παπαγεωργίου και ο Οικονομικός Διευθυντής του ΛΑΓΗΕ Κος Μπότσης η επένδυση καθίσταται άκρως
ελκυστική και αποδοτική με πληρωμές Ontime και με σταθερό θεσμικό και νομικό πλαίσιο πλέον στις ΑΠΕ
μετά την εξυγίανση τους.
Ο Ιδιοκτήτης της εταιρείας SUN WIND ENERGY με τον Υφυπουργό Κο Παπαγεωργίου στο ΥΠΕΚΑ αριστερή
φωτο και τον Κο Μπότση Διευθυντή Οικονομικών ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
5MW ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΜΕ WOOD CHIPS
700ΚW ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ME SUNFLOWER
500ΚW ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΜΕ WOOD CHIP
320ΚW ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ WOOD BLOCKS
Μηχανή ανάκτησης Θερμότητας
Κινητήρας
Αεριοποιητής
Φίλτρα αερίου
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΩΝ
Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά της Α' ύλης των πελατών μας χτίζουμε και
σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τα εργοστάσια κατασκευής το κάθε έργο ξεχωριστά σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της επένδυσης για την συνεχή και ομαλή λειτουργία της βάση της πρώτης
ύλης και των αναγκών του πελάτη μας και πάντα διενεργούμε έλεγχο απόδοσης της πρώτης
ύλης του και ακολουθεί και οικονομοτεχνική ανάλυση της επένδυσης
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου οι αεριοποιητές μας συνδυάζονται με κινητήρες αερίου σύνθεσης .
Οι κινητήρες ( ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη ) είναι κατασκευασμένοι για συνεχή λειτουργία και φέρουν όλα
τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης , CE , εργοστασιακές εγγυήσεις , κλπ. Η συντήρηση ακολουθεί το
πρωτόκολλο των εργοστασίων στους χρόνους και στο είδος που ορίζονται σ αυτό .
Όλα τα ανταλλακτικά είναι γνήσια και το μεγαλύτερο μέρος αυτών προμηθεύονται από τα εργοστάσια
κατασκευής σύμφωνα με το συμβόλαιο συντήρησης με την εταιρεία μας.
Το κόστος συντήρησης περιλαμβάνει την δημιουργία αποθήκης ανταλλακτικών ( στοκ ) συνολικά όλου του
βασικού εξοπλισμού της επένδυσης.
Η αποθήκη καλύπτει τις ανάγκες της επένδυσης ετησίως κατά ένα μέρος και για βάθος 5ετιας και η
εταιρεία μας θα διαθέτει ανταλλακτικά στοκ του βασικού εξοπλισμού μονάδας αεριοποίησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1ΜW
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 500 KW
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 250 KW

similar documents