Matematika a művészetekben

Report
Matematika a művészetekben
A geometria az a művészet, amely hibás rajzokból helyes
következtetéseket von le.
(Henri Poincaré)
Matematika
/
A matematika sajátos tudomány, mely részben
a többi tudomány által vizsgált, részben pedig
a matematika fejlődéséből létrejött
rendszereket, struktúrákat, közösen meglévő
tulajdonságait vizsgálja.
Régebben a „mennyiség és a tér
tudományaként” (vagyis számok és geometriai
alakzatok tanaként) határozták meg.
A matematikát nehéz pontosan meghatározni
még manapság is élő nem lezárt tudományos
probléma.
Építészet
Építészet az a tevékenység,
amely épületek és építmények
létrehozására, tágabb értelemben az
épített környezet alakítására irányul.
Az embert körülvevő természeti
környezet akaratlagos megváltoztatása.
Az épületek megépítésén kívül
építészetnek nevezzük a belső terek
kialakításától kezdve egészen a városi-,
esetenként regionális léptékig terjedő
építészetet is.
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
2
Aranymetszés
•
•
•
•
Arányosság
Természetben és művészetekben is gyakran előfordul
Egyensúly szimmetria és aszimmetria közt
Ókortól használják épületeken, képzőművészeti
alkotásokon
• A pitagoreusok a természet egyik alapkövét látták benne:
ember, csiga
• Aranymetszés arányait tartalmazó formák nagy esztétikai
értékkel bírnak
• Az aranyarányt numerikusan kifejező irracionális
szám Φ ≈ 1,618
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
3
Története
• Már az ókorban is tanulmányozták
• Ókori Egyiptomban is használták
• i. e. 2600 körül épült gízai Nagy-piramis arányaiban is
felfedezhető
• Ókori görögök: Pitagorasz, Theodórosz, és Eukleidész is
foglalkozott vele
• Az ókorban isteni számnak nevezték
• Több művészeti alkotásban megfigyelhető: a magyar
Szent Korona, Bartók Béla bizonyos zeneművei, Dante
Alighieri: Isteni színjátéka, Leonardo da Vinci és
Michelangelo festményei
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
4
Aranymetszés matematikája
• Két rész aranymetszés szerint aránylik
egymáshoz, ha az egész(a+b) úgy aránylik
a nagyobbik(a) részhez ahogy a nagyobbik
rész a kisebbikhez(b):
• Vagyis a nagyobbik fél hossza egyenlő az
összeg és a kisebbik rész
hosszának mértani közepével:
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
5
Aranymetszés a geometriában
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
6
Kiszámítása
• A definícióból kiszámolható, tehát megkapható az a Φ szám,
amelyre teljesül:
Definíció szerint:
Ezt a másodfokú egyenletet megoldhatjuk
a megoldó képlettel:
Jobboldali törtet b-vel osztva:
Ebbe a
behelyettesítve kapjuk:
Az egyenlet negatív gyöke nem megoldása
a problémának, így:
Φ-vel szorozva, majd 0-ra rendezve:
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
7
Fibonacci számok
• A Fibonacci-számok a matematikában az egyik legismertebb
másodrendben rekurzív sorozat elemei.
• Az elemeket az előző kettő összegeként kapjuk. Képletben:
(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , 144, 233, 377, 610, …)
• A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak hányadosából
képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, …) határértéke éppen az
aranymetszés aránya, a Φ.
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
8
Aranymetszés
• Az athéni Pantheon dinamikája is az aranymetszésből
ered (A, B, C, D... H pontok).
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
9
Aranymetszés
• Az emberi test arányaira az aranymetszetet alkalmazva a
testhossz úgy aránylik a köldökmagassághoz, mint ez
utóbbi a köldök-fejtető távolsághoz.
• De ezt tovább is felbonthatjuk, a köldök-fejtető aránylik a
köldök-váll magassággal. A mell-fejmagasság arányos a
váll-fejmagassággal, és így tovább...
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
10
Aranymetszés
• Leonardo Da Vinci: Mona Liza-ja is
ezekre az arányokra épül fel.
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
11
Aranymetszés
• A Csendes óceán mélyén él a nautilus, egy a puhatestűek törzsébe, a
fejlábúak osztályába tartozó - csigaházas polip, amelynek
csodálatosan szabályos héja van. Bárhogyan is húzunk vonalat a
középponton áthaladva, mindegyik metszés - (AC:DB = FG:EG) arány
aranymetszés.
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
12
Aranymetszés
• A piramis négyzet
alapjának az oldalának a
fele és az egyik
háromszög oldallapjának
a magassága az
aranymetszés szerint
aránylik egymáshoz.
• Pl: a Gízai Nagy-piramis
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
13
Aranymetszés
• Millói Vénusz,
görög márványszobor
• A jól kifejlett emberi alak osztási
pontja: a köldök. A test törzse és
főbb tagjai szintén az
aranymetszés szerint arányulnak.
• A korábbi, különösen a görög
szoborművek arányai megfelelnek
ennek az elméletének.
• Ha a test magassága 1000, a test
alsó része a köldöktől 618, a test
felső része a köldöktől 382, a fej
hossza pedig 146. Ezek mind az
aranymetszési szabály szerint
viszonyulnak egymáshoz.
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
14
Források
http://www.google.hu
http://www.hu.wikipedia.org
http://www.termeszetvilaga.hu
http://www.mathematika.hu
http://blenditak.hu
Hegedüs Dani, Városmajori Gimnázium
15
Köszönöm a figyelmet!
Készítette: Hegedüs Dániel
Felkészítő tanára: Kertai Helga

similar documents