Cursus Zonnestelsel - Sterrenwacht `Corona Borealis`

Report
ZONNESTELSEL totaal
deel een: het totaal
deel twee: de planeten
A.E. = Astronomische Eenheid (A.U.) =
afstand Zon- Aarde =150.000.000 km.
Lichtsnelheid: 300.000 km. / seconde
Ontstaan uit een gaswolk, 4,56 miljard jaar geleden, bestaande uit gassen en vaste
elementen,ooit ontstaan in voor die tijd geexplodeerde (grotere)sterren.
T.g.v. invloeden buiten de wolk onstond druk en t.g.v. de zwaartekracht verdichtte de
wolk tot een platte draaiende schijf. Met in het midden de grootste massa=Zon.
De Zon: 99 % van het totale Zonnestelsel.
Uit dezelfde wolk een of meer zonnestelsel ?
:
TOTALE ZONNESTELSEL Middellijn 3 a 4 lichtjaren.
In werkelijkheid geen perfecte bol.
Voornaamste onderdelen:
-- de Zon
--de Acht planeten
met manen
-- de Kuiper-gordel
--de van Oortwolk
N.B.dichts bijstaande ster
op afstand van 4,25 L.J.
De banen van de vanaf Aarde waar te nemen planeten.
Op schaal de afstanden van de banen om de zon.
Banen in ellipsvorm
vier Aardse
en Vier Gasplaneten
(+ Astroidegordel)
Eclipticavlak =
denkbeeldigvlak, waarin
Zon en Planeten draaien.
Hoe verder van de Zon:
de baansnelheid neemt af.
De 8 planeten in onderlinge grote (niet de volgorde)
Meer dan 150 Manen om de planeten
(excl. Mercurius en Venus)
zeer verschillend in grote en samenstelling.
Ontdekt/ berekend door de
Nederlander Jacob Kuiper, voor de 2e
W.O geemigreerd naar USA
Nagenoeg draaiend in het
eclipticavlak. Honderd duizenden,
miljoenen.
Het gehele
Zonnestelsel,
van Zon t.m.
De Oortwolk
Oortwolk: meer dan
vier milarden vuile
ijsballen.
Draaiend als een
wolk om Zon,
planeten.
Bron: van Kometen
ontekker Prof van
Oort(u.vU).
De Komeet Hyakutake,
gefotograveerd in Japan, mrt. 1006.,
in nabijheid van de Poolster.
“bewijs” dat de Aarde roteert.
De komeet Hale-Bob (1997)
Wit: de stofstaart. Blauw: gasstaart.
Plaats zon in verlengde van stofstaart en kern
Het Zonnestelsel komt de kosmische straling “tegen”.
Magnetisch veld van Zon bepaalt de “grens’
ZONNESTELSEL
DEEL TWEE : DE PLANETEN
•
A ) de Aardse / Terristische planeten
•
•
•
B ) de Astroiden gordel
C ) de Gasplaneten, waarvan twee IJsplaneten.
De onderlinge grote van de
vier Aardse planeten
Vanaf links:
Mercurius,
Venus,
Aarde
Mars.
Principe opbouw van de lagen:
ijzerkern, mantel en korst
bij alle vier een atmosfeer. Wel totaal
verschillend.
MERCURIUS
gem. afstand tot de zon: 0,38 AE.
Perihelium: 0,306 AE(46 milj.); Aphelium:0,387 AE (69,8 miljoen).
Jaar: 88 Aardse dagen,. Snelheid: 47,9 km/sec.
dag: 4.222 uren. Temp.: min 167 gr.C. / plus 427 gr.C.
VENUS : vanuit de ruimte met dichte Atmosfeer. en dankzij radar de oppervlakte.
Afstand: 0,72 AE. M = 12.100 km. Temp. = 480 gr.C.
Omlooptijd = 224 dagen. Dag = 5862 dagen, V = 35 km/sec.
VENUS
doorsnede over de atmosfeer. Broeikasgassen ( 97 % CO2)
Temp. 460 -480 gr.C
Luchtdruk = 92 bar(atm.),
Venus oppervlakte met niet meer
werkende vulkanen etc.
Radarbeelden + bewerkt tot 3-D
De VENUS –EXPRES (ESA)
INTERACTIE tussen zonnewind en atmosfeer. (geen magnetisch veld)
AARDE
Afstand : 1 AE; M= 12.756 km; gem.Wereldtemp..= 15 gr.C; V= 29 – 31 km/sec.
Oppervlak: 70 % water; 30 % land.
Met Atmosfeer, Geosfeer, Biosfeer, Hydrosfeer
AARDE
Bij Klimaat mede bepalend: broeikasgassen
Bij Klimaat mede bepalend: astronomische invloeden: baan om de Zon;
obliqiteit; precessie.
OCEANEN ; verdelen warmte
langzaam
Melankovic : stelde vast de klimaat
veranderingen t.g.v. astronomische
invloeden.
Laatste 2,6 miljoen jaar :
50 IJstijden
MAAN
M= 3.475 km.
Jaar= 365 dagen.
Daglengte = 708 uren.(29 dagen)
Temp.= min 20gr.C.
Achterkant
Voorkant
MAANOPPERVLAK
1970 : MAANOPPERVLAK , ASTRONAUTEN + LANDER
Maantjes: Phobos en Deimos
MARS
M= 6.800 km. Afstand= 1,52 AE. Jaar= 687 dagen.
Daglengte=24,6 uur. Temp: min 5 gr.C- min67 gr.C.
V= 5 km/s. Atmosfeer: min 0,01 bar.
Water ?
Plaats van de ASTROIDEN –GORDEL
tussen Mars en Jupiter.
miljoenen
ASTROIDENGORDEL
tussen de banen van Mars en
Jupiter
CERES
IDA =55 km.
JUPITER
M=143,000km.; 5AE.; dag=9,9uur;
jaar= 4.331 dagen; V= 13,1 km/sec.;
T. = min 110 gr.C.
Wolkenbanden
Rode vlek; meer dan 400 jaar oud (ontekt door
G.Galilei)
3 van de 4 zichtbare manen;
EUROPA
GANYMEDES
-IO ,met vulkanen
Inwendige van JUPITER
Kern: steen
SATURNUS
M =120.000 KM.
A.E. = 10
Daglengte = 10,7 uur
JAAR = 10.747 dagen =
30 jaar
V = 9,7 km/sec
T = min. 140 gr.C
De Ringen
SATURNUS
Oppervlak
SATURNUS
Saturnus : meer dan 60 manen.
Een daarvan TITAN met atmosfeer, rivieren met
methaan , temp min. 140 -160 gr.C.
URANUS (IJsplaneet)
de draaiings as: 97,8 gr. T.o.v. baan om zon
M = 51.118 km.
A.E. = 20
Dag = 17 uur
Jaar = 30589 dagen( 98 jaar)
V = 6,8 km/sec.
T = min 190 gr.C
ringen en 30 manen
NEPTUNUS
met methaan
met ringen
INWENDIGE VAN DE IJSPLANETEN :
URANUS EN NEPTUNUS

similar documents